Αντισταθμιστικά μέτρα ζητούν τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια

Διαφωνούν με τον τρόπο εισαγωγής του ΓεΣΥ, αλλά είναι έτοιμοι για διάλογο

Την ώρα που εκκρεμούν ακόμη οι απαντήσεις του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων απέστειλε διά του προέδρου του, Δρος Μάρκου Αγαθαγγέλου, τις εισηγήσεις του προς τον Υπουργό Υγείας, Κωνσταντίνο Ιωάννου, για παραχώρηση κινήτρων και αντισταθμιστικών μέτρων ενόψει της εισαγωγής του Γενικού Συστήματος Υγείας. Τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια ξεκαθαρίζουν πως δεν ζητούν κάλυψη των ελλειμμάτων τους ούτε οποιαδήποτε κρατική στήριξη, η οποία θα θέσει σε δυσμένεια ή σε μειονεκτική θέση τα κρατικά νοσηλευτήρια.

Παράλληλα ο ΠΑΣΙΝ εκφράζει την ανησυχία του αφού θεωρεί πως η υλοποίηση του Γε- ΣΥ, όπως είναι σήμερα σχεδιασμένο και στη βάση των σχετικών νομοθεσιών που έχουν ψηφιστεί, θα δημιουργήσει συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Σημειώνει την ίδια ώρα πως η αυτονόμηση των κρατικών νοσηλευτηρίων αποτελεί ση- μαντική παράμετρο για την επιτυχία του ΓεΣΥ, λαμβάνοντας υπόψιν πως αυτός διαθέτει περί- που το 50% των κλινών στο ευρύτερο Σύστημα Υγείας της χώρας.

Ο ΠΑΣΙΝ στηρίζει την αυτονόμηση των δημοσίων νοσηλευτηρίων, όμως αυτή δεν μπορεί να γίνει κατά τρόπο που θα αποτελέσει τροχοπέδη, όπως αναφέρει, ή θα δημιουργήσει συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού εις βάρος του ιδιωτικού τομέα. «Δυστυχώς, εκεί φαίνεται να οδηγείται η κατάσταση αφού ο ιδιωτικός τομέας καλείται να ανταγωνιστεί τον δημόσιο τομέα για μερίδιο στην ίδια αγορά υπηρεσιών υγείας, αλλά με διαφορετικούς και ετεροβαρείς όρους ανταγωνισμού».

Μάλιστα τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια εντοπίζουν σε τέσσερα σημεία το πρόβλημα που είναι:

•Ανομοιόμορφο νομικό πλαίσιο λειτουργίας.

•Συνεχής χρηματοδότηση κρατικών νοσηλευτηρίων.

•Επιδότηση της δαπάνης προσωπικού των κρατικών νοσηλευτηρίων.

•Χρέη ιδιωτικών νοσηλευτηρίων στη μετά το ΓεΣΥ εποχή.

Τώρα σε ό,τι αφορά εκείνα που ζητούν τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια αυτά είναι η εισαγωγή σχεδίου κινήτρων για τη διαπίστευση και την πιστοποίηση των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων με ευρωπαϊκά και άλλα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα. Να σημειώσουμε πως η διαδικασία διαπίστευσης είναι δαπανηρή κοστίζοντας γύρω στις 80.000 ευρώ, ένα ποσό που όπως αναφέρουν δεν μπορούν να καλύψουν τα μικρά νοσηλευτήρια.

Ζητούν ακόμη αύξηση του συντελεστή δόμησης και παραχώρηση πολεοδομικών κινήτρων, κάτι που συνεπάγεται την αύξηση των κλινών. Επίσης κατάργηση ΦΠΑ επί του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, αφού εκτιμούν πως με αυτόν τον τρόπο θα αναβαθμιστούν οι νοσηλευτικές μονάδες. Ζητούν ακόμη την τροποποίηση του Περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων Νόμου, αφού εκτιμούν ότι υπάρ- χουν δύο κατηγορίες νοσηλευτηρίων στην Κύ- προ: τα ιδιωτικά που υποχρεούνται να εφαρμόζουν τον Νόμο και τα κρατικά.

«Εάν σκοπός του Νόμου είναι να διασφαλίζει ένα ελάχιστα αποδεκτό επίπεδο λειτουργίας για τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, αδυνατούμε να κατανοήσουμε τους λόγους για τους οποίους το ίδιο ελάχιστο επίπεδο δεν είναι υποχρεωτικό και για τα κρατικά νοσηλευτήρια.

Επιπρόσθετα, επιμέρους πρόνοιες του Νόμου χρήζουν σημαντικών τροποποιήσεων για να καταστεί πιο λειτουργικός». Για παράδειγμα ζητούν το διαχωρισμό της ευθύνης μεταξύ ιατρών και νοσηλευτηρίων για ζητήματα ιατρικής αμέλειας. Επίσης θέτουν και το ζήτημα της απασχόλησης μαιών σε νοσηλευτήρια. «Λαμβάνοντας υπόψιν την αποδεδειγμένη αδυναμία της αγοράς εργασίας να προμηθεύσει τα νοσηλευτήρια που διατηρούν μαιευτικές/γυναικολογικές μονάδες με κατάλληλους νοσηλευτές, να τροποποιηθεί η νομοθεσία κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και να μπορεί να υλοποιηθεί.

Σε αντίθετη περίπτωση τίθεται εν αμφιβόλω η βιωσιμότητα των εν λόγω νοσηλευτηρίων». Τέλος, όπως αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΙΝ, είναι διατεθειμένοι να συζητήσουν περαιτέρω τα ζητήματα.

Ελένη Κωνσταντίνου

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.