Αντί φορολόγηση των κερδών, σε διαβούλευση το ειδικό τέλος!

Τα απροσδόκητα κέρδη και η προσωρινή συνεισφορά σε δημόσια διαβούλευση 

Το Υπουργείο Οικονομικών συνεχίζει να αρνείται να φορολογήσει τα απροσδόκητα κέρδη στον τομέα της Ενέργειας και προχωρεί σε δημόσια διαβούλευση με δύο νομοσχέδια που αποσκοπούν στην επιβολή τέλους απροσδόκητων κερδών για το 2022 στους παραγωγούς και προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και στην υιοθέτηση προσωρινής συνεισφοράς αλληλεγγύης που επιβάλλεται στις δραστηριότητες στους τομείς αργού πετρελαίου, του φυσικού αερίου, του γαιάνθρακα και των διυλιστηρίων, βάσει του ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1854

Τα δύο νομοσχέδια τιτλοφορούνται «Ο περί Ειδικού Τέλους Απροσδόκητων Κερδών Ενέργειας Νόμος του 2022» και «Ο περί Προσωρινής Συνεισφοράς Αλληλεγγύης επί των Πλεοναζόντων Κερδών στους τομείς του Αργού Πετρέλαιου, του Φυσικού Αεριού, του Γαιάνθρακα και των Διυλιστηρίων Νόμος του 2022».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ, το πρώτο προσχέδιο νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί Ειδικού Τέλους Απροσδόκητων Κερδών Ενέργειας Νόμος του 2022» αποσκοπεί στην επιβολή ειδικού τέλους επί των απροσδόκητων κερδών του έτους 2022 των παραγωγών και προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) που συμμετέχουν σε σχέδια για εμπορικούς σκοπούς με τελική κατάληξη την Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού (AAH) ή/και Σχέδια Έργων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς με τελική κατάληξη την ΑΑΗ, τα οποία προέκυψαν από τις υψηλές τιμές ενέργειας του 2022.

Το δεύτερο προσχέδιο νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί Προσωρινής Συνεισφοράς Αλληλεγγύης επί των Πλεοναζόντων Κερδών στους τομείς του Αργού Πετρέλαιου, του Φυσικού Αεριού, του Γαιάνθρακα και των Διυλιστηρίων Νόμος του 2022» αποσκοπεί στην υιοθέτηση στις διατάξεις του εθνικού δικαίου των προνοιών του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1854 του Συμβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 2022 σχετικά με την παρέμβαση έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας.

Τα άρθρα 14-16 του εν λόγω Κανονισμού προβλέπουν τη στήριξη των πελατών ενέργειας μέσω προσωρινής συνεισφοράς αλληλεγγύης που επιβάλλεται στις δραστηριότητες στους τομείς αργού πετρελαίου, του φυσικού αερίου, του γαιάνθρακα και των διυλιστηρίων.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, το ποσό του ειδικού τέλους δηλώνεται μετά από υπολογισμό που γίνεται από την ίδια την επιχείρηση ενέργειας σε έντυπο που εγκρίνεται από τον Έφορο και υποβάλλεται υποχρεωτικά από την επιχείρηση ενέργειας με την καταβολή ταυτόχρονα του ειδικού τέλους κατά την 31η Μαρτίου 2023.

Για τον υπολογισμό του τέλους παρατίθενται ειδικές φόρμουλες υπολογισμού για προμηθευτές και παραγωγούς που δραστηριοποιούνταν το 2021 και το 2022.

Υπολογισμός από προμηθευτές

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, το ποσό του ειδικού τέλους δηλώνεται μετά από υπολογισμό που γίνεται από την ίδια την επιχείρηση ενέργειας σε έντυπο που εγκρίνεται από τον Έφορο και υποβάλλεται υποχρεωτικά από την επιχείρηση ενέργειας με την καταβολή ταυτόχρονα του ειδικού τέλους κατά την 31η Μαρτίου 2023. Τα έγγραφα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών: www.mof.gov.cy.

Κώστα: Τα υπερκέρδη εταιρειών, που αποδεδειγμένα υπάρχουν, πρέπει να επιστραφούν στον κόσμο

Το Υπουργείο Οικονομικών αντί να φορολογήσει τα απροσδόκητα κέρδη στον τομέα της ενέργειας, προχωρεί σε δημόσια διαβούλευση, τόνισε ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Κώστας Κώστα.

Μιλώντας στην πρωινή έκδοση του ΑΣΤΡΑ επισήμανε ότι λόγω των επικείμενων προεδρικών εκλογών και της πίεσης από πλευράς πολιτών, οι κυβερνώντες αποφάσισαν την δημόσια διαβούλευση με δυο νομοσχέδια, που αποσκοπούν στην επιβολή τέλους απροσδόκητων κερδών για το 2022 στους παραγωγούς και προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και στην υιοθέτηση προσωρινής συνεισφοράς αλληλεγγύης που επιβάλλεται στις δραστηριότητες στους τομείς αργού πετρελαίου, φυσικού αερίου, γαιάνθρακα και διυλιστηρίων, βάσει ευρωπαϊκού Κανονισμού. Ο κ. Κώστα τόνισε ότι τα υπερκέρδη εταιρειών, που αποδεδειγμένα υπάρχουν, πρέπει να επιστραφούν στον κόσμο. Σημείωσε πως δεν έχει τόση σημασία αν θα είναι με τη μορφή φορολογίας ή τέλους.

Επίσης ο βουλευτής του ΑΚΕΛ τόνισε πως οι κυβερνώντες αν το ήθελαν, θα μπορούσαν να το πράξουν εδώ και καιρό, λέγοντας πως το συγκεκριμένο θέμα συζητείται από τον περασμένο Ιούνιο. Υπενθύμισε δε πως ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου απέστειλε δυο επιστολές στο Υπουργείο Οικονομικών, χωρίς όμως να λάβουν απάντηση.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy