Απίστευτη ταλαιπωρία: Ζητούν επαναβεβαιώσεις αν ανάπηροι εξακολουθούν να ειναι ανάπηροι! (έγγραφα)

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας συνεχίζει μία απαράδεκτη πρακτική σε βάρος των ανθρώπων με μόνιμες αναπηρίες.

Προκειμένου να βρουν αφορμή να κόψουν επιδόματα, στην προκειμένη να μην παραχωρήσουν το Ε.Ε.Ε., ζητούν από άτομα με αναπηρία να τους αποστείλουν πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν ότι εξακολουθούν να είναι… ανάπηρα!

ΣΕΛ. 7 ΦΩΤΟ 5
Όπως κατήγγειλαν στην εφημερίδα μας γονείς ατόμων με μόνιμες και πιστοποιημένες αναπηρίες, η Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας τούς απέστειλε επιστολή στις αρχές Φεβρουαρίου με την οποία τους γνωστοποιεί ότι έχουν χρονικό περιθώριο 2 μηνών προκειμένου να προσκομίσουν στην Υπηρεσία τα σχετικά πιστοποιητικά.

Στην επιστολή αναφέρεται ότι «σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος και γενικότερα τους περί Κοινωνικών Παροχών Νόμους του 2014, η αναπηρία θα πρέπει να πιστοποιείται από το Σύστημα Αξιολόγησης της Αναπηρίας»!

Ζητούν επίσης οι οικογένειες να προσκομίσουν στην Υπηρεσία α) Πρωτότυπο έντυπο παραπομπής και αξιολόγησης αναπηρίας, β) Πρωτότυπη αναφορά θεράποντος γιατρού και οφθαλμίατρου, γ) Πρωτότυπη υπεύθυνη δήλωση Αξιολογούμενου, δ) Αντίγραφο πιστοποιητικού γέννησης, ε) Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας και στ) Οποιαδήποτε άλλα έγγραφα κρίνουν οι γονείς ή κηδεμόνες ως χρήσιμα και τα οποία θα συμβάλουν στην αξιολόγηση.

Ζητούν επίσης να συμπληρωθούν οι αιτήσεις απ’ όλους τους γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων που ενδεχομένως παρακολουθούν τον αιτητή, καθώς επίσης και πιστοποιητικό πρόσφατης (εντός του 2021) εξέτασης οπτικής οξύτητας, σημειώνοντας ότι ο αξιολογούμενος θα πρέπει να φέρει μαζί του κατά την αξιολόγηση διορθωτικά γυαλιά με την ακριβή διόρθωση.

ΣΕΛ. 7 ΦΩΤΟ 2

Προειδοποίηση για περικοπή του επιδόματος αναπηρίας

Στην επιστολή αναφέρεται ακόμη ότι ο αιτητής θα κληθεί σε αξιολόγηση από το Κέντρο Αξιολόγησης Αναπηρίας του Τμήματος και εξηγεί ότι η αξιολόγηση θα γίνει από δύο ή τρεις γιατρούς με ειδικότητες άμεσα συνυφασμένες με την αναπηρία που αντιμετωπίζει το άτομο με στόχο να πιστοποιηθεί, να περιγραφεί και να τεκμηριωθεί η ύπαρξη της αναπηρίας και να διαπιστωθεί αν πληροί τα κριτήρια για την παροχή επιδόματος.
Στο σημείο 5 του εντύπου αναφέρεται ότι μετά την υποβολή των εγγράφων, λειτουργός του Τμήματος θα επικοινωνήσει μαζί τους για τη διευθέτηση της αξιολόγησης!
Στο επόμενο σημείο (6) αναφέρεται: «Σε περίπτωση που δεν αποταθείτε στο Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες εντός 2 μηνών από την ημερομηνία της παρούσας επιστολής, η μηνιαία καταβολή του αναπηρικού επιδόματος θα τερματιστεί χωρίς άλλη ειδοποίηση ή, σε περίπτωση αιτητή για παροχή Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, η αίτηση θα απορριφθεί».

ΣΕΛ. 7 ΦΩΤΟ 3

Αφάνταστη και αχρείαστη ταλαιπωρία

Η διαδικασία αυτή κρίνεται από πολλούς ως αχρείαστη που υποβάλλει τους συγγενείς αλλά και τα ίδια τα άτομα σε μεγάλη ταλαιπωρία.

Εκφράζουν μάλιστα την απορία γιατί ζητούν και πάλι πιστοποιητικά για τις μη αναστρέψιμες περιπτώσεις τη στιγμή που κατέχουν τα πιστοποιητικά μόνιμης αναπηρίας και τα οποία δυστυχώς δεν πρόκειται να αλλάξουν.

ΣΕΛ. 7 ΦΩΤΟ 1

Σημειώνουν επίσης ότι μόνο και μόνο που λαμβάνουν το επίδομα αναπηρίας από το Υπουργείο Εργασίας, πιστοποιεί ότι τα άτομα αυτά εξακολουθούν να έχουν το πρόβλημά τους.

 

ΣΕΛ. 7 ΦΩΤΟ 4

 

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.