Άρχισε η υποβολή δηλώσεων για τις ζημιές από χαλάζι στον Δήμο Παραλιμνίου

Άρχισε από χθες Δευτέρα 19 Απριλίου η υποβολή δηλώσεων ζημιάς από χαλάζι που σημειώθηκαν σε φυτείες λαχανικών στις 10 Απριλίου 2021 στον Δήμο Παραλιμνίου της ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου.


Κατεβάστε το  Dialogos App
Apple | Android | HuaweiΣε γραπτή ανακοίνωση του Τμήματος Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος αναφέρεται ότι «από τις 19 Απριλίου 2021 γίνονται δεκτές αιτήσεις, Δηλώσεις Ζημιάς, για τις ζημιές που προκλήθηκαν από χαλάζι σε φυτείες λαχανικών (καρπούζια, κολοκύθια, τομάτες και άλλα), στις τοποθεσίες Ακέφαλος, Μαντάλι, Χάσιες, Φοράρηδες, Περνέρα του Δήμου Παραλιμνίου. Τα έντυπα Δήλωσης Ζημιάς για το Αναθεωρημένο Εθνικό Πλαίσιο βρίσκονται στα γραφεία του Επαρχιακού Γεωργικού Γραφείου Αμμοχώστου, καθώς και στη θεματική ενότητα ‘Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων’».

Προστίθεται ότι «οι κάτοχοι, ενοικιαστές ή διαχειριστές των εκμεταλλεύσεων που έχουν πληγεί καλούνται να υποβάλουν κατάλληλα συμπληρωμένο το έντυπο Δήλωσης Ζημιάς, το αργότερο μέχρι τις 04 Μαΐου 2021 στο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Αμμοχώστου».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «σε περίπτωση που ο δικαιούχος για λόγους ανωτέρας βίας, αδυνατεί να υποβάλει τη Δήλωση Ζημιάς εντός της προθεσμίας, αυτή μπορεί να υποβληθεί μέσω αντιπροσώπου και σε εξαιρετικές περιπτώσεις μέσω τηλεομοιότυπου (FAX) στο 23731071 ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected] Ωστόσο, σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει το συντομότερο δυνατό να υποβληθεί η πρωτότυπη Δήλωση Ζημιάς για να θεωρείται έγκυρη».

Σημειώνεται ότι «στο σχετικό έντυπο θα πρέπει να δηλώνονται ευκρινώς τα στοιχεία του τεμαχίου (όπως φαίνονται στη Δήλωση Εκταρικών Επιδοτήσεων) και τα στοιχεία της καλλιέργειας (ημερομηνία φύτευσης, ποικιλία και έκταση ανά ποικιλία) που έχει πληγεί. Το έντυπο πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων στον ΚΟΑΠ για το 2021».

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ακόμα ότι «σύμφωνα με τον περί Διαχείρισης Κινδύνων στη γεωργική παραγωγή και συναφή θέματα Νόμο του 2019 (103 (Ι)/2019), σε όλες τις περιπτώσεις καλλιεργειών που προβλέπεται η υποβολή Δήλωσης Καλλιέργειας, αυτή θα πρέπει να έχει ήδη υποβληθεί από τους επηρεαζόμενους. Σε περιπτώσεις όπου η συγκομιδή θα πραγματοποιηθεί άμεσα, θα πρέπει να αφεθούν αντιπροσωπευτικοί μάρτυρες, σε συνεννόηση με τους λειτουργούς του Επαρχιακού Γεωργικού Γραφείου».

Νοείται ότι «σύμφωνα τον Νόμο 103 (Ι)/2019, δικαίωμα ενίσχυσης έχει διαχειριστής γεωργικής εκμετάλλευσης, ο οποίος έχει καταβάλει με προπληρωμή την ετήσια εισφορά του, πριν την επέλευση της οποιασδήποτε ζημιάς».

Για επιπρόσθετες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως επικοινωνούν με το Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Αμμοχώστου στα τηλέφωνα 23812139 και 23812133.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.

Κατεβάστε το  Dialogos App
Apple | Android | Huawei