Αρχές του νέου έτους θα τεθεί σε λειτουργία το Τμήμα Αφερεγγυότητας

Από τις 2 Ιανουαρίου 2020 αναμένεται να αρχίσει τη λειτουργία του το νέο Τμήμα Αφερεγγυότητας, η δημιουργία του οποίου εντάσσεται στο πλαίσιο του τριετούς Σχεδίου Δράσης που υιοθετήθηκε τον Ιούνιο του 2018 από το Υπουργικό Συμβούλιο ως εθνική πολιτική για τα θέματα αφερεγγυότητας.

Πρόκειται για το πρώτο εκ των τριών έργων που στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης στοχεύουν στην ενδυνάμωση του Πλαισίου Αφερεγγυότητας στην Κύπρο. Το δεύτερο έργο, το οποίο έχει ολοκληρωθεί, αφορούσε την ενίσχυση του ρυθμιστικού πλαισίου του επαγγέλματος Συμβούλων Αφερεγγυότητας, ενώ το τρίτο έργο, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, θα επικεντρωθεί στη βελτίωση της εξωτερικής επικοινωνίας και της πληροφόρησης σε σχέση με το Πλαίσιο Αφερεγγυότητας, καθώς και στη στρατηγική εξυπηρέτησης πελατών.

Το νέο Τμήμα Αφερεγγυότητας, το οποίο θα υπάγεται στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, θα είναι αρμόδιο για την αποτελεσματική εφαρμογή των διαδικασιών αφερεγγυότητας, καθώς και για όλα τα θέματα που σχετίζονται με το επάγγελμα των Συμβούλων Αφερεγγυότητας, όπως ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Στέλιος Χειμώνας, σε σημερινή διάσκεψη Τύπου, στην οποία παρουσιάστηκαν οι δράσεις για ενίσχυση του Πλαισίου Αφερεγγυότητας.

«Η ψήφιση και έναρξη ισχύος του Πλαισίου Αφερεγγυότητας το 2015 αποτέλεσε την απαρχή μιας συνεχούς διαδικασίας εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης, η οποία θεωρούμε, θα συμβάλει θετικά στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας», δήλωσε ο κ. Χειμώνας.

Αναφερόμενος στο δεύτερο έργο για την ενίσχυση του επαγγέλματος του Συμβούλου Αφερεγγυότητας, η υλοποίηση του οποίου ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2018, αφότου η σχετική πρόταση του Υπουργείου εγκρίθηκε από την Υπηρεσία Υποστήριξης Διαρθρωτικών Ταμείων της ΕΕ, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου σημείωσε ότι «οι Σύμβουλοι είναι αρμόδιοι να προτείνουν λύσεις, έτσι ώστε να διασωθούν επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας, οι πιστωτές να εισπράξουν έγκαιρα τα μερίσματα που τους αναλογούν σε περιπτώσεις αφερεγγυότητας, αλλά και τα αφερέγγυα φυσικά και νομικά πρόσωπα να επιστρέψουν στην οικονομία ως δρώσες οικονομικές μονάδες».

Ανέφερε ακόμα ότι το Υπουργείο προωθεί τη δημιουργία τόσο της μεικτής Επιτροπής Συμβούλων Αφερεγγυότητας όσο και μεικτής Επιτροπής Συνεχούς εκπαίδευσης και Κατάρτισης Συμβούλων Αφερεγγυότητας, οι οποίες στοχεύουν στην εναρμόνιση των διαδικασιών αδειοδότησης, εποπτείας και εκπαίδευσης των Συμβούλων Αφερεγγυότητας.

Σε ό,τι αφορά το νέο Τμήμα Αφερεγγυότητας που θα δημιουργηθεί, ο κ. Χειμώνας είπε ότι «θα στηθεί από την αρχή, με τις κατάλληλες δομές και υποδομές, και θα είναι αρμόδιο για την αποτελεσματική εφαρμογή των διαδικασιών αφερεγγυότητας, καθώς και για όλα τα θέματα που σχετίζονται με το επάγγελμα των Συμβούλων Αφερεγγυότητας». Όπως ανέφερε, το νέο αυτό Τμήμα θα αναλάβει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του Επίσημου Παραλήπτη και της Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας. Σημείωσε ακόμα ότι έχει ήδη καταρτιστεί ο προϋπολογισμός του και αναμένεται σύντομα η ψήφιση του από τη Βουλή, για να μπορέσει το Τμήμα να αρχίσει τις εργασίες του στις 2 Ιανουαρίου 2020.

«Η υποστήριξη του Πλαισίου είναι καίριας σημασίας για την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας», ανέφερε σε χαιρετισμό του ο Γιάννης Χατζηγιάννης, επικεφαλής του Γραφείου της Υπηρεσίας Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην Αθήνα. «Ένα ανεξάρτητο και αποτελεσματικό Πλαίσιο Αφερεγγυότητας μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά μεταξύ άλλων, στην αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων των ψηλών ιδιωτικών χρεών στην οικονομία και στη δημιουργία ενός σταθερού επιχειρηματικού περιβάλλοντος που ευνοεί τις επενδύσεις», σημείωσε.

Από πλευράς της, η Catherine Bridge Zoller, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, η οποία στηρίζει το όλο έργο, υπογράμμισε ότι «τα αποτελεσματικά καθεστώτα αφερεγγυότητας τα οποία βοηθούν στην αποδοτική εκκαθάριση επιχειρήσεων και στην αναδιοργάνωση επιχειρήσεων, οι οποίες εξακολουθούν να είναι βιώσιμες, αποτελούν ουσιώδες συστατικό στην οικοδόμηση ελκυστικού επενδυτικού κλίματος».

Σύμφωνα με την ίδια, στο πλαίσιο του έργου, εκπαιδεύτηκαν και καταρτίστηκαν 109 ενεργοί Σύμβουλοι Αφερεγγυότητας, από τους 300 που έχουν άδεια άσκησης του επαγγέλματος.

Η Κύπρος, ανέφερε η κα. Zoller, αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα σε ό,τι αφορά τη μεταρρύθμιση του πλαισίου αφερεγγυότητας, για άλλες χώρες».

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.