Αρ. Δαμιανού: «Δριμύτερη επανέρχεται η κυβέρνηση για υπερπρονόμια τραπεζών-επενδυτικών ταμείων»

Η Επιτροπή Οικονομικών ξεκίνησε τη Δευτέρα την εξέταση δέσμης νομοσχεδίων που αποσκοπούν στην ενίσχυση της δυνατότητας των εταιρειών εξαγοράς και διαχείρισης Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων (MEX) να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα που αφορούν τους δανειολήπτες, ενώ ενισχύει και τον εποπτικό ρόλο της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου (ΚΤΚ).

Τα προτεινόμενα νομοσχέδια στο σύνολο τους, περιλαμβάνονται ως δράση στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με ορόσημο για ψήφιση τους μέχρι την 31/12/21.

Το πρώτο νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021», έχει ως σκοπό την τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να δημιουργείται πλαίσιο αδειοδότησης και εποπτείας των εταιρειών διαχείρισης πιστωτικών διευκολύνσεων. Το πλαίσιο αυτό, διασφαλίζει την πρόσβαση των εν λόγω εταιρειών στα τραπεζικά δεδομένα των δανειοληπτών υπό τη διαχείρισή τους, προκειμένου να είναι σε θέση να εκτιμήσουν την πιστοληπτική ικανότητα τους και να παρέχουν σε αυτούς βιώσιμες λύσεις αναδιάρθρωσης, τηρουμένων των διατάξεων του ενωσιακού Κανονισμού για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των δανειοληπτών. Μεταξύ άλλων, οι εξουσίες της Κεντρικής Τράπεζας διευρύνονται ώστε να περιλαμβάνουν την αδειοδότηση, εποπτεία, αναστολή ή ανάκληση άδειας διαχειριστή.

Το δεύτερο νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021» έχει ως σκοπό την τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων και οι διαχειριστές πιστωτικών διευκολύνσεων να μπορούν να έχουν πρόσβαση στη βάση δεδομένων του Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, την προσκόμιση στην αίτησή τους για παροχή πληροφοριών, σχετική βεβαίωση από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, με απώτερο σκοπό να μπορούν να εκτιμήσουν την πιστοληπτική ικανότητα των δανειοληπτών, γεγονός που θα συμβάλει στη βελτίωση των προτεινόμενων λύσεων αναδιάρθρωσης.

Σκοπός του τρίτου νομοσχεδίου «Περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021» είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου ώστε σε περίπτωση αποστολής γνωστοποίησης στον ενυπόθηκο οφειλέτη αναφορικά με τη μεταβίβαση υποθήκης δυνάμει των προνοιών του περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου, να μην αποστέλλεται για δεύτερη φορά η σχετική γνωστοποίηση από τον Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Στην επόμενη συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών θα ξεκινήσει η κατ’ άρθρο συζήτηση των νομοσχεδίων.

Διαβάστε επίσης:

Νομοσχέδια για πρόσβαση σε δεδομένα δανειοληπτών από εταιρείες διαχείρισης δανείων στην Επ. Οικονομικών

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού ανέφερε ότι η δυνατότητα πώλησης δανείων σε επενδυτικά ταμεία και εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων αποδείχθηκε ιδιαίτερα επιβαρυντική για τους δανειολήπτες και καταναλωτές.

Πρόσθεσε ότι τα προηγούμενα χρόνια η Κυβέρνηση Αναστασιάδη έκανε προσπάθειες να περάσει νομοθετικές ρυθμίσει για εξομοίωση των προνομίων αυτών των εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων με τα πιστωτικά ιδρύματα. Πρόσθεσε ότι η όλη διαδικασία ουδόλως λαμβάνει υπόψη τις προθέσεις και τις επιθυμίες των δανειοληπτών, ερήμην των οποίων τα δάνειά τους πηγαίνουν και έρχονται από τις τράπεζες προς τα επενδυτικά ταμεία «γύπες» και παρόμοιες εταιρείες.

