Απόβλητα: Υπέρ της ώθησης της ανακύκλωσης, της μείωσης της υγειονομικής ταφής και του περιορισμού της σπατάλης τροφίμων τάσσονται οι ευρωβουλευτές

Το ποσοστό των αποβλήτων προς ανακύκλωση πρέπει να αυξηθεί στο 70% μέχρι το 2030, από το 44% που είναι σήμερα, ενώ η υγειονομική ταφή, η οποία έχει μεγάλη επίπτωση στο περιβάλλον, θα πρέπει να περιοριστεί στο 5%, δήλωσαν τα Μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος του ΕΚ την Τρίτη 24.1.2017 τροποποιώντας το  πακέτο νομοσχεδίων για τα απόβλητα στην ΕΕ.  Ζήτησαν επίσης, μείωση κατά 50% της σπατάλης τροφίμων μέχρι το 2030.

 

Στατιστικά στοιχεία από το 2014 δείχνουν ότι το 44% του συνόλου των αστικών αποβλήτων στην ΕΕ ανακυκλώνονται ή κομποστοποιούνται. Αυτό συγκρίνεται με μόλις 31% το 2004, ενώ από το 2020 τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να ανακυκλώνουν ή κομποστοποιούν πάνω από το 50% των αποβλήτων.

 

“Η Επιτροπή Περιβάλλοντος υπογράμμισε ότι πιστεύει στη μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία. Αποφασίσαμε να αποκαταστήσουμε τους φιλόδοξους στόχους ανακύκλωσης και υγειονομικής ταφής, σύμφωνα με ό,τι αρχικά η Επιτροπή είχε προτείνει το 2014, δήλωσε η Εισηγήτρια Ευρωβουλευτής Simona Bonafè (Σ & Δ, IT).

 

“Δεν θα υπάρχει πλέον η δυνατότητα για τα κράτη μέλη με τα χαμηλότερα ποσοστά ανακύκλωσης να έχουν γενική παρέκκλιση. Θα είναι σε θέση να ζητήσουν παρέκκλιση, αλλά θα υπόκεινται σε ειδικές προϋποθέσεις”, πρόσθεσε.

 

Απόβλητα και απορρίμματα συσκευασίας

 

Μέχρι το 2030, τουλάχιστον το 70% του συνολικού βάρους των λεγόμενων αστικών αποβλήτων (από νοικοκυριά και επιχειρήσεις) θα πρέπει να ανακυκλώνονται ή να προετοιμαστούν για επαναχρησιμοποίηση, (δηλαδή να ελεγχθούν, να καθαριστούν, ή να επισκευαστούν), λένε οι ευρωβουλευτές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε 65%.

 

Για τα υλικά συσκευασίας, όπως χαρτί και χαρτόνι, πλαστικό, γυαλί, μέταλλο και ξύλο, οι ευρωβουλευτές προτείνουν ως στόχο ένα ποσοστό της τάξης του 70% για το 2030, με ενδιάμεσους στόχους για το  2025 για κάθε υλικό.

 

Η υγειονομική ταφή

 

Το σχέδιο νόμου περιορίζει το μερίδιο των αστικών αποβλήτων σε χώρους υγειονομικής ταφής στο 10% μέχρι το 2030. Οι ευρωβουλευτές όμως προτείνουν ακόμη πιο αυστηρό ποσοστό (5%), αν και με μια ενδεχόμενη παράταση πέντε ετών, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, για τα κράτη μέλη όπου η ταφή αστικών αποβλήτων ξεπερνούσε το 65% το 2013. Κάποιες χώρες της ΕΕ, όπως η Κύπρος, η Κροατία, η Ελλάδα, η Λετονία, η Μάλτα και η Ρουμανία εξακολουθούν να στέλνουν προς υγειονομική ταφή (ΧΥΤΑ) περισσότερο από το 75% των αστικών αποβλήτων τους.

 

Σπατάλη τροφίμων

 

Η σπατάλη τροφίμων στην ΕΕ υπολογίζεται στους 89 εκατομμύρια τόνους περίπου, ή στα 180 κιλά ανά κάτοικο ετησίως. Οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν ως Ευρωπαϊκό στόχο τη μείωση της σπατάλης τροφίμων κατά 30% μέχρι το 2025 και 50% μέχρι το 2030, σε σύγκριση με το 2014. Επίσης, προτείνουν έναν παρόμοιο στόχο για τα θαλάσσια απορρίμματα.

 

Επόμενα βήματα

 

Οι τέσσερις προτάσεις του πακέτου θα τεθούν σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια του ΕΚ στη σύνοδο του Μαρτίου στο Στρασβούργο.

 

Σημείωση προς τους συντάκτες 

 

Το 2014, η Αυστρία, το Βέλγιο, η Δανία, η Γερμανία, η Ολλανδία και η Σουηδία δεν έστειλαν ουσιαστικά καθόλου αστικά απόβλητα σε χώρους υγειονομικής ταφής, ενώ η Κύπρος, η Κροατία, η Ελλάδα, η Λετονία και η Μάλτα εξακολουθούν να στέλνουν σε χώρους υγειονομικής ταφής περισσότερο από το 75% των αστικών αποβλήτων τους.

 

Παρά το γεγονός ότι η διαχείριση των αποβλήτων στην ΕΕ έχει βελτιωθεί σημαντικά κατά τις τελευταίες δεκαετίες, σχεδόν το 33% των αστικών αποβλήτων καταλήγουν ακόμα σε χώρους υγειονομικής ταφής και λιγότερο από το 50% ανακυκλώνεται ή κομποστοποιείται (υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ κρατών μελών).

 

Βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων θα μπορούσε να αποφέρει οφέλη για το περιβάλλον, το κλίμα, την ανθρώπινη υγεία και την οικονομία. Ως μέρος της αλλαγής στην πολιτική της ΕΕ προς μια κυκλική οικονομία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε τέσσερις νομοθετικές προτάσεις για τη θέσπιση νέων στόχων διαχείρισης των αποβλήτων όσον αφορά την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και υγειονομική ταφή.
Οι προτάσεις ενισχύουν επίσης τις διατάξεις της ΕΕ για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων και διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, καθώς και για τον εξορθολογισμό των ορισμών, της υποχρέωσης υποβολής εκθέσεων και των μεθόδων υπολογισμού των στόχων.

 

Περισσότερες πληροφορίες

 

 

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.