“Αυτό που σήμερα αναγνωρίζεται ακόμα και στην ΕΕ, είναι ότι οι νεοφιλελεύθερες συνταγές που εφαρμόστηκαν για αντιμετώπιση της κρίσης, ουσιαστικά δεν επιλύουν τα προβλήματα αλλά τα συντηρούν, τα αναπαράγουν και τα ανατροφοδοτούν”, ανάφερε μεταξύ άλλων ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου, ως απάντηση προς τον Αβέρωφ Νεοφύτου.

Αυτούσια η δήλωση

Δεν αναμένουμε ότι ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ και γενικά οι κυβερνώντες θα αναγνωρίσουν ποτέ αυτό που ακόμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπιστώνει.

Ότι την κρίση στην Κύπρο προκάλεσαν οι τράπεζες με τις κακές πρακτικές τους (ο κ. Αβέρωφ Νεοφύτου μπορεί να καταφύγει στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που κατατέθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 17/04/2013). Δεν αναμένουμε επίσης, ότι ο κ. Αβέρωφ Νεοφύτου και οι κυβερνώντες θα αναγνωρίσουν ποτέ ότι την καταστροφή της οικονομίας την προκάλεσαν αυτοί με το κούρεμα των καταθέσεων. Άλλωστε, οι ίδιοι δεσμεύονταν πριν τις εκλογές του 2013 ότι δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχτούν το κούρεμα καταθέσεων γιατί αυτό θα καταστρέψει την οικονομία. Κούρεψαν τις καταθέσεις και κατέστρεψαν την οικονομία.

Αυτό που σήμερα αναγνωρίζεται ακόμα και στην ΕΕ, είναι ότι οι νεοφιλελεύθερες συνταγές που εφαρμόστηκαν για αντιμετώπιση της κρίσης, ουσιαστικά δεν επιλύουν τα προβλήματα αλλά τα συντηρούν, τα αναπαράγουν και τα ανατροφοδοτούν. Είναι αυτές τις πολιτικές που εφάρμοσαν οι κυβερνώντες και τις οποίες συνεχίζουν και σήμερα δογματικά και ετσιθελικά να εφαρμόζουν. Είναι με αυτές τις πολιτικές που συντηρούν και ανατροφοδοτούν τις στρεβλώσεις και τα προβλήματα που έχει η κυπριακή οικονομία.

Είναι με αυτές τις πολιτικές που ενισχύονται και εμβαθύνονται η κοινωνική και οικονομική ανασφάλεια, οι ανισότητες, ο κίνδυνος φτώχειας και η κοινωνική περιθωριοποίηση.

Είναι επιτακτική ανάγκη να αλλάξει η κοινωνικοοικονομική πολιτική, είναι επιτακτική ανάγκη να αλλάξει το μοντέλο της κυπριακής οικονομίας. Για να αποκτήσει η χώρα μας προοπτική και μέλλον. Και για αυτά θα συνεχίσει να αγωνίζεται το ΑΚΕΛ, γιατί ακριβώς ο δογματισμός του κ. Νεοφύτου και της δεξιάς κάνει ζοφερό το μέλλον μας.