Πρόστιμο 200 χιλ. ευρώ σε εταιρεία ανάπτυξης γης

Απόφαση-σταθμό για χιλιάδες εγκλωβισμένους αγοραστές ακινήτων εξέδωσε η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, επιβάλλοντας πρόστιμο 200 χιλ. ευρώ σε εταιρεία ανάπτυξης γης (V.M. Developing) για «αθέμιτες εμπορικές πρακτικές», επειδή δεν ενημέρωσε τον αγοραστή ότι δεν είχαν εξασφαλιστεί οι απαραίτητες άδειες και ως εκ τούτου δεν υπήρχε η δυνατότητα μεταβίβασης του τίτλου ιδιοκτησίας στο όνομά του.

Η απόφαση θεωρείται ως ιδιαίτερα σημαντική, αφού είναι η πρώτη φορά που μία κρατική υπηρεσία χαρακτηρίζει ως «αθέμιτη εμπορική πρακτική» το γεγονός ότι ο πωλητής δεν ενημέρωσε από την αρχή τον αγοραστή ότι υπήρχαν προβλήματα τα οποία καθιστούσαν μη δυνατή τη μεταβίβαση του τίτλου ιδιοκτησίας στον αγοραστή.

Σύμφωνα με στοιχεία, υπάρχουν περίπου 40 χιλιάδες εγκλωβισμένοι αγοραστές, εκ των οποίων αρκετοί δεν πήραν τίτλο, παρ’ όλο ότι εξόφλησαν το ακίνητο, λόγω παρατυπιών. Η απόφαση της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή δεν περιλαμβάνει συστάσεις για διόρθωση του προβλήματος, αφού αυτό δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές της.

Ωστόσο ενδεχομένως να συνιστά προηγούμενο σε περίπτωση που υπάρξουν καταγγελίες από άλλους εγκλωβισμένους αγοραστές, αλλά και σε περίπτωση που υπάρξουν προσφυγές στο δικαστήριο. Η απόφαση της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, η οποία δόθηκε χθες στη δημοσιότητα, αφορά τη διερεύνηση παραπόνου το οποίο υποβλήθηκε από καταναλωτή ότι «η εταιρεία (ανάπτυξης γης) του απέκρυψε ουσιώδεις πληροφορίες τις οποίες, εάν γνώριζε, δεν θα προχωρούσε στη σύναψη σύμβασης με την εταιρεία».

Επιπλέον, ο καταναλωτής ισχυρίστηκε μεταξύ άλλων ότι «εξόφλησε πλήρως τις οικονομικές του υποχρεώσεις έναντι της εταιρείας για το ετοιμοπαράδοτο σπίτι το οποίο αγόρασε και πως ακόμη δεν έχει τίτλο ιδιοκτησίας ούτε πιστοποιητικό τελικής έγκρισης και πως εάν γνώριζε ότι δεν θα μπορούσε να αποκτήσει τίτλο ιδιοκτησίας δεν θα προχωρούσε με την υπογραφή τής εν λόγω σύμβασης». Η καταγγελία αφορούσε αγοραπωλησία εξοχικής κατοικίας, σε τεμάχιο στο οποίο ανεγέρθηκαν επίσης άλλες τέσσερις κατοικίες, με αντίτιμο 167,4 χιλ. ευρώ.

Εξετάζοντας την καταγγελία η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτής έκρινε ότι «η εταιρεία πώλησε το ακίνητο, χωρίς προηγουμένως να έχει ενημερώσει τον καταναλωτή ότι δεν είχαν εκδοθεί οι απαιτούμενες άδειες οικοδομής για το ακίνητο που ενδιαφερόταν να αγοράσει».

Σημειώνεται επίσης ότι «κανένας όρος μέσα στη σύμβαση πώλησης δεν περιείχε σχετική μνεία». «Άρα», όπως αναφέρεται, «πρόκειται για πράξεις και παραλείψεις, που αφορούσαν την πώληση και/ή προώθηση ακίνητης περιουσίας από την εταιρεία στον καταναλωτή». «Επομένως», προστίθεται, «οι πράξεις αυτές αποτελούν εμπορικές πρακτικές». Η Υπηρεσία επισημαίνει ότι στο συμβόλαιο αναφέρεται μεταξύ άλλων πως «η εταιρεία συμφωνεί να πωλήσει το ακίνητο και πως ο αγοραστής συμφωνεί να το αγοράσει, ελεύθερο από νομικά ή εμπράγματα βάρη, επιβαρύνσεις ή/και οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις».

Επίσης αναφέρει ότι «η εταιρεία κατά την υπογραφή της σύμβασης γνώριζε πως η έκταση των δεσμεύσεών της δεν μπορούσε να υλοποιηθεί», ενώ αντίθετα ο παραπονούμενος «δεν γνώριζε ότι η εταιρεία δεν εξασφάλισε πολεοδομική άδεια ή/και άδεια οικοδομής για τις τέσσερις επιπλέον κατοικίες που ανεγέρθηκαν στο τεμάχιο γης στο οποίο βρίσκεται το υπό κρίση ακίνητο, καθώς και τις συνέπειες της κατάστασης αυτής, κατά την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης πώλησης».

Όπως αναφέρεται, η αγοραπωλησία έγινε πριν από επτά χρόνια, αλλά «δεν έχουν εκδοθεί ακόμη οι απαραίτητες άδειες από τις αρμόδιες Αρχές, καθ’ ότι η εταιρεία μέχρι σήμερα δεν έχει υποβάλει σχετική αίτηση για έκδοση οικοδομικής ή/και πολεοδομικής άδειας».

«Η Εντεταλμένη Υπηρεσία αφού αξιολόγησε το ενώπιόν της υλικό και όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, επιβάλλει στην εταιρεία V.M. Developing Limited διοικητικό πρόστιμο ύψους 200 χιλ. ευρώ», καταλήγει η απόφαση. Σύμφωνα με στοιχεία από τον Έφορο Εταιρειών το γραφείο της εταιρείας βρίσκεται στην Πάφο.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου