Αποδεσμεύθηκε, κατά πλειοψηφία, σε κεκλεισμένων των θυρών συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής το κονδύλι για το Σχέδιο Εστία ύψους €33 εκατομμυρίων που απευθύνεται σε δανειολήπτες με μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2017 και αφορά την καταβολή κρατικής χορηγίας προς τους δικαιούχους για το 2019, ούτως ώστε να καταστεί εφικτή η έναρξη εφαρμογής του Σχεδίου.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Άγγελο Βότση, υπέρ της αποδέσμευσης του κονδυλίου για το Εστία τάχθηκαν ο ΔΗΣΥ, το ΔΗΚΟ και το Κίνημα Αλληλεγγύης και κατά το ΑΚΕΛ, η ΕΔΕΚ και το Κίνημα Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών, ενώ η ανεξάρτητη βουλευτής Άννα Θεολόγου «απείχε για λόγους ύπαρξης κάποιου συμφέροντος επί του θέματος που συζητούσαμε». Η Συμμαχία Πολιτών δεν ήταν παρούσα.

Επιπλέον, η Επιτροπή Οικονομικών αποδέσμευσε και κονδύλι ύψους €156.750 που θα δοθεί στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το οποίο θα υλοποιήσει το Σχέδιο Εστία, για αγορά υπηρεσιών πέντε φυσικών προσώπων για έξι μήνες με δυνατότητα ανανέωσης για άλλους έξι μήνες.