ΚΑΘΕΤΑ

 

Άουστος

Στον Αύγουστο

Καθόλου δεν αρέσει

Να αρχίζει με δίφθογγο

Προτιμά ένα σκέτο α

Κι ας το πάρουν για στερητικό

Με ένα άλφα για πρώτη συλλαβή

Γίνεται ολόδικος μας

Κυπριώτικος μήνας

Με τη συμφορά και την αγωνία

Μήπως λιγοστέψει το φως

Στη μεσόγειο.

 

Βάκης Λοϊζίδης