Αρχιτέκτονες της διχοτόμησης όσοι επιμένουν σε ένωση με εδαφικά ανταλλάγματα  – Πώς φτάσαμε στο ψήφισμα της Βουλής για την Ένωση το 1967

Ο Γλαύκος Κληρίδης κατηγορήθηκε από βουλευτές του κόμματός του ότι συνεργαζόμενος με το ΑΚΕΛ και τον Μακάριο αντιπάλευε την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα.

(Μέρος 11ο)

 

Η συζήτηση στη Βουλή για το θέμα της ένωσης και τις αντιπαραθέσεις με την Ελλάδα διεξήχθη σε ψηλούς τόνους, ιδιαίτερα μεταξύ των βουλευτών του «Πατριωτικού Μετώπου». Οι βουλευτές του κόμματος Γιώργος Τζιρκώτης και Κώστας Χριστοδουλίδης αντιτάχθηκαν έντονα στις επιλογές του κόμματος για στήριξη της πολιτικής Μακαρίου, κατηγορώντας την ηγεσία του κόμματος ότι συνεργάζεται με το ΑΚΕΛ για να μην πραγματοποιηθεί η ένωση.

Ο Κ. Χριστοδουλίδης μάλιστα θεωρούσε τον πρόεδρο του κόμματος και πρόεδρο της Βουλής Γλαύκο Κληρίδη ως ένα από εκείνους που εκβίαζε τον Μακάριο να μην προχωρήσει στην ένωση με την Ελλάδα.

Σημειώνουμε ξανά ότι με τον όρο ένωση μετά το 1964 ουσιαστικά προκρινόταν η διπλή ένωση με την παραχώρηση εδαφών της Κύπρου στην Τουρκία.

 

Γλαύκος Κληρίδης: Αρχιτέκτονες της διχοτόμησης

Στις επικρίσεις των δύο βουλευτών του κόμματός του απάντησε ο ίδιο ο Γλαύκος Κληρίδης.

Παίρνοντας το λόγο προτίμησε, όπως είπε, να απαντήσει πολιτικά κι όχι επί προσωπικού και επί των απειλών εναντίον του (από τη χούντα και τον φιλοχουντικό τύπο στην Κύπρο), σημειώνοντας ότι απειλούν όσοι δεν έχουν επιχειρήματα να προτάξουν.

Επέκρινε τις εκπομπές του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας και ταυτόχρονα αναγνώρισε πως ορισμένοι στην Κύπρο ξεπέρασαν κάποια όρια και επιτέθηκαν λεκτικά εναντίον των δραστηριοτήτων Ελλήνων αξιωματικών. Σημείωσε ότι αν κάποιοι κρίνουν ότι προσβάλλονταν Έλληνες αξιωματικοί θα μπορούσαν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη, όπως ορίζει ο νόμος κι όχι να προκαλούν εντάσεις με απειλές και άλλες ενέργειες.

 

Για την ουσία του θέματος είπε ότι οι απειλές του Εθνικού Ραδιοφωνικού Ιδρύματος της Ελλάδας εκτοξεύθηκαν μετά από σειρά δικών του ομιλιών στις οποίες τόνιζε την αντίθεση του με τη συνέχιση του Ελληνοτουρικού διαλόγου προσθέτοντας ότι «ετόνισα ότι η τακτική του διαλόγου θα οδηγήση εις ανυπολογίστους δυσμενείς συνεπείας και ότι εφ’ όσον η Τουρκία εξακολουθεί να εμμένη εις τας γνωστά απόψεις της περί παραχωρήσεως κυριάρχου βάσεως, περί δημιουργίας Τουρκικών αυτοδιοικούμενων περιοχών και αστυνομεύσεως αυτών υπό των Τούρκων, ο διάλογος έπρεπεν ήδη να είχε τερματισθή».

 

Συνεχίζοντας ο Γλαύκος Κληρίδης είπε ότι θα συνεχίσει να εκφράζει τη διαφωνία του στον τρόπο που διεξάγεται ο Ελληνοτουρκικός διάλογος, όσο κι αν απειλούν και βρίζουν η Ελληνική Ραδιοφωνία και η εφημερίδα «Πατρίς» στην Κύπρο.

Τονίζοντας ότι η βάση πάνω στην οποία συζητούν Ελλάδα και Τουρκία δεν θα οδηγήσει στη γνήσια ένωση.

240437587 531027407970833 292500295901185180 N
Το «πατριωτικό μέτωπο» του γλ. Κληρίδη παρουσιάστηκε διασπασμένο στη βουλή κατά τη συζήτηση για το θέμα της ένωσης.

Σε μια προσπάθεια να πείσει για την ειλικρίνεια των θέσεων του ο Γλ. Κληρίδης εισηγήθηκε να γίνει μία σύσκεψη μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και «εάν κατόπιν μιας τοιαύτης συσκέψεως δια λογικών επιχειρημάτων και ουχί δι’ απειλών και απρεπών χαρακτηριστμών αποδειχθή ότι έσφαλον εις την εκτίμησίν μου ως προς τας Τουρκικάς προθέσεις, είτε ότι οι φόβοι μου επί των επιπτώσεων του διαλόγου ήσαν εσφαλμένοι, θα παραδεχθώ από του βήματος αυτού, από το οποίον αγορεύω, το σφάλμα μου και θα υποβάλω προς αυτήν την Βουλήν την παραίτησίν μου».

