Αραδίππου: Αποχετευτικό, Υδατοπροµήθεια, εργοστάσιο χρυσού: τα συµφέροντα του ΔΗΣΥ πάνω απ’ όλα

  • Από το Αποχετευτικό στην Υδατοπροµήθεια και τις άδειες του εργοστασίου χρυσού… ίδιο το αφήγηµα: τα συµφέροντα του ΔΗΣΥ πάνω απ’ όλα
  • Η ένταξη της Αραδίππου στο αποχετευτικό της Λάρνακας θα έχει σήµερα έξτρα κόστος περίπου 55 εκατοµµυρίων ευρώ!
  • Αραδίππου: Μια ζωή ο κόσµος πληρώνει πολύ ακριβά τα συναγερµικά παιχνίδια

 

Τα µικροκοµµατικά συµφέροντα

Για πολλοστή φορά τα τελευταία χρόνια το όνοµα της Αραδίππου βρίσκεται στη δηµοσιότητα για λάθος λόγο, µε την εξήγηση όµως να έχει το ίδιο ονοµατεπώνυµο: τα τερτίπια του κόµµατος που κάνει κουµάντο στον δεύτερο µεγαλύτερο δήµο της επαρχίας Λάρνακας εδώ και δεκαετίες.
Αυτή τη φορά ο ∆ΗΣΥ προκαλεί αναστάτωση και προλειαίνει το έδαφος για κόστος που θα πληρώσει και πάλι ο κοσµάκης σχετικά µε τη µεταρρύθµιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Με µια κίνηση της τελευταίας στιγµής, η οποία όζει κοµµατικών σκοπιµοτήτων και στενόµυαλης µικροπολιτικής, ο ∆ΗΣΥ επιχειρεί ν’ αλλάξει το χάρτη των συνενώσεων. Η τροπολογία τους λέει ότι η Αραδίππου φεύγει από το σχήµα µε τη Λάρνακα, τα Λιβάδια και την Ορόκλινη και διατηρείται ως επικεφαλής σχήµατος µε τα Κελιά και τους Τρούλλους! Πρόκειται για κόψιµο-ράψιµο της τελευταίας στιγµής, το οποίο προωθείται αποκλειστικά και µόνο για να ικανοποιηθεί το τοπικό συναγερµικό αίσθηµα.

 

∆εν είναι βέβαια η πρώτη φορά που τα µικροκοµµατικά συµφέροντα του Συναγερµού µπαίνουν πάνω από το δηµόσιο συµφέρον. Στην Αραδίππου, δυστυχώς, αυτό τείνει να γίνει κανόνας. Τα αποτελέσµατα παλινωδιών δεκαετιών, µεθοδεύσεων και αποφάσεων µε κριτήριο τοπικιστικές παρωπίδες έχουν µετρήσιµο κόστος για τους δηµότες, το οποίο, χωρίς υπερβολή, µετριέται σε δεκάδες εκατοµµυρίων ευρώ.

Χωρίς αποχετευτικό εδώ και 15 χρόνια

Κλασικό παράδειγµα ξεροκεφαλιάς, η οποία θα κοστίσει στους φορολογούµενους δεκάδες εκατοµµύρια ευρώ, είναι η στάση του ∆ηµοκρατικού Συναγερµού, όπως πολιτικά εκφράζεται µέσω της πλειοψηφίας που ελέγχει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, στο θέµα της υλοποίησης αποχετευτικού συστήµατος.

Η Αραδίππου, στο µεγαλύτερο µέρος της, παραµένει χωρίς αποχετευτικό σύστηµα λόγω του ότι για 15 χρόνια η πλειοψηφία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κωλυσιεργούσε στην απόφαση για συµπλεγµατοποίηση µε τη Λάρνακα, επιµένοντας στη θέση για δηµιουργία ξεχωριστού Αποχετευτικού Συµβουλίου.

