Ανταλλαγή απόψεων και καλών πρακτικών στις συναντήσεις μελών της κυπριακής αντιπροσωπείας με ομολόγους την Τρίτη στην Αθήνα

Ï Ðñüåäñïò ôçò ÊõðñéáêÞò Äçìïêñáôßáò Íßêïò ×ñéóôïäïõëßäçò (2Á) óõíïìéëåß ìå ôïí Ðñùèõðïõñãü ÊõñéÜêï ÌçôóïôÜêç (2Ä) êáôÜ ôç äéÜñêåéá óõíÜíôçóÞò ôïõò óôï ÌÝãáñï Ìáîßìïõ, ÁèÞíá, ÄåõôÝñá 13 Ìáñôßïõ 2023. Åðßóçìç åðßóêåøç óôçí ÅëëÜäá ðñáãìáôïðïéåß ï íÝïò Ðñüåäñïò ôçò ÊõðñéáêÞò Äçìïêñáôßáò Íßêïò ×ñéóôïäïõëßäçò, áðü ôéò 12 ùò ôéò 14 Ìáñôßïõ 2023. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÃÉÙÑÃÏÓ ÂÉÔÓÁÑÁÓ

Συναντήσεις με τους Έλληνες ομολόγους τους αναμένεται να πραγματοποιήσουν αύριο, Τρίτη 14 Μαρτίου, τα μέλη της κυπριακής αντιπροσωπείας, τα οποία συνοδεύουν τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, κατά την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων, οι Κύπριοι αξιωματούχοι θα πραγματοποιήσουν συναντήσεις με τους Έλληνες ομολόγους τους, στο περιθώριο της επίσκεψης του κ. Χριστοδουλίδη, με αντικείμενο την ανταλλαγή απόψεων και καλών πρακτικών στους τομείς της αρμοδιότητάς τους.

Συγκεκριμένα, η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω Ειρήνη Πική και ο Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας Χαράλαμπος Χαραλάμπους αναμένεται να συναντηθούν με τον Έλληνα Υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο, αρμόδιο για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου και εν συνεχεία με τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ και Διευθυντή του Γραφείου Έλληνα Πρωθυπουργού Γιάννη Μπρατάκο.

Οι συναντήσεις, οι οποίες κρίνονται ως πολύ ουσιαστικές από την κυπριακή πλευρά, στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων που έχει θέσει η Προεδρία, θα αφορούν στην άντληση καλών πρακτικών από τη σύσταση του επιτελικού κράτους στην Ελλάδα, έργο με το οποίο θα είναι επιφορτισμένη η Υφυπουργός παρά των Προέδρω Ειρήνη Πική, όπως αναφέρουν πηγές στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων. Οι συναντήσεις στοχεύουν στην ανταλλαγή εμπειριών για τη σύσταση του μηχανισμού του επιτελικού κράτους στην Ελλάδα, τις μεθόδους υλοποίησής τους αλλά και τις δυνατότητες συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου στο συγκεκριμένο πεδίο.

Επιπλέον, ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου Κωνσταντίνος Κόμπος θα συναντηθεί με τον Έλληνα Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. Ακόμα, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης θα συναντηθεί με τον Έλληνα Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Γιάννη Οικονόμου.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News


Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy