Το Δίκτυο Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX), στην τελευταία ανακοίνωσή του, ενημερώνει τα Κράτη Μέλη, ότι στην Ευρώπη έχουν εντοπισθεί και αποσυρθεί τα πιο κάτω καλλυντικα προϊόντα:

Χώρα που γνωστοποιεί την απόσυρση

Ονομασία προϊόντος που αποσύρεται

Χώρα προέλευσης προϊόντος

Λόγος απόσυρσης

Γερμανία

 Shaving foam

 

BODY X FUZE

 

Pulse Shaving Foam

 

Τύπος / Αρ. Μοντέλου:

Normal Skin

Barcode:

 8718692414099

Αρ. Παρτίδας:

 EXP: 25/08/2020, LOT: 25836

Περιγραφή:

Όπως φαίνεται πιο κάτω:

Τουρκία

Το προϊόν έχει αποσυρθεί λόγω του ότι περιέχει στη σύνθεσή του nnitrosodiethanolamine, που απαγορεύεται να περιέχεται σε καλλυντικά προϊόντα.

Το προϊόν δεν είναι σύμφωνο με τον Νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα Καλλυντικά (EC) No 1223/2009.

Γερμανία

 Cleansing cloths

 

CV Cadea Vera

 

Verwöhnende Reinigungstücher

 

Τύπος / Αρ. Μοντέλου:

Perfect Lift

 

Barcode:

 2200223815216

Αρ. Παρτίδας:

214915

Περιγραφή:

Όπως φαίνεται πιο κάτω:

 

 

 

Πολωνία

 

Το προϊόν έχει αποσυρθεί λόγω του ότι περιέχει μικροβιακή επιμόλυνση.

Το προϊόν δεν είναι σύμφωνο με τον Νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα Καλλυντικά (EC) No 1223/2009.

Ηνωμένο Βασίλειο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hand and body lotion

 

O.P.I.

 

Avojuice Skin Quenchers Hand and Body Lotion

 

Τύπος / Αρ. Μοντέλου:

 Peppermint Shimmer

 

Barcode:

  619828043382

Αρ. Παρτίδας:

 12207 PA

 

Περιγραφή:

Όπως φαίνεται πιο κάτω:

 

 

 

Ηνωμένες Πολιτείες

Το προϊόν έχει αποσυρθεί λόγω του ότι περιέχει στη σύνθεσή του isopropylparabenandisobutylparaben που απαγορεύεται να περιέχονται σε καλλυντικά προϊόντα.

Το προϊόν δεν είναι σύμφωνο με τον Νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα Καλλυντικά (EC) No 1223/2009.

 

Για τα πιο πάνω προϊόντα δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες αναφορικά με τις χώρες εξαγωγής τους. Για τον λόγο αυτό οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό των πιο πάνω προϊόντων στην αγορά και προτρέπουν το κοινό σε περίπτωση που τυχόν έχει στην κατοχή του τα εν λόγω προϊόντα να διακόψει τη χρήση τους ή σε περίπτωση που εντοπίσει τα προϊόντα αυτά, να επικοινωνήσει με τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, στα τηλέφωνα 22-608606 και 22-608663.