Διαβάστε επίσης: 

Με δώρα στις τράπεζες και τα ταμεία-γύπες ξεκινά το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Ανέφερε ότι το 2020 η Κυβέρνηση κατέθεσε νομοσχέδιο που διεύρυνε τις εξουσίες για τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων και το σχετικό νομοσχέδιο απορρίφθηκε από την πλειοψηφία στην Ολομέλεια της Βουλής. Σήμερα, πρόσθεσε η Κυβέρνηση, όχι μόνο επανέρχεται δριμύτερη αλλά προσπαθεί τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις να τις διευρύνει έτσι ώστε να περιλάβει και τις εταιρείες διαχείρισης δανείων. Πρόκειται όπως είπε, για μια διαδικασία η οποία επιβαρύνει περαιτέρω τους δανειολήπτες, αμφιβόλου νομιμότητας και ένα νομοσχέδιο στο οποίο δεν γίνονται ρυθμίσεις που να διασφαλίζουν τις αρμοδιότητες του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου και δεν υπάρχουν οι απαραίτητες ασφαλιστικές δικλείδες για να διασφαλίζονται τα προσωπικά δεδομένων των δανειοληπτών.

«Είναι ένα νομοσχέδιο καθόλα προβληματικό, το οποίο προφανώς και δεν μπορούμε να στηρίξουμε», είπε.

Αυτούσια η δήλωση του Άριστου Δαμιανού, μετά τη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού:

Ως γνωστόν από το 2015 με τη διαφωνία του ΑΚΕΛ η πλειοψηφία των κομμάτων ενέκρινε κυβερνητικό νομοσχέδιο που επέτρεπε την πώληση δανείων από πιστωτικά ιδρύματα σε επενδυτικά ταμεία ή σε εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων. Μία εξέλιξη, που όπως αποδείχθηκε προς επιβεβαίωση των ανησυχιών μας, είναι ιδιαίτερα επιβαρυντική για τους δανειολήπτες και τους καταναλωτές.

Τα προηγούμενα χρόνια κατ’ επανάληψη η κυβέρνηση Αναστασιάδη -Συναγερμού προσπάθησε να περάσει νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες θα εξομοίωναν τα προνόμια που ήδη έχουν τα πιστωτικά ιδρύματα με προνόμια που ήθελαν να δώσουν σε εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων.

Υπενθυμίζω ότι, η όλη διαδικασία ουδόλως λαμβάνει υπόψη τις προθέσεις και τις επιθυμίες των δανειοληπτών, ερήμην των οποίων τα δάνεια τους, ως περιουσιακά στοιχεία, πηγαίνουν και έρχονται από τις τράπεζες προς τα επενδυτικά ταμεία – γύπες και τις παρόμοιου τύπου εταιρείες.

Το 2020 η κυβέρνηση κατέθεσε νομοσχέδιο που διεύρυνε τις εξουσίες των εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων και το σχετικό νομοσχέδιο απορρίφθηκε από την πλειοψηφία των κομμάτων στην Ολομέλεια της Βουλής.

Σήμερα, όχι μόνο η κυβέρνηση επανέρχεται δριμύτερη, αλλά προσπαθεί να διευρύνει τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις, ούτως ώστε να περιλάβει και τις εταιρείες διαχείρισης δανείων.

Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μία διαδικασία η οποία επιβαρύνει περαιτέρω τους δανειολήπτες, είναι μία διαδικασία αμφιβόλου νομιμότητας, είναι ένα νομοσχέδιο στο οποίο δεν εισάγονται ρυθμίσεις που να διασφαλίζουν τις αρμοδιότητες του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, είναι ένα νομοσχέδιο στο οποίο δεν υπάρχουν οι αναγκαίες ασφαλιστικές δικλείδες για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των δανειοληπτών, των οποίων τα δεδομένα θα πηγαινοέρχονται μεταξύ τραπεζών – επενδυτικών ταμείων και εταιρειών διαχείρισης εξαγοράς πιστώσεων.

Είναι ένα νομοσχέδιο καθόλα προβληματικό το οποίο και προφανώς ως ΑΚΕΛ δεν μπορούμε να στηρίξουμε. Για άλλη μια φορά εκφράζουμε την ανησυχία μας για τα υπερπρονόμια που υπάρχουν προς όφελος των τραπεζών, επενδυτικών ταμείων, εταιρειών, σε βάρος πάντοτε των δανειοληπτών και του ισοζυγίου που πρέπει να υπάρχει σ’ ένα κράτος δικαίου, όπως θα έπρεπε να είναι η Κυπριακή Δημοκρατία.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.