Αρχιεπίσκοπος: Θα επιστρέψω τις €310.000 μόνο εάν ανακληθεί η υπηκοότητα του Jho Low

Ανακοινωθέν αναφορικά με το σάλο που προκλήθηκε στο ζήτημα των διαβατηρίων και την παρέμβαση του Αρχιεπισκόπου εξέδωσε η Ιερά Αρχιεπισκοπή.

Διαβάστε επίσης: 

Αρχιεπίσκοπος: Δεν επιστρέφει τα κλεμμένα του Jho Tawk Low – «Φταίει το κράτος»

Προκλητική απάντηση από τον Αρχιεπίσκοπο: «Όποιου δεν αρέσει μπορεί να πέσει χώρκα του»

Στην επιστολή γίνεται αναφορά στο πάρε δώσε με τον Μαλαισιανό επιχειρηματία και στο τι προτίθεται να κάνει ο Αρχιεπίσκοπος με τα λεφτά.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, είναι πρόθυμος να επιστρέψει τα λεφτά μόνο εάν η ΚΔ του στερήσει την υπηκοότητα ενώ δικαιολογεί τη θέση του αναφέροντας πως οι επιταγές ήταν από κυπριακές τράπεζες κάτι που σημαίνει, σύμφωνα με τον Αρχιεπίσκοπο, πως τα λεφτά ήταν «καθαρά».

Αυτούσιο το ανακοινωθέν:

«Σε συνέχεια του ως μη ώφειλε προκληθέντος σάλου, επιθυμώ να ενημερώσω υπευθύνως τον κυπριακό λαό:

Εμείς ως Ιερά Αρχιεπισκοπή λάβαμε τη δωρεά του επενδυτού κ. Jho Low, διότι οι δύο επιταγές που εξέδωσε επ’ ονόματι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής ήταν επίσημες τραπεζικές επιταγές, για τις οποίες γνωρίζαμε ότι εφόσον εκδίδονται από Τράπεζα, τα χρήματα είναι καθαρά και όχι προϊόν κλοπής, παρανομίας ή μαύρα χρήματα. Και γι’ αυτό τον λόγο τα αποδεχτήκαμε.

Επίσης, γνωρίζαμε ότι για να λάβει κάποιος κυπριακή ιθαγένεια, πρώτα αιτείται σε όλα τα αρμόδια Τμήματα της Κυπριακής Δημοκρατίας, και αφού ελεγχθεί από την Αστυνομία, την Κεντρική Τράπεζα και την Interpol, έπειτα του δίδεται η κυπριακή ιθαγένεια.

Σε περίπτωση κατά την οποία, το πρόσωπο που αιτείται, βαρύνεται με οποιαδήποτε κατηγορία, η αίτηση απορρίπτεται. Κατά την περίοδο που γινόταν το αίτημα πολιτογράφησης τού εν λόγῳ επενδυτού, δεν υπήρχε κάτι που να κωλύει την έγκριση της απόδοσης ιθαγένειας και εν συνεχεία την έκδοση του διαβατηρίου. Έχοντες αυτά και μόνον εις γνώση μας, παρακαλέσαμε γραπτώς (και όχι προφορικώς) τον αρμόδιο Υπουργό όπως διευκολύνει την έκδοση τού κυπριακού διαβατηρίου για τον εν λόγω επενδυτή. Και τελικά, δόθηκε η κυπριακή ιθαγένεια και εκδόθηκε το διαβατήριο για τον κ. Jho Low.

Μετά παρέλευση πενταετίας πληροφορούμαστε ακριβώς τα αντίθετα. Για αυτό δηλώνουμε απερίφραστα ότι, όταν υπεύθυνα η Κυβέρνηση απορρίψει, ακυρώσει και ανακαλέσει την κυπριακή ιθαγένεια για τον εν λόγω επενδυτή, ζητήσει πίσω το κυπριακό διαβατήριο, και ενημερωθούμε αναλόγως από τους αρμοδίους, που σημαίνει ότι η δωρεά των 310.000 ευρώ προς την Ιερά Αρχιεπισκοπή είναι προϊόν κλοπής ή μαύρο χρήμα, τότε αυτά τα χρήματα δεν μας ανήκουν, καθότι δεν είναι καθαρά, και είμαστε έτοιμοι να τα επιστρέψουμε.

Όσον δε αφορά στο θέμα της σχολικής αργίας κατά την ημέρα της ονομαστικής εορτής του Προκαθημένου της Εκκλησίας Κύπρου, δηλώνουμε για πολλοστή φορά ότι η επιθυμία μας είναι να καταργηθεί η εν λόγω αργία.

Εκ του Αρχιεπισκοπικού Γραφείου

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου
12 Νοεμβρίου 2019»