“1,2 εκατομμύριο πρόσφυγες έχουν επωφεληθεί από την ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ μέσω του σημαντικότερου μέχρι σήμερα προγράμματος βοήθειας σε μετρητά”, δήλωσε σήμερα ο Χρήστος Στυλιανίδης, επίτροπος Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων, με αφορμή τις προτάσεις της Κομισιόν για την αναπλήρωση του συγκεκριμένου χρηματοδοτικού μέσου. Ο Επίτροπος μάλιστα σημείωσε ότι “Η ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ για τους πρόσφυγες στην Τουρκία έχει δώσει απτά αποτελέσματα, από τη διευκόλυνση της εκπαίδευσης των παιδιών μέχρι την παροχή πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες για ευάλωτες οικογένειες. Η νέα χρηματοδότηση θα μας επιτρέψει να συνεχίσουμε τη συνεργασία με την Τουρκία και τις ανθρωπιστικές οργανώσεις, ώστε να βοηθήσουμε τους ευάλωτους πρόσφυγες και τις κοινότητες υποδοχής τους”.

Σημειώνεται ότι “η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη ανταποκριθεί στη δέσμευσή της να συνεισφέρει 3 δισ. ευρώ για το 2016 και το 2017 μέσω της Διευκόλυνσης για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία, καθώς πριν από το τέλος του 2017 -εντός 21 μηνών- προγραμματίστηκε το πλήρες ποσό, αναλήφθηκαν οι δεσμεύσεις και συνήφθησαν οι σχετικές συμβάσεις”.

Δεδομένου ότι η Τουρκία φιλοξενεί περίπου 3,5 εκατομμύρια Σύριους πρόσφυγες, η Κομισιόν έχει αναλάβει τη δέσμευση να συνεχίσει αυτή τη στήριξη, καθώς εξακολουθεί να υπάρχει σημαντική ανάγκη για βοήθεια. Στο πλαίσιο της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας, τα κράτη μέλη συμφώνησαν να κινητοποιήσουν πρόσθετο ποσό 3 δισ. ευρώ υπέρ της Διευκόλυνσης της ΕΕ για τους πρόσφυγες στην Τουρκία, εφόσον οι ήδη διαθέσιμοι πόροι αποτελέσουν αντικείμενο συμβάσεων. Η σημερινή απόφαση ακολουθεί τη διαδικασία αυτή και επιδιώκει να εξασφαλίσει τη συνέχιση του πολύτιμου έργου της Διευκόλυνσης.

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε σήμερα η  Κομισιόν στη δημοσιότητα, στο πλαίσιο του ανθρωπιστικού σκέλους της Διευκόλυνσης, έχουν διατεθεί 1,38 δισ. ευρώ, ενώ και τα 45 ανθρωπιστικά έργα ανατέθηκαν μέσω συμβάσεων σε 19 εταίρους και καλύπτουν βασικές ανάγκες και ελλείψεις στους τομείς της προστασίας, της εκπαίδευσης και της υγείας. Η ΕΕ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις ανάγκες των ιδιαίτερα ευάλωτων προσφύγων μέσω του Δικτύου Κοινωνικής Προστασίας Εκτάκτου Ανάγκης (ESSN), το οποίο στηρίζει 1,2 εκατομμύριο από τους πλέον ευάλωτους πρόσφυγες. Το πρόγραμμα σχετικά με την υπό όρους μεταφορά μετρητών για την εκπαίδευση, που ξεκίνησε το 2017, είναι το σημαντικότερο πρόγραμμα εκπαίδευσης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που χρηματοδοτείται από την ΕΕ και διευκολύνει την πρόσβαση των προσφύγων στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα. Από τον Φεβρουάριο του 2018, πάνω από 266.000 παιδιά εντάχθηκαν σε σχολεία και οι οικογένειές τους έλαβαν χρηματοδοτική στήριξη μέσω του προγράμματος σχετικά με την υπό όρους μεταφορά μετρητών για την εκπαίδευση.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η Κομισιόν, στο πλαίσιο του σκέλους μακροπρόθεσμης ανάπτυξης της Διευκόλυνσης διατέθηκαν 1,611 δισ. ευρώ, ενώ και τα 27 έργα έχουν ανατεθεί μέσω συμβάσεων και έχουν εκταμιευτεί 747 εκατ. ευρώ. Η Διευκόλυνση εξακολουθεί να στηρίζει τις μακροχρόνιες βιοποριστικές, κοινωνικοοικονομικές και εκπαιδευτικές ανάγκες των προσφύγων στην Τουρκία. Η στήριξη αυτή έχει ως στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση των παιδιών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να βελτιώσει τις εκπαιδευτικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των σχολικών κτιρίων και του διδακτικού υλικού. Από τον Οκτώβριο του 2017, χάρη σε άμεση επιχορήγηση 300 εκατ. ευρώ -που διατέθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας με το υπουργείο Εθνικής Παιδείας της Τουρκίας- προχωρά η ένταξη των παιδιών από τη Συρία στην τουρκική εκπαίδευση. 312.000 παιδιά συμμετέχουν ήδη σε μαθήματα τουρκικής γλώσσας από περίπου 5.500 καθηγητές.

Η Κομισιόν αναφέρει τέλος ότι με την υποστήριξη της KfW και της Παγκόσμιας Τράπεζας, 124.000 παιδιά προσφύγων αναμένεται να επωφελούνται ετησίως από την ανέγερση και τον εξοπλισμό 125 σχολικών κτιρίων συμβατικής συμπαγούς κατασκευής και 50 προκατασκευασμένων σχολικών κτιρίων. Επιπλέον, σε συνεργασία με το τουρκικό Υπουργείο Υγείας, η Διευκόλυνση έχει διαθέσει 300 εκατ. ευρώ για να εξασφαλίσει την πρόσβαση των προσφύγων σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, στις οποίες περιλαμβάνεται ο εμβολιασμός 217.000 και πλέον παιδιών Σύριων προσφύγων. Από τον Δεκέμβριο του 2017, πραγματοποιήθηκαν πάνω από 760.000 επισκέψεις προσφύγων σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης. Για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας και της ενσωμάτωσης των προσφύγων και των ευάλωτων μελών των κοινοτήτων υποδοχής στην αγορά εργασίας, νέα έργα θα παρέχουν επαγγελματική κατάρτιση σε 15.100 άτομα, ενώ 7.400 άτομα θα επωφεληθούν από συνεδρίες αναζήτησης εργασίας και παροχής συμβουλών.