Ενημερωτικό δελτίο από Moody’s, ενώ S&P και Fitch ζήτησαν στοιχεία

Οι οίκοι αξιολόγησης απειλούν με υποβάθμιση των κυπριακών τραπεζών, λόγω των αλλαγών που ψηφίστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα από τη Βουλή σε σχέση με το πλαίσιο των εκποιήσεων.

Μάλιστα ο Moody’s προχώρησε ήδη στην έκδοση ενημερωτικού δελτίου αναφέροντας ότι «οι τροποποιήσεις είναι πιστωτικές αρνητικές για τις κυπριακές τράπεζες», ενώ όπως ανέφεραν στην εφημερίδα μας τρεις πηγές από το χώρο των τραπεζών και οι άλλοι δύο μεγάλοι οίκοι (Standard & Poor’s και Fitch) ζήτησαν στοιχεία προκειμένου να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις πάνω στις τράπεζες.

«Δεν επηρεάζει η αναστολή των εκποιήσεων των δανείων του Εστία»

Οι απειλές των οίκων αξιολόγησης εστιάζονται κυρίως στο πρώτο από τα δύο νομοθετήματα τα οποία ψηφίστηκαν από τη Βουλή και ειδικότερα σ’ αυτό το οποίο δίνει το δικαίωμα στον δανειολήπτη να προσφύγει στο δικαστήριο και να εξασφαλίσει διάταγμα ακύρωσης του πλειστηριασμού της περιουσίας του, σε περίπτωση που αποδείξει ότι δεν τηρήθηκε ο Κώδικας της Κεντρικής Τράπεζας για τις αναδιαρθρώσεις.

Αντίθετα, για το δεύτερο νομοθέτημα το οποίο αφορά την αναστολή των εκποιήσεων πρώτης κατοικίας για όσους πληρούν τα κριτήρια του σχεδίου Εστία, μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2019, δεν υπάρχουν ισχυρές αντιδράσεις, πέραν της γενικής αναφοράς των οίκων αξιολόγησης ότι δεν είναι θετική η συχνή τροποποίηση του πλαισίου των εκποιήσεων.

Μάλιστα ο Moody’s στο ενημερωτικό του δελτίο (Credit Outlook) εκτιμά ότι η πιο πάνω τροποποίηση «δεν θα επηρεάζει ουσιαστικά τις τράπεζες, οι οποίες επί του παρόντος δεν εκποιούν δάνεια τα οποία είναι επιλέξιμα για το σχέδιο Εστία».

Οκτώ επιπτώσεις

Οι οίκοι αξιολόγησης εκτιμούν ότι οι αλλαγές τις οποίες ψήφισε η Βουλή θα επιφέρουν τις εξής οκτώ επιπτώσεις:

• Επιμήκυνση του χρονικού διαστήματος το οποίο απαιτείται για την εκποίηση του ακινήτου.

• Μείωση του ρυθμού συρρίκνωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

• Αύξηση των εποπτικών απαιτήσεων όσον αφορά τις προβλέψεις των τραπεζών, η οποία ενδεχομένως να επηρεάσει συνεπακόλουθα και τα κεφάλαια των τραπεζών.

• Αύξηση των φαινομένων απειθαρχίας στην αποπληρωμή δανείων και αύξηση του αριθμού των στρατηγικών κακοπληρωτών.

• Μείωση του ενδιαφέροντος ξένων επενδυτών για αγορά μη εξυπηρετούμενων δανείων.

• Μείωση της τιμής πώλησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων (σ.σ.: σήμερα κυμαίνεται στο 25% της συμβατικής τους αξίας)

• Μείωση του ρυθμού παραχώρησης νέων ενυπόθηκων δανείων.

• Μείωση των τιμών των ακινήτων.

«16,6% πωλούνται πλέον από τον πρώτο πλειστηριασμό»

Εν τω μεταξύ, ο Moody’s σημειώνει ότι οι προηγούμενες αλλαγές οι οποίες ψηφίστηκαν από τη Βουλή (διά χειρός ΔΗΣΥΔΗΚΟ) πέρσι τον Ιούλιο, οδήγησαν σε αύξηση των εκποιήσεων αλλά και των πωλήσεων.

Παραθέτει μάλιστα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, με βάση τα οποία το πρώτο τρίμηνο του 2019 ποσοστό 16,6% των ακινήτων πουλήθηκαν σε διαδικασία πρώτου πλειστηριασμού, σε σύγκριση με 4,4% την περίοδο από το δεύτερο τρίμηνο του 2016 μέχρι το τέταρτο τρίμηνο του 2018. Αναφέρεται ακόμη ότι οι τράπεζες Κύπρου και Ελληνική «διερευνούν ενεργά τόσο τις οργανικές όσο και τις ανόργανες στρατηγικές (σ.σ.: πωλήσεις δανείων) για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων».

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου