Ετσιθελική συμπεριφορά αποδίδει στην κυβέρνηση ο δήμαρχος Αγίου Αθανασίου με αφορμή την απαίτηση του κράτους να εισπράξει από τους δήμους φόρους ακίνητης περιουσίας.

Μιλώντας στον Άστρα ο Κυριάκος Χατζηττοφής επεσήμανε ότι ο δήμος θα προχωρήσει δικαστικά κατά της απόφασης και δεν προτίθεται να προχωρήσει σε οποιαδήποτε ένσταση.

Με αυτή την συμπεριφορά είπε, η κυβέρνηση επιχειρεί να αφαιρέσει την τελευταία ικμάδα δυνάμεων από τους δήμους.

Πέραν των €800 χιλιάδων οφείλει ως φόρο ακινήτων ο δήμος Αγλαντζιάς.

Ο δήμαρχος Κώστας Κόρτας μίλησε για δύο μέτρα και δύο σταθμά υπενθυμίζοντας ότι πριν τις περικοπές το κράτος πλήρωνε τους δήμους για την καθαριότητα κρατικής περιουσίας κάτι που τερματίστηκε με το αιτιολογικό όταν λάμβαναν κρατική χορηγία.

Κοντά στο ένα εκατομμύριο ανέρχονται οι οφειλές του δήμου Λευκωσίας.

Ο δήμαρχος της πρωτεύουσας Κωνσταντίνος Γιωρκάτζιης υποστήριξε ότι υπήρξε λάθος στο θέμα των φορολογιών καθώς όπως είπε τα πρόσωπα δημοσίου δικαίου δεν μπορούν να περιληφθούν στη συγκεκριμένη φορολογία.

Εξέφρασε την εκτίμηση ότι το υπουργείο δεν θα προχωρήσει στην απαίτηση του φόρου από τους δήμους.