Απαιτήσεις 107 εκατ. ευρώ από την Ελληνική στα πλαίσια των εγγυήσεων για Συνεργατισμό

Πληρώνουμε και για λογιστικές ζημιές λόγω κορωνοϊού και πολέμου

Οι απαιτήσεις της Ελληνικής Τράπεζας στα πλαίσια των εγγυήσεων που συμφώνησε με την κυβέρνηση για τον Συνεργατισμό, έφτασαν στα 107,1 εκατ. ευρώ.

Το χειρότερο όμως είναι ότι κανένας δεν γνωρίζει ποιο θα είναι το τελικό ποσό της λυπητερής, αφού η συμφωνία έχει διάρκεια μέχρι το 2030 και μάλιστα με τον τρόπο που έχει συνομολογηθεί δίνει δικαίωμα στην Ελληνική να διεκδικεί από την ΚΕΔΙΠΕΣ αποζημιώσεις για λογιστικές προβλέψεις και ζημιές που συνδέονται με τον κορονοϊό, τον πόλεμο στην Ουκρανία και οποιαδήποτε άλλη κρίση ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον.

Σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση της ΚΕΔΙΠΕΣ, «στα πλαίσια του σχεδίου (που συμφωνήθηκε μεταξύ της κυβέρνησης και της Ελληνικής), έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα από την Ελληνική Τράπεζα έντεκα απαιτήσεις για την περίοδο από την 1η Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021, συνολικού ύψους 107,1 εκατ. ευρώ».

Αναφέρεται επίσης ότι ήδη η ΚΕΔΙΠΕΣ έχει καταβάλει στην Ελληνική 78,2 εκατ. ευρώ, καθώς και ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται σε διαδικασία διαβούλευσης για επιβεβαίωση του υπολειπόμενου ποσού των απαιτήσεων. Σημειώνεται ωστόσο ότι αυτό είναι διαδικαστικό, αφού μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί οποιαδήποτε απόρριψη απαίτησης της Ελληνικής. Επισημαίνεται επίσης ότι στα πλαίσια της συμφωνίας μεταφοράς εργασιών έχουν καταβληθεί στην Ελληνική ακόμη 13,8 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης και της Ελληνικής εγκρίθηκε από τη Βουλή διά χειρός ΔΗΣΥΔΗΚΟΕΔΕΚ – ΕΛΑΜ, παρά το γεγονός ότι δεν ελέγχθηκε από τη Νομική Υπηρεσία αφού το Υπουργείο Οικονομικών επέλεξε για σύμβουλό του ιδιωτικό νομικό οίκο από το εξωτερικό. Επισημαίνεται επίσης ότι πριν την ψήφιση της συμφωνίας το Υπουργείο Οικονομικών διαβεβαίωσε τη Βουλή ότι οι ενδεχόμενες ζημιές θα ήταν μέχρι 31 εκατ. ευρώ κατά τον πρώτο χρόνο και συνολικά μέχρι 155 εκατ. ευρώ σε βάθος 12 ετών. Παρά ταύτα, οι απαιτήσεις της Ελληνικής έφτασαν ήδη στα 107,1 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρεται με βάση τους όρους του Σχεδίου Εγγύησης Δανείων, «οι ζημιές προκύπτουν όταν η λογιστική αξία του καλυπτόμενου περιουσιακού στοιχείου μειωθεί κάτω από την αξία αναφοράς. Κατά συνέπεια», προστίθεται, «στα αρχικά στάδια του Σχεδίου οι ζημιές αντικατοπτρίζουν λογιστικές προβλέψεις, ενώ μελλοντικά θα αποτυπώνουν ζημιές με βάση την πραγματική ανάκτηση των δανείων».

Πώλησαν στην Αλταμίρα και πληρώνουν έξοδα διαχείρισης

Εν τω μεταξύ, η ΚΕΔΙΠΕΣ -μετά από απαίτηση της κυβέρνησης- πώλησε το μερίδιό της στην Αλταμίρα, αλλά συνεχίζει να πληρώνει την εταιρεία για έξοδα διαχείρισης. Από την πώληση στην Αλταμίρα, η ΚΕΔΙΠΕΣ εισέπραξε 4,5 εκατ. ευρώ, ενώ μέχρι σήμερα έχει καταβάλει στην Αλταμίρα 149,1 εκατ. ευρώ για αμοιβή εξυπηρέτησης του χαρτοφυλακίου της.

Ανακτήσεις 1,3 δις ευρώ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ανακτήσεις δανειακού χαρτοφυλακίου ανήλθαν συνολικά στα 1,26 δις ευρώ ή 17,1% της αρχικής ονομαστικής αξίας με τη μορφή μετρητών (778 εκατ. ευρώ) και ακινήτων (481 εκατ. ευρώ). Επίσης, αναφέρεται ότι έγιναν διαγραφές ύψους 1,1 δις ευρώ.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News


Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy