Αποδέσμευση των 33 εκατ. ευρώ του Σχεδίου Εστία εντός Ιανουαρίου, ώστε «να καταστεί δυνατή η έναρξη και εφαρμογή του Σχεδίου», ζητά το Υπουργείο Οικονομικών σε επιστολή του προς την Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής.

Το κονδύλι των 33 εκατ. ευρώ περιλαμβάνεται στον Κρατικό Προϋπολογισμό για το 2019, ωστόσο είναι δεσμευμένο και απαιτείται η γραπτή συγκατάθεση της Επιτροπής Οικονομικών για την αποδέσμευσή του.

Όπως αναφέρεται, «υπολογίζεται πως η πρώτη καταβολή κρατικής χορηγίας θα γίνει προς το τέλος του ημερολογιακού έτους 2019 και θα αναλογεί μόνο για την περίοδο από την έναρξη ισχύος του αναδιαρθρωμένου δανείου μέχρι το τέλος του 2019». Ωστόσο, προστίθεται, για να καταστεί δυνατή η έναρξη εφαρμογής του σχεδίου «απαιτείται η αποδέσμευση των πιστώσεων εντός του μηνός Ιανουαρίου». Το θέμα αναμένεται να εξεταστεί από την Επιτροπή Οικονομικών στην προγραμματισμένη της συνεδρία τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

Μας έχεις Like στο Facebook ;