Το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης απέρριψε τελεσίδικα σήμερα τις ενστάσεις τριών συνδυασμών για τις δημοτικές εκλογές στον Δήμο Θεσσαλονίκης, κρίνοντας τις δηλώσεις κατάρτισης των ψηφοδελτίων τους ως ελλιπείς.

Συγκεκριμένα, το δικαστήριο έκρινε ότι η «Ελληνική Αυγή για τη Θεσσαλονίκη» με επικεφαλής τον Αρτέμη Ματθαιόπουλο, η οποία στηρίζεται από τη Χρυσή Αυγή, καθώς και οι συνδυασμοί «Γίνεται Μπορούμε», με επικεφαλής τον Σάββα Χαλιαμπάλια και «Ενωμένοι Μακεδόνες», με επικεφαλής τον Δημήτρη Ζιαμπάση, δεν μπορούν να κατέλθουν στις δημοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της δικαστικής απόφασης, οι ισχύουσες νομικές διατάξεις προβλέπουν ότι προκειμένου να είναι έγκυρο το ψηφοδέλτιο ενός συνδυασμού οφείλει να περιλαμβάνει υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους για το σύνολο των εκλογικών περιφερειών του Δήμου Θεσσαλονίκης, δηλαδή και για τη δημοτική ενότητα της Θεσσαλονίκης και για αυτή της Τριανδρίας.

Ωστόσο, στα ψηφοδέλτια που κατέθεσαν οι τρεις συνδυασμοί δεν περιλαμβάνονται υποψήφιοι για τη εκλογική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας της Τριανδρίας, και ως εκ τούτου κρίθηκαν ως μη παραδεκτά.