Αρχίσε η έκδοση ερασιτεχνικών αδειών αλιείας για το 2020

Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ) ενημερώνει το κοινό ότι έχει αρχίσει η Έκδοση Ερασιτεχνικών Αδειών Αλιείας για το έτος 2020. Όλες οι ερασιτεχνικές άδειες αλιείας θα εκδίδονται ηλεκτρονικά μέσω της JCC Smart ή μέσω των Τραπεζών. H ανανέωση αδειών αφορούν τους πιο κάτω τύπους αδειών αλιείας :

· Ερασιτεχνική Άδεια Αλιείας με Σκάφος
· Ερασιτεχνική Άδεια Αλιείας με Ψαροντούφεκο
· Ερασιτεχνική Άδεια Αλιείας στους Υδατοφράκτες

Ερασιτεχνικές Άδειες Αλιείας θα εκδίδονται στα Κεντρικά και Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών ΜΟΝΟ στις πιο κάτω περιπτώσεις:

Ο αιτητής εκδίδει ερασιτεχνική άδεια αλιείας για πρώτη φορά

Το τιμολόγιο του αιτητή δεν εντοπίζεται στο σύστημα της JCC Smart

Ερασιτεχνική Άδεια Αλιείας στους Υδατοφράκτες όπου ο αιτητής επιθυμεί να δηλώσει στην άδεια του και τα ανήλικα τέκνα του, ηλικίας μέχρι 12 ετών, προσκομίζοντας ταυτόχρονα τις ταυτότητες/πιστοποιητικά γεννήσεως των ανηλίκων.

Ερασιτεχνική Άδεια Αλιείας στους Υδατοφράκτες όπου ο αιτητής είναι ανήλικος από 12-18 ετών και απαιτείται η συγκατάθεση και υπογραφή του κηδεμόνα/γονέα του ο οποίος πρέπει να επιδείξει την ταυτότητα του.

Ομαδική Άδεια Αλιείας στους Υδατοφράκτες η οποία εκδίδεται σε εγγεγραμμένα ταξιδιωτικά γραφεία και σωματεία, τα οποία εξασφάλισαν προηγουμένως τη γραπτή έγκριση της Διευθύντριας του ΤΑΘΕ, για τουριστικούς σκοπούς.

Επιπρόσθετα, στις περιπτώσεις όπου, κάτοχος άδειας ερασιτεχνικής αλιείας έχει αλλάξει αριθμό διαβατηρίου/ταυτότητας, αριθμό τηλεφώνου ή διεύθυνση παρακαλώ όπως ενημερώσει το ΤΑΘΕ στα τηλέφωνα 22807818/22807836 για να γίνει η απαραίτητη αλλαγή στοιχείων στη βάση δεδομένων.

Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τους όρους και την έκδοση αδειών αλιείας παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με τα κατά τόπους γραφεία του ΤΑΘΕ.

Πάφος: +357 26821677

Λεμεσός: +357 25817312

Ζύγι: +357 24817097

Λάρνακα: +357 24304294

Πρωταράς: +357 23834170

Λευκωσία: +357 22807818