Το Δίκτυο Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX), στην τελευταία γνωστοποίησή του, ενημερώνει τα κράτη μέλη ότι στην Ευρώπη έχει εντοπισθεί και αποσυρθεί το πιο κάτω καλλυντικό προϊόν:

Χώρα που γνωστοποιεί την απόσυρση Ονομασία προϊόντος που αποσύρεται Χώρα προέλευσης προϊόντος Λόγος απόσυρσης
Ιρλανδία Henna product

Manzoor A-1

Zarqa Henna

Αρ. Παρτίδας / Barcode:

#2222 BBE: Dec/2019

Barcode 443678616096

Περιγραφή:

Όπως φαίνεται πιο κάτω:

Πακιστάν Το προϊόν έχει αποσυρθεί λόγω μικροβιακής επιμόλυνσης.

 

Το προϊόν δεν είναι σύμφωνο με το νέο ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα Καλλυντικά (EC) No1223/2009.

 

Για το πιο πάνω προϊόν δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες αναφορικά με τις χώρες εξαγωγής του. Για το λόγο αυτό οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες διεξάγουν έρευνα για εντοπισμό του στην αγορά και προτρέπουν το κοινό σε περίπτωση που τυχόν έχει στην κατοχή του το εν λόγω προϊόν να διακόψει τη χρήση του ή σε περίπτωση που το εντοπίσει, να επικοινωνήσει με τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, στoτηλέφωνo 22-608606.

Χώρα που γνωστοποιεί την απόσυρση Ονομασία προϊόντος που αποσύρεται Χώρα προέλευσης προϊόντος Λόγος απόσυρσης
Ιρλανδία Henna product

Manzoor A-1

Zarqa Henna

ΑρΠαρτίδας / Barcode:

#2222 BBE: Dec/2019

Barcode 443678616096

Περιγραφή:

Όπως φαίνεται πιο κάτω:

Πακιστάν Το προϊόν έχει αποσυρθεί λόγω μικροβιακής επιμόλυνσης.

 

Το προϊόν δεν είναι σύμφωνο με το νέο ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα Καλλυντικά (EC) No1223/2009.