Απαντήσεις στις πιο συχνές απορίες πολιτών για το πρόγραμμα στήριξης του Υπ. Εργασίας

Τις έξι πιο συχνές ερωτήσεις πολιτών για το Πρόγραμμα Στήριξης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού απαντά το Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Αυτές είναι οι πιο συχνές ερωτήσεις:

1. Πώς υπολογίστηκε το ειδικό επίδομα που μου καταβλήθηκε; Ποια περίοδος / χρονολογία λήφθηκε υπ’ όψη;

Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα: για όσους καλύπτουν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις του 2018 (π.χ. είχαν εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για περισσότερες από 13 εβδομάδες απασχόληση το 2018), τότε λαμβάνονται υπ’ όψη οι ασφαλιστικές αποδοχές ολόκληρου του έτους 2018, με τον ίδιο τρόπο που προβλέπεται στον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο για αυτού του είδους τις παροχές.

Για τον υπολογισμό του Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος λαμβάνονται υπ’ όψη οι συνολικές αποδοχές ολόκληρου του έτους 2018, διαιρούνται δια 52 εβδομάδες (σύνολο εβδομάδων του έτους) και δια 6 ημέρες (εργάσιμες ημέρες εβδομάδας) και πολλαπλασιάζονται επί τον αριθμό των ημερών, για τις οποίες ζητήθηκε Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα. Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα ισούται με το 60% του αποτελέσματος των πιο πάνω υπολογισμών, με μέγιστο όριο τα €1.214 για περίοδο ενός μήνα.

*Τηρούνται μέγιστα ποσοστά εβδομαδιαίων αποδοχών σύμφωνα με τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο.

Για όσους δεν καλύπτονται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις του 2018 και με βάση τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο δεν θα δικαιούνταν κανένα ανεργιακό επίδομα, εντοπίζονται οι πραγματικές αποδοχές στις οποίες πραγματοποιήθηκε εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών ασφαλίσεων για τον Ιανουάριο 2020. Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα σε αυτές τις περιπτώσεις ισούται με το 40% των πραγματικών αποδοχών του Ιανουαρίου 2020.

Ειδικό Επίδομα Ασθενείας: Ο τρόπος υπολογισμού του Ειδικό Επιδόματος Ασθενείας, τόσο για τους μισθωτούς όσο και για τους αυτοτελώς εργαζόμενους είναι ο ίδιος με τον τρόπο υπολογισμού του Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος, χωρίς να υπολογίζεται οποιοδήποτε επίδομα για τις πρώτες τρεις μέρες της δικαιούμενης περιόδου. Τηρούνται, επίσης, οι πρόνοιες του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου για τον τρόπο υπολογισμού του επιδόματος ασθενείας για μισθωτά πρόσωπα.

Ειδική Άδεια Φροντίδας Παιδιών: Το Ειδικό Επίδομα για Φροντίδα Παιδιών υπολογίζεται στη βάση των πραγματικών αποδοχών του αιτητή που είχαν δηλωθεί στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τον Ιανουάριο 2020. Για τα πρώτα €1.000 του μηνιαίου μισθού, ο/η δικαιούχος θα λαμβάνει επίδομα σε ποσοστό 60% για το μέρος αυτό του μισθού και για το μέρος του μισθού από €1.000 μέχρι €2.000, ο / η δικαιούχος θα λαμβάνει επίδομα σε ποσοστό 40%. Το μέγιστο ύψος επιδόματος για περίοδο ενός μήνα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα €1.000 και το τελικό ποσό που καταβάλλεται αντιστοιχεί για τον αριθμό των ημερών για τις οποίες υποβλήθηκε το αίτημα.

Για μονογονεϊκές οικογένειες, τα ανωτέρω ποσοστά αυξάνονται σε 70% και 50% αντίστοιχα και το μέγιστο ύψος επιδόματος για περίοδο ενός μήνα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα €1.200.

Ειδικό Επίδομα Αυτοτελώς Εργαζομένων: Το Ειδικό Επίδομα Αυτοτελώς Εργαζομένων υπολογίζεται ως το 60% των πραγματικών αποδοχών του τελευταίου τριμήνου του 2019, με ελάχιστο όριο για 4 βδομάδες τα €300 και μέγιστο τα €900. Όπως και με όλα τα υπόλοιπα ειδικά επιδόματα, η πληρωμή αφορά μόνο τις μέρες για τις οποίες υποβλήθηκε η συγκεκριμένη αίτηση.

2. Σε πόσες μέρες αντιστοιχεί το επίδομα που έλαβα;

Το επίδομα που καταβλήθηκε αντιστοιχεί σε ολόκληρη την περίοδο για την οποία υποβλήθηκε η αίτηση σας, η οποία αφορά σε περίοδο μεταξύ 16 Μαρτίου 2020 και 12 Απριλίου 2020. Τα ειδικά επιδόματα δεν καταβάλλονται σε δόσεις.

3. Δεν έλαβα οποιοδήποτε μήνυμα στο κινητό για προβληματικά στοιχεία, αλλά ούτε και επίδομα. Πρέπει να κάνω οτιδήποτε άλλο;

Πραγματοποιούνται συνεχώς πληρωμές των ειδικών επιδομάτων. Αν δεν σας έχει ζητηθεί να τροποποιήσετε οποιαδήποτε στοιχεία της αίτησής σας, δεν χρειάζεται να προχωρήσετε σε οποιαδήποτε ενέργεια. Σε περίπτωση που χρειαστεί να καταχωρίσετε νέα ή επιπρόσθετα στοιχεία, θα ενημερωθείτε με γραπτό μήνυμα sms.

4. Θα πρέπει να υποβάλω νέα αίτηση για το ειδικό επίδομα που έλαβα μέχρι 12/4/2020;

Η Απόφαση για επέκταση των Σχεδίων περιλαμβάνει τροποποιήσεις τους. Θα υπάρξουν πολύ σύντομα σχετικές Ανακοινώσεις για τον τρόπο επέκτασης των Σχεδίων και τις υποχρεώσεις των δικαιούχων / αιτητών.

5. Πότε θα μου καταβληθεί το επίδομα για την επόμενη περίοδο;

Η επόμενη καταβολή των ειδικών επιδομάτων υπολογίζεται να πραγματοποιηθεί περί τα μέσα Μαΐου. Θα υπάρξουν σχετικές Ανακοινώσεις σε μεταγενέστερο στάδιο.

6. Λάμβανα κανονικό ανεργιακό και τώρα δεν έχω οποιοδήποτε εισόδημα, ούτε μπορώ να βρω εργασία. Υπάρχει κάποια βοήθεια για μένα; / Θα υπάρξει επέκταση του ανεργιακού;

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελετά τρόπους στήριξης και των ανέργων. Θα υπάρξουν σύντομα σχετικές Ανακοινώσεις.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy