Αρχή Λιμένων: Επιστολή στη Βουλή για νέες αυξήσεις-φωτιά στις λιμενικές χρεώσεις

Η Αρχή Λιμένων σε επιστολή της προς τη Βουλή προαναγγέλλει νέες αυξήσεις-φωτιά στις λιμενικές χρεώσεις (ταρίφες). Συγκεκριμένα, στην επιστολή αναφέρεται ότι:

• Στις λιμενικές περιοχές που τελούν υπό τη διαχείριση της Αρχής Λιμένων, η Αρχή επέβαλε αυξήσεις ύψους 2,5% για το 2022, ως ήταν και ο ρυθμός αύξησης του πληθωρισμού για το 2021.

• Για το 2023, η αντίστοιχη αύξηση που αναμένεται να επιβάλει η Αρχή Λιμένων ανέρχεται σε 8,4%, βάσει του ρυθμού αύξησης του πληθωρισμού για το 2022.

• Οι αντίστοιχες αυξήσεις που έχουν επιβάλει οι ιδιώτες διαχειριστές είναι υψηλότερες. Η παρακολούθηση των χρεώσεων που επιβάλλουν οι ιδιώτες διαχειριστές παρακολουθείται από το Υπουργείο Μεταφορών, που είναι το αντισυμβαλλόμενο μέρος της σχετικής Σύμβασης Παραχώρησης. Σημειώνεται πως το νομικό πλαίσιο που διέπει τις εν λόγω αυξήσεις αποτελείται από τον Κανονισμό ΚΔΠ 7/2016 και τη Σύμβαση παραχώρησης που υπογράφτηκε ανάμεσα σε ιδιωτικές εταιρείες και το Υπουργείο Μεταφορών. Το εν λόγω πλαίσιο παρέχει ευελιξία στους ιδιώτες διαχειριστές, ειδικά στις μη ρυθμιζόμενες χρεώσεις.

Σημειώνεται ότι μία από τις πολλές περίεργες ρήτρες, οι οποίες υπάρχουν στις συμφωνίες που συνομολογήθηκαν μεταξύ της κυβέρνησης και των επενδυτών στα πλαίσια των ιδιωτικοποιήσεων, αφορά τη διασύνδεση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία με τις αυξήσεις στις ταρίφες στο λιμάνι Λεμεσού. Μάλιστα, οι εταιρείες είχαν επικαλεστεί την υπό αναφορά ρήτρα διεκδικώντας αυξήσεις στις ταρίφες της τάξης του 16,6%, ενώ μετά από διαπραγματεύσεις συμφωνήθηκε τελικά να επιβληθούν αυξήσεις της τάξης του 10% και να αναλάβει το κράτος να αποπληρώσει δάνεια των ιδιωτών ύψους 5 εκατ. ευρώ.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy