Άνοιξε ο δρόμος που έγινε «ποτάμι» στη Λάρνακα

Éó÷õñÞ êáôáéãßäá ìå Ýíôïíç âñï÷Þ êáé áóôñáðÝò Ýðëçîå ôï êÝíôñï ôçò Ëåõêùóßáò, ÔåôÜñôç 11 Íïåìâñßïõ 2020. ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ

Η Αστυνομία με ανακοίνωση της ενημερώνει ότι η έξοδος του Κυκλικού Κόμβου Καλού Χωριού, με κατεύθυνση το αεροδρόμιο Λάρνακας, η οποία ήταν κλειστή λόγω συσσώρευσης μεγάλης ποσότητας νερού, έχει τώρα ανοίξει και η τροχαία κίνηση διεξάγεται κανονικά.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy