Απάντησε ο Δήμος Λευκωσίας για τους πασσάλους στην Πλατεία Ελευθερίας

Ο Δήμος Λευκωσίας απαντά μέσω ανακοίνωσης στο facebook αναφέρει:

«Ο δρόμος της Κωστάκη Παντελίδη είναι σχεδιασμένος για κοινή χρήση πεζών και αυτοκινήτων στο ίδιο επίπεδο (shared space). Δηλαδή ο χώρος που κινούνται τα μηχανοκίνητα οχήματα βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με το πεζοδρόμιο που κινούνται οι πεζοί.

Αυτό είναι πολύ διαφορετικό από ένα συμβατικό δρόμο και πεζοδρόμιο, όπου το πεζοδρόμιο διαφέρει υψομετρικά από τον δρόμο και υπάρχει σαφής διαχωρισμός των δύο.

Στη λεωφόρο Κωστάκη Παντελίδη, η ανάγλυφη σήμανση στην ίδια γραμμή που υπάρχουν τα παγκάκια και οι στύλοι φωτισμού, δεν αποτελεί πορεία όδευσης τυφλών.

Η συγκεκριμένη σήμανση έγινε για να προειδοποιεί τα άτομα με ειδικές ανάγκες ότι η μετάβαση από το πεζοδρόμιο προς τον δρόμο μπορεί να εγκυμονεί κίνδυνους, γιατί εκεί κινούνται αυτοκίνητα».