Αποκατάσταση της ΑΤΑ για στήριξη της οικονοµίας

Του Άθου Ελευθερίου*

Ιστορικά η Αυτόµατη Τιµαριθµική Αναπροσαρµογή (ΑΤΑ) βοήθησε τα µέγιστα την κυπριακή οικονοµία. Για σχεδόν 40 χρόνια, από την εφαρµογή της στις 01/01/1978, συνέβαλε σηµαντικά στην αποκατάσταση της αγοραστικής δύναµης των µισθών και στη διατήρηση της εργατικής ειρήνης.


Τον Ιούλιο του 2017, σε ανώτατο επίπεδο, συµφωνήθηκε όπως για τρία χρόνια, από 01/01/2018 µέχρι 31/12/2020, η ΑΤΑ να καταβάλλεται µια φορά το χρόνο στο 50% του ∆είκτη Τιµών του Καταναλωτή. Πριν τη λήξη της τον ∆εκέµβριο του 2020, αποφασίστηκε η επέκταση της συµφωνίας για ακόµα ένα χρόνο, από 01/01/2021 µέχρι 31/12/2021. Όλες οι συµφωνίες των κοινωνικών εταίρων για την ΑΤΑ διαχρονικά ανανεώνονταν πάντοτε πριν τη λήξη τους, σήµερα όµως για πρώτη φορά παραµένει συµφωνία σε εκκρεµότητα, αφού η τελευταία έληξε στις 31/12/2021.

Ιδιαίτερα στις σηµερινές συνθήκες που βιώνει ο τόπος τον τελευταίο ένα περίπου χρόνο, µε το θέµα της ακρίβειας όλων των αγαθών και προϊόντων, η µη ύπαρξη συµφωνίας αποτελεί σηµαντική στρέβλωση και δεν υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω καθυστέρησης.

∆ιαπιστώνεται ήδη σηµαντική επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης δεκάδων χιλιάδων συµπολιτών µας. Ο αριθµός των νοικοκυριών µε εισοδήµατα κάτω του ορίου της φτώχειας ολοένα και αυξάνεται. Οι αγαθοεργίες και τα λαϊκά παντοπωλεία που βασίζονται στην ιδιωτική πρωτοβουλία δεν αρκούν πλέον για να λυθεί το πρόβληµα.


Τα µέτρα µιας πνοής της κυβέρνησης, τα ευχολόγια και οι απόψεις που παραπέµπουν σε δήθεν σύντοµη οµαλοποίηση των αγορών παγκόσµια δεν βοηθούν, ούτε και λύνουν τα υπαρκτά προβλήµατα του λαού. Οι παραποµπές στις θεωρίες για προσφορά και ζήτηση αποδεικνύονται µη εφαρµόσιµες. Παράδειγµα τα πετρελαιοειδή που ενώ έχουν αυξηθεί οι πωλήσεις τους µε βάση επίσηµα στοιχεία, οι τιµές αντί να µειωθούν αυξάνονται σε καθηµερινή βάση. Το ίδιο ισχύει για το ηλεκτρικό ρεύµα και κατ’ επέκταση και σε πολλά άλλα προϊόντα. Επιδείνωση της κατάστασης αναµένεται και µε την επικείµενη αύξηση των επιτοκίων, που θα οδηγήσει σε περαιτέρω µείωση της αγοραστικής δύναµης των νοικοκυριών.

Αυτό που χρειάζεται σήµερα ο τόπος είναι πολιτική βούληση και µέτρα µακράς πνοής, που θα στηρίξουν την αγοραστική δύναµη των εργαζόµενων και γενικά του λαού. Η αποκατάσταση της ΑΤΑ και η απόδοσή της στο 100% σε όλους τους εργαζόµενους είναι µέτρο που άµεσα µπορεί να συµβάλει σε σηµαντικό βαθµό προς αυτή την κατεύθυνση. Επιπρόσθετα, ένα δεύτερο µέτρο που µπορεί άµεσα να βοηθήσει τα νοικοκυριά µε συνταξιούχους είναι η κατάργηση του 12% πέναλτι στις συντάξεις γήρατος για όσους τις πήραν στο 63ο έτος της ηλικίας τους.

Οι εργοδοτικές οργανώσεις και όσοι διαφωνούν µε την καταβολή της ΑΤΑ ισχυρίζονται πως αναπαράγει τον πληθωρισµό και διαφωνούν µε τη διατήρηση και επαναφορά της. ∆ιαφωνούν επίσης µε την παροχή αυξήσεων στους µισθούς. Την ίδια ώρα απαιτούν οικονοµική βοήθεια από το κράτος για να διατηρηθούν ζωντανές οι επιχειρήσεις, ισχυριζόµενοι πως είναι µειωµένες οι πωλήσεις τους. Γνωρίζουν βέβαια πως αυτό είναι άµεσο συνεπακόλουθο της µειωµένης αγοραστικής δύναµης των νοικοκυριών.


Μονοδιάστατες οι θέσεις και απόψεις τους. ∆εν θέλουν να βλέπουν ολοκληρωµένα και πολυδιάστατα τα προβλήµατα, διεκδικώντας µόνο πρόσκαιρα οφέλη. Η αποκατάσταση της αγοραστικής δύναµης των εργαζοµένων µε την ΑΤΑ και η βελτίωση των συντάξεων µε την κατάργηση του 12% πέναλτι, σε κάθε περίπτωση βοηθά και τις επιχειρήσεις, αφού θα διατηρηθεί µε αυτόν τον τρόπο ο κύκλος εργασιών τους και κατ’ επέκταση η βιωσιµότητά τους. Οι πολιτικές που οδηγούν σε περαιτέρω φτωχοποίηση µεγάλο µέρος του πληθυσµού µόνο δεινά µπορούν να φέρουν στον τόπο, τον λαό και τις επιχειρήσεις. Αντίθετα, η βελτίωση της αγοραστικής δύναµης των µισθών και συντάξεων µπορεί να βοηθήσει σηµαντικά, άµεσα και συνολικά την οικονοµία του τόπου.

* Γενικός Γραµµατέας ΣΕΓ∆ΑΜΕΛΙΝ-ΠΕΟ

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.