Αποσύρθηκαν 279 παραχαραγμένα χαρτονομίσματα ευρώ το β’ εξάμηνο 2018

Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2018 αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία στην Κύπρο 279 τεμάχια παραχαραγμένων τραπεζογραμματίων ευρώ διαφόρων αξιών, παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με το δεύτερο εξάμηνο του 2017.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, το τραπεζογραμμάτιο των €50 παρουσίασε το ψηλότερο ποσοστό παραχάραξης, αντιπροσωπεύοντας το 33,3% του συνόλου.

Όπως αναφέρεται, σε σύγκριση με τον αριθμό γνήσιων τραπεζογραμματίων ευρώ σε κυκλοφορία, η ποσότητα των παραχαραγμένων παραμένει πολύ μικρή.

Παρά την πολύ μικρή ποσότητα παραχαραγμένων, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου συνιστά στους πολίτες να ελέγχουν με προσοχή τα τραπεζογραμμάτια που λαμβάνουν κατά τις συναλλαγές τους σε μετρητά. Στο διαδικτυακό χώρο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας υπάρχει πληροφόρηση σχετικά με απλούς ελέγχους για διαπίστωση της γνησιότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου του 2018 αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία 262.000 τεμάχια παραχαραγμένων τραπεζογραμματίων ευρώ διαφόρων αξιών.

Κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2017 είχαν αποσυρθεί 363.000 τεμάχια παραχαραγμένων τραπεζογραμματίων. Τα τραπεζογραμμάτια με ονομαστικές αξίες €50 και €20 παρουσίασαν τα ψηλότερα ποσοστά παραχάραξης, αντιπροσωπεύοντας το 61,8% και το 22,7% του συνόλου, αντίστοιχα.