Ανάγκα και θεοί πείθονται, λέγει μια αρχαία ρήση. Κατά πώς φαίνεται αυτή η ρήση εφαρμόζεται στην περίπτωση των Επαρχιακών Δικαστηρίων Λευκωσίας, εκεί όπου σημαντικά αρχεία καταστράφηκαν εξαιτίας της πρόσφατης πυρκαγιάς. Έπεσε στην αντίληψή μας χθες ότι στην είσοδο του κτιρίου υπ’ αριθμόν 4, εκεί όπου ξέσπασε η πυρκαγιά -στον πρώτο όροφο στο δωμάτιο τεκμηρίων- τοποθετήθηκε μια αψίδα ελέγχου.

Φαίνεται ότι τα παθήματα έγιναν μαθήματα και οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες φρόντισαν να οργανώσουν την ασφάλεια των Δικαστηρίων έστω και μετά τον «χαττά»…

Το ερώτημα όμως παραμένει. Δεν μπορούμε σε αυτό τον τόπο να λειτουργούμε ως Προμηθείς και όχι ως Επιμηθείς;

Έπρεπε δηλαδή να καταστραφούν έγγραφα κι άλλα τεκμήρια για να αντιληφθούν οι αρμόδιοι του κυπριακού κράτους ότι επιβάλλονται μέτρα ασφάλειας στους χώρους των Δικαστηρίων;

Στο μεταξύ, οι εργασίες επιδιόρθωσης του πρώτου ορόφου συνεχίζονται.

Ζακ