Αντικατάσταση μελών στο ΔΣ του Τε.Πα.Κ.Το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη σημερινή του συνεδρία αποφάσισε το διορισμό των μελών του Συμβουλίου του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου σε αντικατάσταση μελών που έχουν παραιτηθεί.

Τα διορισθέντα μέλη είναι οι Ανθή Θεοχάρους και Νικόλας Ιορδάνους.

Επίσης, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε το διορισμό του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Δασικές Βιομηχανίας Κύπρου, Δημόσια Λίμιτεδ».

Πρόεδρος διορίστηκε ο κ. Ευέλθων Ιακωβίδης και μέλη οι Δρ Κώστας Κονής, Αλέξης Αδαμίδης και Ανδρέας Σεβαστίδης.