Απασχόληση στην Κυβέρνηση: Μείωση στο μόνιμο προσωπικό, αύξηση στους έκτακτους

Έλα στο Google News

Η απασχόληση στην Κυβέρνηση τον Ιούνιο του 2021 αυξήθηκε κατά 755 άτομα (1,4%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020, και έφτασε τα 53.209 άτομα. Στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση κατά 998 άτομα (-3,6%), από 27.627 σε 26.629 άτομα. Στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση κατά 1.857 άτομα (11,4%) φθάνοντας τις 18.098 σε σχέση με 16.241 άτομα τον Ιούνιο του 2020.

12072021 Govemployment El

Σε σχέση με τον Ιούνιο του 2020, παρατηρείται αύξηση στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (5,4%) και στο προσωπικό των Δυνάμεων Ασφαλείας (1,0%) ενώ παρατηρείται μείωση στο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας (-0,1%). Στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση και στις τρεις κατηγορίες, με την μεγαλύτερη να παρουσιάζεται στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (-3,9%). Αντιθέτως, στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση και στις τρεις κατηγορίες με το προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας να παρουσιάζει την μεγαλύτερη (26,6%).

Σε σχέση με τον Μάιο του 2021 παρατηρείται αύξηση στο προσωπικό των Δυνάμεων Ασφαλείας (1,2%) ενώ παρατηρείται μείωση στο προσωπικό Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (-1,7%) και στο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας  (-0,3%). Στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση στο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας (-0,4%) και στο προσωπικό των Δυνάμεων Ασφαλείας (-0,2%). Στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση στο προσωπικό των Δυνάμεων Ασφαλείας (2,7%) ενώ παρατηρείται μείωση στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (-4,4%) και στο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας (-0,2%).

Πίνακας              

Κατηγορία Προσωπικού

 

Αριθμόςατόμων

% Μεταβολή

 

Ιουν. 2020

Μαϊ. 2021

Ιουν. 2021

Ιουν.21/ Ιουν.20

Ιουν.21/

   Μαϊ.21

Δημόσια

Υπηρεσία

Σύνολο

17.313

17.355

17.298

 

-0,1%

-0,3%

Μόνιμοι

11.023

10.662

10.618

-3,7%

-0,4%

Έκτακτοι

6.290

6.693

6.680

6,2%

-0,2%

Εκπαιδευτική Υπηρεσία Σύνολο

13.852

14.848

14.600

 

5,4%

-1,7%

Μόνιμοι

9.645

9.274

9.272

-3,9%

0,0%

Έκτακτοι

4.207

5.574

5.328

26,6%

-4,4%

Δυνάμεις Ασφαλείας Σύνολο

12.703

12.678

12.829

 

1,0%

1,2%

Μόνιμοι

6.959

6.750

6.739

-3,2%

-0,2%

Έκτακτοι

5.744

5.928

6.090

6,0%

2,7%

Σύνολο Σύνολο

43.868

44.881

44.727

 

2,0%

-0,3%

Μόνιμοι

27.627

26.686

26.629

-3,6%

-0,2%

Έκτακτοι

16.241

18.195

18.098

11,4%

-0,5%

Ωρομίσθιο Προσωπικό Σύνολο

8.586

8.427

8.482

 

-1,2%

0,7%

Γενικό Σύνολο

 

52.454

53.308

53.209

 

1,4%

-0,2%

 

Mεθοδολογικές πληροφορίες

Κάλυψη στοιχείων

Στην απασχόληση της Κυβέρνησης περιλαμβάνονται η Δημόσια Υπηρεσία, η Εκπαιδευτική Υπηρεσία, οι Δυνάμεις Ασφαλείας και οι ωρομίσθιοι κυβερνητικοί εργάτες. Στη Δημόσια Υπηρεσία περιλαμβάνονται οι μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι των Υπουργείων, Τμημάτων και Υπηρεσιών. Στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία περιλαμβάνεται το μόνιμο και έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό που υπηρετεί στις σχολικές μονάδες καθώς και το προσωπικό του Κέντρου Παραγωγικότητας και του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου. Στις Δυνάμεις Ασφαλείας περιλαμβάνονται η Αστυνομία, η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η Εθνική Φρουρά. Στο ωρομίσθιο προσωπικό περιλαμβάνονται τακτικοί, έκτακτοι και εποχικοί υπάλληλοι.

Στα στοιχεία δεν περιλαμβάνονται τα Μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων (Βουλευτές και Εκπρόσωποι Θρησκευτικών Ομάδων).

Πηγή στοιχείων

Πηγή των στοιχείων που αφορούν την απασχόληση στην Κυβέρνηση είναι το Γενικό Λογιστήριο και αφορά στα άτομα που πληρώθηκαν το συγκεκριμένο μήνα ανεξαρτήτως της περιόδου και της διάρκειας που απασχολήθηκαν.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ιστότοπος Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Απασχόληση

Επικοινωνία

Γιώργος Αλεξ. Γεωργίου: Τηλ:+357-22602233, Ηλ. Ταχ.: [email protected]

Ελένη Χριστοδουλίδου: Τηλ: +357-22602142, Ηλ. Ταχ.: [email protected]

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.