Η προεδρική ασυλία ισχύει και μετά τη λήξη της θητείας του εκάστοτε Προέδρου της Δημοκρατίας, ως εκ τούτου η αγωγή που καταχωρήθηκε εναντίον του Δημήτρη Χριστόφια από τους Μαρία Ανδρέα Ιωαννίδη και Ανδρέα Σταύρου Ιωαννίδη, ως διαχειριστές της περιουσίας του αποβιώσαντος Ανδρέα Νικόλα Ιωαννίδη και άλλων τεσσάρων, καθίσταται μη αποδεκτή από το δικαστήριο και απορρίπτεται.

Οι ενάγοντες αξίωναν αποζημιώσεις για την πρόκληση θανάτου που επεσυνέβη στις 11 Ιουλίου 2011 (σ.σ. υπόθεση Μαρί), ισχυριζόμενοι διάπραξη αστικών αδικημάτων από τον εναγόμενο, ενόσω αυτός ήταν Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Την απόφαση έλαβε, χθες, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας το οποίο κλήθηκε από αμφότερες τις πλευρές (14/11/2018) να εξετάσει κατά πόσον η προστασία που παρέχεται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας δεν ισχύει μόνο ενόσω διαρκεί η θητεία του, αλλά επεκτείνεται και μετά τη λήξη της ή κατά πόσο μετά τη λήξη, παύει να υφίσταται και δύναται να εναχθεί για οποιαδήποτε αγώγιμα δικαιώματα, τα οποία επικαλούνται οι ενάγοντες.

Η προεδρική ασυλία, τονίζεται στην απόφαση του δικαστηρίου, δεν μπορεί να περιοριστεί, γιατί σε μια τέτοια περίπτωση, ο εκάστοτε Πρόεδρος θα ήταν εκτεθειμένος στον κίνδυνο, μετά τη λήξη της θητείας του, να αντιμετωπίσει αστικές αγωγές εναντίον του.

Ο κίνδυνος, τονίζει το δικαστήριο, να αντιμετωπίσει στο μέλλον αστικές αξιώσεις ο Πρόεδρος, θα ήταν δυνατόν να επηρεάσει, κατά τη διάρκεια της θητείας του, τις αποφάσεις του.

Η αρχή της διάκρισης των εξουσιών επιβάλλει την αναγνώριση της ασυλίας σε πολιτικές υποθέσεις του Προέδρου, έτσι που να μην παρεμποδίζεται η λειτουργία της Δημοκρατίας.

Η υπεράσπιση κατέθεσε εμπεριστατωμένες αγορεύσεις, επικαλούμενη «χρήσιμη νομολογία» στις ΗΠΑ, όπως την υπόθεση Νίξον, σύμφωνα με την οποία, μεταξύ άλλων, όπως συμβαίνει και στην περίπτωση των δικαστών, ο Πρόεδρος ασχολείται με ζητήματα που ενδέχεται να προκαλέσουν έντονα συναισθήματα και ακριβώς το δημόσιο συμφέρον επιτάσσει όπως ο Πρόεδρος ενεργεί χωρίς φόβο και με αντικειμενικότητα.

Οι ενάγοντες καλούνται να καταβάλουν τα έξοδα της αγωγής.

Για τους ενάγοντες εμφανίστηκαν ο Δ. Αραούζος και για τον εναγόμενο ο Θ. Κορφιώτης για Κούσιος Κορφιώτης Παπαχαραλάμπους ΔΕΠΕ.

Μαρία Φράγκου

Διαβάστε περισσότερα: 

Ζητούσαν από Κ. Παπακώστα να καταθέσει εναντίον Χριστόφια (video)

Ζητούσαν να μην δοθεί χάρη στον μ. Παπακώστα, σήμερα λένε άλλα…

Μας έχεις Like στο Facebook ;