Απάντηση Υπ. Παιδείας για μηδενισμό διαγωνισμάτων μαθητών λόγω διαμαρτυρίας
Το ΥΠΠ απαντά για το μηδενισμό διαγωνισμάτων μαθητών

Αυτούσια η ανακοίνωση του ΥΠΠ

Αναφορικά με τα δημοσιεύματα, τα οποία μιλούν για απαράδεκτη και καταδικαστέα πράξη του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) να επιβάλει κυρώσεις στους μαθητές για τη χθεσινή τους διαμαρτυρία, το Υπουργείο επισημαίνει τα ακόλουθα:

Η Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, με ηλεκτρονικό μήνυμά της, υπενθύμισε στις Διευθύνσεις των σχολείων, ως όφειλε να πράξει, τους περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμούς του 2017.

Συγκεκριμένα, στους εν λόγω κανονισμούς αναφέρεται ότι «[…]βαθμολογείται επίσης με μονάδα και ο μαθητής που αρνείται αδικαιολόγητα να λάβει μέρος σε διαγώνισμα ή βρίσκεται στο σχολείο και δεν προσέρχεται στην τάξη κατά την ώρα του διαγωνίσματος».

Η πιο πάνω πρακτική ακολουθείται εδώ και χρόνια.