Στις 18 Μαρτίου του 2010, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αραδίππου, µε απόφαση της πλειοψηφίας που διαµόρφωσε ο ∆ΗΣΥ, επέλεξε το δρόµο της υλοποίησης ξεχωριστού συστήµατος αποχετεύσεων. Ακολούθησε τελεσίγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τον ∆ήµο Αραδίππου, που τόνιζε ότι η απόφαση αυτή δεν µπορούσε να γίνει αποδεκτή, αφού η κυβερνητική πολιτική δεν ευνοεί τη δηµιουργία µεµονωµένων Συµβουλίων Αποχετεύσεων, αλλά την ένταξη στα υφιστάµενα Αστικά Συµβούλια Αποχετεύσεων.

Έκτοτε, µε διάφορες προφάσεις και παλινωδίες, ο ∆ΗΣΥ κράτησε σε στασιµότητα το θέµα για τα επόµενα εννέα χρόνια, µέχρι το 2019, όταν το ∆ηµοτικό Συµβούλιο έλαβε απόφαση ένταξης στο Συµβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας.

Το εκπληκτικό εν προκειµένω είναι ότι ακόµα και µετά από 15 χρόνια καθυστέρησης, η συναγερµική πλειοψηφία ουσιαστικά εξαναγκάστηκε να ψηφίσει υπέρ της συµπλεγµατοποίησης µε τη Λάρνακα υπό την απειλή από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ότι εάν δεν αποφασιζόταν η ένταξη στο Συµβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας, θα ακυρωνόταν η απόφαση για διαγραφή του χρέους του ∆ήµου Αραδίππου προς το Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων.

Η ένταξη της Αραδίππου δεν είναι πλέον βιώσιµη

Μ’ αυτά και µ’ αυτά όµως, οι παλινωδίες και η µικροκοµµατική οπτική 15 και βάλε χρόνων προκάλεσαν κόστος για τους πολίτες. Τα νούµερα τροµάζουν και θα τα επωµιστούν όχι µόνο οι Αραδιππιώτες, αλλά όλοι οι φορολογούµενοι.

Όπως αποκαλύψαµε την περασµένη Πέµπτη, οι φορολογούµενοι θα κληθούν να πληρώσουν έξτρα κόστος που µπορεί να φτάσει και τα 75 εκατοµµύρια ευρώ για την επέκταση του αποχετευτικού µείζονος Λάρνακας στην Αραδίππου, τα Λιβάδια, την Πύλα και την Ορόκλινη. Ακριβώς λόγω της παρέλευσης όλων αυτών των χρόνων, το κόστος έχει εκτοξευτεί πια στα 150 µέχρι και 200 εκατοµµύρια ευρώ, όπως έχουν ενηµερωθεί τα Υπουργεία Εσωτερικών και Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος από το ΣΑΛ.

Το ΣΑΛ έχει ξεκαθαρίσει ότι χωρίς κρατική επιχορήγηση, το έργο δεν είναι βιώσιµο, καθώς είναι αδύνατο να χρηµατοδοτηθεί µέσω των αποχετευτικών τελών.

Ως εκ τούτου, σε σύσκεψη στο Υπουργείο Εσωτερικών στις 3 ∆εκεµβρίου 2021, παρόντων των Υπουργών Εσωτερικών και Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, στην οποία παρέστησαν εκπρόσωποι του ΣΑΛ και όλων των εµπλεκόµενων δήµων και κοινοτήτων, αποφασίστηκε ότι θα επιβάλλονται αποχετευτικά τέλη για 25 χρόνια στους φορολογούµενους, αλλά το υπόλοιπο ποσό που απαιτείται για να υλοποιηθεί το έργο θα καταβληθεί από το κράτος.

Το ποσό της κρατικής επιχορήγησης, όπως πληροφορούµαστε, έχει υπολογιστεί γύρω στα 75 εκατοµµύρια ευρώ. Συγκεκριµένα, έγινε λόγος για 55 εκατοµµύρια ευρώ για την ένταξη της Αραδίππου και 18 εκατοµµύρια ευρώ για τα Λειβάδια! Όλα απότοκο των µικροκοµµατικών παιχνιδιών του ∆ΗΣΥ… Τα «κατορθώματα» του ΔΗΣΥ δεν τελειώνουν όμως εδώ.

