Από 1 Νοεμβρίου αρχίζουν οι αιτήσεις έκδοσης Πιστοποιητικών Απορίας σε Κύπριους φοιτητές σε ΑΑΕΙ Ελλάδας

H Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΕΠΚΑ) ανακοινώνει ότι,

Από 1/11/2018 μέχρι 15/6/2019 η Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΕΠΚΑ) θα δέχεται αιτήσεις για έκδοση Πιστοποιητικών Απορίας σε Κύπριο φοιτητή που φοιτά σε Δημόσιο Ανώτερο ή Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας για το ακαδημαϊκό έτος 2018/2019.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΥΕΠΚΑ, την οποία μεταδίδει το ΓΤΠ, σύμφωνα με τη σχετική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου δικαιούχος Πιστοποιητικού Απορίας είναι ο φοιτητής πτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, ο οποίος εμπίπτει στις ακόλουθες κατηγορίες:

(α) Παιδί οικογένειας της οποίας το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα με βάση βεβαίωση του Τμήματος Φορολογίας δεν υπερβαίνει τις €23.500 για την οικογένεια με ένα εξαρτώμενο παιδί, €27.000 για την οικογένεια με δύο εξαρτώμενα παιδιά, και €27.800 αν τα δύο παιδιά φοιτούν σε ξεχωριστές πόλεις ή χώρες.

(β) Παιδί το οποίο μέχρι το 18ο έτος της ηλικίας του, βρισκόταν υπό τη νομική φροντίδα της Διευθύντριας Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας,

(γ) Παιδί οικογένειας που λαμβάνει δημόσιο βοήθημα ή Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα,

(δ) Παιδί οικογένειας με τρία παιδιά και άνω, που λαμβάνει επίδομα τέκνου την ημέρα υποβολής της αίτησης,

(ε) Εξαρτώμενος με βάση τον περί Ανακουφίσεως Παθόντων Νόμο,

(στ) Παιδί εγκλωβισμένων,

(ζ) Παιδί Ελληνοπόντιων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο φοιτητής πτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου όλων των Τμημάτων Δημόσιων Ανώτερων και Ανώτατων Ιδρυμάτων της Ελλάδας δικαιούται Πιστοποιητικό Απορίας μέχρι πέντε χρόνια όταν η φοίτηση είναι τετραετής, μέχρι έξι χρόνια όταν η φοίτηση είναι πενταετής και μέχρι επτά χρόνια όταν η φοίτηση είναι εξαετής.

Με το Πιστοποιητικό Απορίας παρέχεται δωρεάν σίτιση στον δικαιούχο στις φοιτητικές εστίες της Ελλάδας.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο έντυπο Π.Α.5 το οποίο είναι διαθέσιμο από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (ΥΔΕΠ) – Τομέας Διαχείρισης Επιδόματος Τέκνου, στην οδό Τεύκρου 6, 1066 Λευκωσία, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) σε Λευκωσία, Λεμεσό, Αμμόχωστο, Λάρνακα, Πάφου, Πόλης Χρυσοχούς, Κολόσσι και Πελένδρι καθώς και από τα Επαρχιακά Ταχυδρομικά Γραφεία (ΚΕ.ΠΟ) Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου. Επίσης η αίτηση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΥΕΠΚΑ στη διεύθυνση www.mlsi.gov.cy.

Οι συμπληρωμένες αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται είτε προσωπικά είτε ταχυδρομικώς στην ΥΔΕΠ ή στα κατά τόπους ΚΕΠ ή ΚΕ.ΠΟ.

Τα πιστοποιητικά που θα εκδίδονται, θα ταχυδρομούνται στη διεύθυνση που δηλώνει ο αιτητής. Σε περίπτωση μη έγκρισης της αίτησης, ο αιτητής θα λαμβάνει επιστολή απόρριψης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 22804007 και 22804000.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News


Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy