Αποχωρούν οι Βρετανοί Δικαστές και Εισαγγελείς από ΔΕΕ και ΓΔΕΕ

Η θητεία των Βρετανών δικαστών και της Βρετανίδας Γενικής Εισαγγελέα, λήγει τα απόψε μεσάνυχτα, συνεπεία της αποχώρησης του ΗΒ από την ΕΕ, υπενθυμίζει με γραπτή του ανακοίνωση το Δικαστήριο της ΕΕ. Ως εκ τούτου, θα μειωθεί και ο συνολικό αριθμός των Δικαστών και Εισαγγελέων του ΔΕΕ και του ΓΔΕΕ, καθώς συνεχίζει και ισχύει ο κανόνας της βασικής κατανομής 3 μελών ανά Κράτος Μέλος (ένας στο ΔΕΕ και 2 στο ΓΔΕΕ).

Όπως σημειώνεται, “σύμφωνα με τη δήλωση της Διάσκεψης των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών της 29ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά με τις συνέπειες της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τους γενικούς εισαγγελείς του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν επηρεάζεται από την αποχώρηση αυτή ο αριθμός των γενικών εισαγγελέων του Δικαστηρίου, οι οποίοι παραμένουν έντεκα, όπως οριζόταν στην απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2013” . Εν αναμονή του διορισμού νέου γενικού εισαγγελέα από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, η Eleanor Sharpston θα συνεχίσει, δυνάμει των άρθρων 5 και 8 του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ασκεί τα καθήκοντά της μέχρι να αναλάβει καθήκοντα ο διάδοχός της.

Με γραπτή του ανακοίνωση το το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης χαιρετίζει τη σπουδαία συμβολή όλων διαχρονικά των Βρετανών δικαστών και γενικών εισαγγελέων στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα, και ειδικότερα στη νομολογία του Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου.

Υπενθυμίζεται, τέλος, εκ νέου ότι “βάσει της συμφωνίας αποχώρησης, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξακολουθεί να είναι αρμόδιο για κάθε διαδικασία την οποία θα κινήσει το Ηνωμένο Βασίλειο και για κάθε διαδικασία που θα κινηθεί εις βάρος του Ηνωμένου Βασιλείου πριν από τη λήξη της προβλεπόμενης μεταβατικής περιόδου, στις 31 Δεκεμβρίου 2020” και επίσης, “παραμένει αρμόδιο για την έκδοση προδικαστικών αποφάσεων επί των σχετικών αιτήσεων που θα υποβληθούν από τα δικαστήρια του Ηνωμένου Βασιλείου μέχρι τη λήξη της ίδιας αυτής μεταβατικής περιόδου”.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.