Φόρτωσαν στους φορολογούµενους 10 εκατοµµύρια για αγορά νερού

Για χρόνια ο ∆ήµος Αραδίππου αρνείτο πεισµατικά να ενταχθεί στο Συµβούλιο Υδατοπροµήθειας Λάρνακας, παρά το γεγονός ότι η τραγική οικονοµική διαχείριση του τοµέα δηµιούργησε τεράστια αδιέξοδα. Τελικά, στις 22 Ιουνίου 2020 ο ∆ήµος Αραδίππου εντάχθηκε στο ΣΥΛ, αφού συσσώρευσε οφειλές προς το Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων, ύψους 10,2 εκατοµµυρίων ευρώ, µακράν το µεγαλύτερο χρέος ανάµεσα στις Τοπικές Αρχές παγκύπρια. Οφειλές που φορτώθηκαν και πάλι στους φορολογούµενους σε όλη την Κύπρο, αφού εξοφλήθηκαν από το κράτος µε απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου και συµπληρωµατικό προϋπολογισµό που εγκρίθηκε στις 23 Οκτωβρίου 2019.

∆εν ήταν όµως µόνο αυτά! Όπως ανέφερε στη «Χ» πηγή που γνωρίζει, ο ∆ήµος Αραδίππου οφείλει άλλα 2,5 εκατοµµύρια ευρώ στο Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων, για τα οποία είχε συµφωνήσει διακανονισµό για αποπληρωµή µε δόσεις. Πέραν τούτων, οι φορολογούµενοι επιβαρύνονταν κάθε χρόνο µε ένα ποσό της τάξης του 1,2 εκατοµµυρίου ευρώ για τη συντήρηση του προβληµατικού δικτύου, από το οποίο χάνονται λόγω διαρροών ένα εκατοµµύριο τόνοι νερού ετησίως!

 

Οι µεθοδεύσεις για το εργοστάσιο επεξεργασίας χρυσού

Στις 9 ∆εκεµβρίου 2015 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αραδίππου, κατά πλειοψηφία, ενέκρινε την έκδοση άδειας οικοδοµής για ανέγερση εργοστασίου επεξεργασίας χρυσού στη Β’ Βιοµηχανική Περιοχή Αραδίππου, αγνοώντας τις σφοδρές αντιδράσεις των κατοίκων και τις κινητοποιήσεις. Υπέρ της έκδοσης της άδειας ψήφισαν ο δήµαρχος Ευάγγελος Ευαγγελίδης και όλοι οι δηµοτικοί σύµβουλοι του ∆ΗΣΥ που διαµόρφωσαν την απαιτούµενη πλειοψηφία.

Η απόφαση λήφθηκε παρά τις εντονότατες προειδοποιήσεις αρµόδιων Αρχών, µεταξύ των οποίων το Τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας, ότι µια τέτοια ανάπτυξη ήταν ενάντια στο δηµόσιο συµφέρον και κυρίως απειλούσε την ασφάλεια των πολιτών. Σοβαρότατες επιφυλάξεις είχαν εγερθεί σχετικά µε την εκποµπή ποσοτήτων βαρέων µετάλλων, αλλά και τη γειτνίαση του εργοστασίου µε βιοµηχανίες τροφίµων.

Παρ’ όλα αυτά, ο ∆ΗΣΥ ενέκρινε την άδεια οικοδοµής προκαλώντας στη συνέχεια και οµαδικές προσφυγές πολιτών στο Ανώτατο ∆ικαστήριο. Την ηµέρα της λήψης της απόφασης έγκρισης της άδειας οικοδοµής, µια από τις πιο χαρακτηριστικές αντιδράσεις ήρθε από το Κίνηµα Οικολόγων που σχολίασε: «Χωρίς να ντραπούν, χωρίς να λάβουν υπόψιν τις αντιδράσεις των κατοίκων και τις προειδοποιήσεις των επιστηµόνων, η πλειοψηφία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αποφάσισε να εκδώσει οικοδοµική άδεια για το αµφιλεγόµενο εργοστάσιο επεξεργασίας χρυσού. Αποδέχτηκαν πειθήνια τις άνωθεν εντολές», ανέφεραν οι Οικολόγοι, απονέµοντας στον δήµαρχο και στη δηµοτική οµάδα του ∆ΗΣΥ βραβείο περιβαλλοντικής αναισθησίας!

Τάσος Περδίος

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.