Απελευθερώθηκαν οι χελώνες «Δαμιανός» και «Κωστής» στη θαλάσσια περιοχή του Μενεού

Ôï ÔìÞìá Áëéåßáò êáé Èáëáóóßùí Åñåõíþí (ÔÁÈÅ), óôï ðëáßóéï ôïõ Ýñãïõ «Ðáíäþôåéñá», ðñï÷þñçóå óå áðåëåõèÝñùóç êáé åðáíÝíôáîç äýï èáëÜóóéùí ÷åëùíþí óôï öõóéêü ôïõò ðåñéâÜëëïí.

Δύο ενήλικες πράσινες χελώνες, ο Δαμιανός και ο Κωστής, που είχαν βρεθεί τραυματισμένες στην θαλάσσια περιοχή της Λεμεσού πριν από μερικούς μήνες, απελευθερώθηκαν σήμερα από το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ), στο Ερευνητικό Κέντρο Θαλάσσιας Υδατοκαλλιέργειας Κύπρου (ΕΚΘΥΚ), στο Μενεού, αφού ολοκληρώθηκε η θεραπεία τους.

Στην απελευθέρωση συμμετείχαν άτομα και εκπρόσωποι οργανισμών οι οποίοι ασχολούνται με υποβρύχιες δραστηριότητες. Οι παρευρισκόμενοι ενημερώθηκαν για τις θαλάσσιες χελώνες που υπάρχουν στην Κύπρο και τη συμπεριφορά που πρέπει να έχουν προς αυτές κατά τη διάρκεια των υποβρυχίων δραστηριοτήτων τους. Έγινε επίσης ενημέρωσή τους για τη σημασία του δικτύου Natura 2000 ειδικά ως προς την προστασία των θαλάσσιων χελωνών.

Doc.20220914.3832113.Xelona Damianos4 Scaled
Το τμήμα αλιείας και θαλασσίων ερευνών (ταθε), στο πλαίσιο του έργου «πανδώτειρα», προχώρησε σε απελευθέρωση και επανένταξη δύο θαλάσσιων χελωνών στο φυσικό τους περιβάλλον.

Το έργο «Πανδώτειρα», στο πλαίσιο του οποίου έγινε η απελευθέρωση και επανένταξη των δυο θαλάσσιων πράσινων χελωνών στο φυσικό τους περιβάλλον, ασχολείται με τη διαχείριση του δικτύου Natura 2000 στην Κύπρο και στοχεύει στο να καταστεί το δίκτυο πιο αποτελεσματικό, λειτουργικό και βιώσιμο.

Συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με συντονιστή το Τμήμα Περιβάλλοντος, ενώ στο έργο συμμετέχουν ακόμη 13 συνεργαζόμενοι φορείς από Κυβερνητικά Τμήματα, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς και ιδιωτικές εταιρείες.

«Είναι μια πολύ ωραία μέρα πάντα όταν καλούμαστε σε τέτοιες εκδηλώσεις που σημαίνουν την απελευθέρωση ζώων πίσω στη φύση είναι πάντα μεγάλη ευτυχία», ανέφερε σε δηλώσεις της η Επίτροπος Περιβάλλοντος Κλέλια Βασιλείου.

«Σήμερα εδώ στο Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών και Προστασίας των Θαλάσσιων χελωνών θα απελευθερώσουμε δυο μεγάλες πράσινες χελώνες. Έχουμε την χαρά και την ευτυχία να φιλοξενούμε μαθητές από την Σχολή Μιτσίδης Λεμύθου οι οποίοι έχουν διαπρέψει σε ένα διαγωνισμό και η επιβράβευση τους είναι η παρουσία και ξενάγηση τους σε αυτόν τον χώρο και να ζήσουν από κοντά αυτή την σπουδαία εμπειρία της απελευθέρωσης ενός εμβληματικού είδους πίσω στην φύση», πρόσθεσε.

Ο Βασίλης Παπαδόπουλος Ανώτερος Λειτουργός του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών δήλωσε πως «είναι με ιδιαίτερη χαρά που βρισκόμαστε σήμερα εδώ στο Ερευνητικό Κέντρο Θαλάσσιας Υδατοκαλλιέργειας Κύπρου το οποίο λειτουργεί και ως Κέντρο Παροχής Πρώτων Βοηθειών Θεραπείας και Αποκατάστασης Τραυματισμένων Θαλάσσιων Χελωνών».

Μετά από τρεις μήνες παροχής θεραπείας, πρόσθεσε, «έχουμε την ευκαιρία σήμερα να απελευθερώσουμε πίσω στην φύση δυο πράσινες θαλάσσιες χελώνες τον Κωστή και τον Δαμιανό».

Εξέφρασε την ευχή ότι θα μπορέσουν να αντεπεξέλθουν απόλυτα μετά την επιστροφή τους στο φυσικό τους περιβάλλον.

Είπε επίσης ότι «έχουμε καλέσει για να μοιραστούν αυτή την εμπειρία μαζί μας, άτομα που ασχολούνται με υποβρύχιες δραστηριότητες μέσα στο πλαίσιο της προσπάθειας μας για την ευαισθητοποίηση του κοινού για την προστασία αυτού του εμβληματικού είδους που φιλοξενούμε στην Κύπρο».

Ο Λεύκιος Σεργίδης, Εκτελεστικός Διευθυντής Terra Cypria και Εκπρόσωπος του έργου Πανδώτειρα δήλωσε πως «το πρόγραμμα Πανδώτειρα είναι ένα πρόγραμμα που επιχορηγείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση άρχισε το 2019 και έχει διάρκεια δέκα χρόνια».

Στόχος του, εξήγησε, «είναι η προστασία και η διατήρηση των περιοχών Natura της Κύπρου και των ειδών και των οικοτόπων που εντάσσονται στις περιοχές Natura».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι περιοχές Natura είναι περιοχές που βρίσκονται σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες αποτελούν το μεγαλύτερο δίκτυο οικολογικών περιοχών σε όλο τον κόσμο και έχουν ως στόχο την προστασία και διαφύλαξη των ευάλωτων ειδών και οικοτόπων της Ευρώπης.

Το πρόγραμμα Πανδώτειρα, είπε ο κ. Σεργίδης, συντονίζεται από το Τμήμα Περιβάλλοντος και έχει μέσα εταίρους από δώδεκα διαφορετικούς φορείς, κυβερνητικούς, μη κυβερνητικούς φορείς, ακαδημαϊκά ιδρύματα και περιβαλλοντικά γραφεία.

Ανέφερε επίσης ότι το πρόγραμμα έχει τριάντα δύο δράσεις και έχουν να κάνουν με την προστασία και διατήρηση συγκεκριμένων ειδών όπως και των θαλάσσιων χελωνών που απελευθερώθηκαν σήμερα.

«Βρισκόμαστε εδώ και στο πλαίσιο μιας δράσης ενημέρωσης ατόμων που ασχολούνται με καταδυτικές δραστηριότητες και για την σημασία του δικτύου Natura 2000, την σημασία των ειδών και οικοτόπων και μέσα από την απελευθέρωση των χελωνών θα έρθουμε πιο κοντά σε αυτή την ομάδα», είπε.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News


Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy