Ανοικτή πληγή η αγορά υπηρεσιών στην Παιδεία

Του Πάμπου Αναστασίου*

Τον Μάρτιο του 2013, οι εργαζόµενοι εκπαιδευτικοί στα απογευµατινά και βραδινά προγράµµατα του Υπουργείου Παιδείας µετατράπηκαν εν µία νυκτί σε αυτοεργοδοτούµενους, ενώ ανέκαθεν εργάζονταν µε µισθωτή εργασία. Ήταν η πρώτη πολιτική πράξη της κυβέρνησης Αναστασιάδη, η οποία στηρίχτηκε σε ψεύτικα στοιχεία και µεθοδευµένα κριτήρια, µε αποτέλεσµα οι εργαζόµενοι στα εν λόγω προγράµµατα και κατ’ επέκταση οι οικογένειές τους να πληγούν οικονοµικά και να τιµωρούνται µέχρι και σήµερα!

Από το 2013, οι εργαζόµενοι ξεκίνησαν µαζί µε τη συντεχνία µας ένα µεγάλο αγώνα ανατροπής αυτής της απόφασης, µέσα από πολλές µορφές αντίδρασης, χωρίς κανείς να µπορεί να φανταστεί το µέγεθος και τη διάρκεια του Γολγοθά που θα ακολουθούσε. Σε κάποιο στάδιο του πολυετούς αυτού αγώνα συµφωνήθηκε από κοινού µε το Υπουργείο Παιδείας, όπως εκπονηθεί µελέτη από οίκο αξιολόγησης για εξορθολογισµό και αναβάθµιση των εν λόγω προγραµµάτων.

Στα συµπεράσµατα της µελέτης επισηµαίνεται η ανάγκη αναβάθµισης και επαναφοράς της θεσµοθετηµένης λειτουργίας των προγραµµάτων αυτών, καθώς και η ανάγκη βελτίωσης του καθεστώτος απασχόλησης µε αγορά υπηρεσιών που επιβλήθηκε ετσιθελικά. Κατατέθηκε άµεσα προσφυγή στο ∆ιοικητικό ∆ικαστήριο και στη συνέχεια προσφυγή στο Εργατικό ∆ικαστήριο, σειρά διαµαρτυριών και απεργιακών κινητοποιήσεων, πολιτικές παρεµβάσεις µέσω της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής και των κοµµάτων και πολλές άλλες ενέργειες σε συνεργασία µε το υπόλοιπο Συνδικαλιστικό Κίνηµα.

Τον Μάρτιο του 2018, µετά από έντονες κινητοποιήσεις και πιέσεις των εργαζοµένων, το Υπουργικό Συµβούλιο δηµοσιεύει απόφασή του µε την οποία ανακοινώνει τη δέσµευσή του να σεβαστεί και να εφαρµόσει την οποιανδήποτε απόφαση του ∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου. Η εν λόγω απόφαση εκδίδεται τον Οκτώβριο του 2020, δικαιώνοντας τους εργαζοµένους, κρίνοντας την απόφαση για τερµατισµό της µισθωτής εργασίας ως λανθασµένη και πεπλανηµένη, και ως εκ τούτου άκυρη. Τον Σεπτέµβριο του 2022, το Εργατικό ∆ικαστήριο επίσης δικαιώνει δυο εργαζοµένους στα Μουσικά Σχολεία, οι οποίοι προσέφυγαν για την παράνοµη µετατροπή τους από εργοδοτούµενους σε αυτοεργοδοτούµενους. ∆υστυχώς, µέχρι σήµερα και παρά τους ακατάπαυστους αγώνες των εργαζοµένων αυτών, όχι µόνο δεν έγινε τίποτε από τις πιο πάνω δεσµεύσεις και αποφάσεις, αντίθετα η κυβέρνηση προχώρησε σε έφεση και στις δύο δικαστικές αποφάσεις.

Και επειδή ο αγώνας συνεχίζεται, εργαζόµενοι απευθύνθηκαν µε επιστολή τους στους τρεις επικρατέστερους υποψηφίους για την προεδρία της ∆ηµοκρατίας, Ανδρέα Μαυρογιάννη, Νίκο Χριστοδουλίδη και Αβέρωφ Νεοφύτου, ζητώντας τους να τοποθετηθούν επί του θέµατος.

Ο µοναδικός υποψήφιος που απάντησε γραπτώς, παρ’ όλο που οι θέσεις του επί του θέµατος είχαν προ πολλού αναρτηθεί στο διαδίκτυο και ανακοινωθεί σε σχετική δηµοσιογραφική διάσκεψη, είναι ο κ. Ανδρέας Μαυρογιάννης. Συγκεκριµένα, ο κ. Μαυρογιάννης αναφέρει ότι έχει πλήρη επίγνωση του θέµατος, των δύο δικαστικών αποφάσεων, καθώς και της δέσµευσης όλων των µελών του Υπουργικού Συµβουλίου τον Μάρτιο του 2018 για πλήρη συµµόρφωση µε την όποια απόφαση των δικαστηρίων, κάτι το οποίο δυστυχώς δεν έπραξαν.

Θέση του Ανδρέα Μαυρογιάννη είναι η άµεση κατάργηση του άδικου καθεστώτος εργοδότησης µε τη µέθοδο της αγοράς υπηρεσιών και ο πλήρης σεβασµός στις σχετικές αποφάσεις των εθνικών δικαστηρίων. Κατ’ επέκταση, θεωρεί ότι η κατάργηση της αγοράς υπηρεσιών θα συµβάλει στη διασφάλιση της βιωσιµότητας του Ολοήµερου Σχολείου, µε αναπόφευκτη την αύξηση στον αριθµό των µόνιµων οργανικών θέσεων. Τέλος, αναφέρει ότι έχει την πολιτική βούληση να το πράξει από την πρώτη κιόλας µέρα διακυβέρνησής του, αφού είναι πεποίθησή του ότι η κατάργηση της αγοράς υπηρεσιών θα συµβάλει στην ποιοτική αναβάθµιση της παρεχόµενης εκπαίδευσης.

*Επαρχιακός Γραµµατέας ΠΑΣΕΥ Λευκωσίας

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.