Από τα πιο δημοφιλή τα Σχέδια της Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας


• Νέα προκήρυξη των σχεδίων από τους πρώτους μήνες του 2021

Επιχειρηματικότητας, δεδομένου ότι ενισχύουν και υποστηρίζουν τους νέους και τις γυναίκες στην αρχή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Όπως φαίνεται και από την απάντηση που έχει αποστείλει η αρμόδια υπουργός σε ερώτηση του βουλευτή Αντρέα Φακοντή, συνολικά από το 2015 μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί €5,9 εκ. σε 201 δικαιούχους του Σχεδίου Νεανικής Επιχειρηματικότητας και €1,7 εκ. σε 64 νέες επιχειρήσεις στο πλαίσιο του Σχεδίου Γυναικείας Επιχειρηματικότητας.
Συγκεκριμένα:

(i) Το Σχέδιο της Νεανικής Επιχειρηματικότητας συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και για τη χρηματοδότησή του κατά την περίοδο 2014-2020 έχουν εγκριθεί €16 εκατομμύρια. Η 1η προκήρυξη του σχεδίου έγινε τον Φεβρουάριο του 2015 και υποβλήθηκαν 581 αιτήσεις από τις οποίες εγκρίθηκαν 350. Η Συμφωνία Δημόσιας Χρηματοδότησης έχει υπογραφεί με 282 ενδιαφερόμενους, από τους οποίους συνεχίζουν 208 επιχειρήσεις για το ποσό των €7 εκ. Η 2η προκήρυξη ανακοινώθηκε τον Δεκέμβριο του 2017 και υποβλήθηκαν 539 αιτήσεις από τις οποίες εγκρίθηκαν 283 νέες επιχειρήσεις για το ποσό των €9 εκ. Μέχρι σήμερα έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημόσιας Χρηματοδότησης 207 επιχειρήσεις και αναμένεται ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2020. Συνολικά μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί €5,9 εκ. σε 201 δικαιούχους.

(ii) Το Σχέδιο της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας συγχρηματοδοτείται από το ίδιο Ταμείο και για τη χρηματοδότησή του κατά την περίοδο 2014-2020 έχουν εγκριθεί €5,75 εκ. Η 1η προκήρυξη του Σχεδίου έγινε τον Φεβρουάριο του 2015 και υποβλήθηκαν 250 αιτήσεις από τις οποίες εγκρίθηκαν 150. Η Συμφωνία Δημόσιας Χρηματοδότησης έχει υπογραφεί με 114 ενδιαφερόμενες, από τις οποίες συνεχίζουν 68 επιχειρήσεις για το ποσό των €2,3 εκ. Η 2η προκήρυξη ανακοινώθηκε τον Δεκέμβριο του 2017 και υποβλήθηκαν 282 αιτήσεις, από τις οποίες 106 εντάχθηκαν στο Σχέδιο για συνολική χορηγία €3,5 εκ. περίπου. Μέχρι σήμερα έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημόσιας Χρηματοδότησης 81 επιχειρήσεις και αναμένεται ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2020. Συνολικά μέχρι σήμερα έχει διατεθεί €1,7 εκ. σε 64 νέες επιχειρήσεις.

(iii) Τα Σχέδια της Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας έχουν αποδειχθεί ότι είναι τα πλέον δημοφιλή σχέδια, δεδομένου ότι ενισχύουν και υποστηρίζουν τους νέους και τις γυναίκες στην αρχή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Σκοπός του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας είναι η συνέχιση της εφαρμογής των εν λόγω σχεδίων και στη νέα Προγραμματική περίοδο 2021-2027, όπου το Υπουργείο έχει υποβάλει στη ΓΔ ΕΠΣΑ προτάσεις για αξιολόγηση και έγκριση συνολικού ύψους €251 εκ., εκ των οποίων τα €30 εκ. αφορούν τα συγκεκριμένα σχέδια. Αναμένεται ότι n 1η προκήρυξη των σχεδίων αυτών θα πραγματοποιηθεί τους πρώτους μήνες του νέου χρόνου για υποβολή αιτήσεων, ενώ οι Ενημερωτικοί Οδηγοί θα είναι έτοιμοι και θα αναρτηθούν για ενημέρωση των ενδιαφερομένων πριν το τέλος του χρόνου».

 

 

Οι ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy. Ακολουθήστε μας και στο Google News