 

Ερωτήματα προς τους ενωτικούς διχοτομιστές

Προκαλώντας όσους τον κατηγορούν να διατυπώσουν ξεκάθαρα τη θέση τους απέναντι στο θέμα της ένωσης, ο Πρόεδρος της Βουλής είπε: «Η θέσις μου επί του Κυπριακού έχει διατυπωθή δημοσίως και επανειλημμένως. Τάσσομαι υπέρ της γνήσιας ενώσεως της Κύπρου μετά της μητρός πατρίδος. Αλλά αντιτίθεμαι σφοδρώς και θα αντιτίθεμαι εις οιανδήποτε παραχώρησιν Κυπριακού εδάφους προς την Τουρκία, είτε υπό μορφήν κυρίαρχου βάσεως, είτε υπό μορφήν εκμισθώσεως τοιαύτης ως επίσης και εις την αναγνώρισιν χωριστών διοικητικών εξουσιών εις τους Τουρκοκύπριους».

 

Απευθυνόμενος σε όσους των επικρίνουν τους ρώτησε αν «Δέχονται παραχώρησιν Κυπριακού εδάφους προς την Τουρκία. Δέχονται την εγκαθίδρυσιν κυριάρχουν ή εκμισθωμένη βάσεως προς την Τουρκίαν; Δέχονται την αναγνώρισιν χωριστών Τουρκικών περιοχών διοικουμένων υπό των Τούρκων; Πιστεύουν ότι δια της τακτικής του διαλόγου είναι δυνατόν να οδηγηθώμεν εις λύσιν, η οποία δεν θα παρέχη τα προαναφερθέντα στοιχεία και ότι ο διάλογος δεν θα εκφυλισθή εις συζήτησιν ως προς το μέγεθος της βάσεως, την τοποθεσίαςν αυτής, την μορφή των Τουρκικών καντονίων και την έκτασίν των;»

 

Προχώρησε μάλιστα και σε μία πρόκληση: «Προκαλώ αυτούς να συμπληρώσουν το ψήφισμα των περί ενώσεως δια των λέξεων “γνησίας ενώσεως” όρος ο οποίος δεν περιέχει οιονδήποτε συστατικόν παραχωρήσεως Κυπριακού εδάφους ή αναγνωρίσεως χωριστών Τουρκικών διοικητικών δικαιωμάτων. Εάν έχουν λογικά επιχειρήματα δια να υποστηρίξουν τας απόψεις των ας τα διατυπώσουν εδώ με παρρησίαν και ειλικρίνειαν και σαφήνειαν αντί να προβαίνουν εις απρεπείς χαρακτηρισμούς, αντί να αποκαλούν άλλους ως ανθενωτικούς».

 

Παράλληλα κατηγόρησε «εκείνους οι οποίοι ερωτοτροπούν με την συνέχισην του διαλόγου ως τους αρχιτέκτονας της διχοτομήσεως της Κύπρου».

 

Απαντώντας στις αναφορές του βουλευτή του κόμματος του Γιώργου Τζιρκώτη ότι η ένωση είναι ο ευσεβής πόθος των Ε/κυπρίων ο Γλ. Κληρίδης είπε χαρακτηριστικά: «Γνωρίζω καλύτερον του κ. Τζιρκώτη και οιουδήποτε άλλου ότι η ένωσις είναι ιερός πόθος και ουχί ευσεβής. Επαναλαμβάνω όμως ότι ήτο, είναι και θα εξακολουθή να είναι “ευσεβής πόθος” το να ισχυριζώμεθα ότι η ένωσις επετεύχθη ή ότι είναι εγγύς».

240768277 618066112911951 3729013999913193240 N
Η συζήτηση του θέματος της ένωσης έγινε στη βουλή τον ιούνιο του 1967 υπό τη σκιά των συνομιλιών ελλάδας και τουρκίας για τη λύση του κυπριακού στην αλεξανδρούπολη χωρίς την παρουσία της κύπρου.

Ανατινακτής οποιουδήποτε σχεδίου διχοτόμησης

Απαντώντας και στον άλλο βουλευτή του κόμματος του Κώστα Χριστοδουλίδη ο οποίος μίλησε για δολιοφθορείς, ο Γλαύκος Κληρίδης απάντησε ότι δεν είναι δολιοφθορέας «αλλά θα γίνω “ανατινακτής” οιουδήποτε σχεδίου διχοτομήσεως της Κύπρου, οιασδήποτε προτάσεως παραχωρήσεως στρατιωτικής βάσεως εις την Τουρκίας».

 

Κατηγόρησε επίσης τον Κ. Χριστοδουλίδη ότι έλεγε ψέματα αναφορικά με το ότι εκβίαζε τον Μακάριο υποβάλλοντας τρεις φορές την παραίτηση του.

«Διεφώνησα με την Εκτελεστικήν εξουσίαν επί του θέματος της μισθοδοσίας των δικαστικών λειτουργών. Διετύπωσα τας απόψεις μου ενώπιον της Βουλής και η Βουλή εψήφισε κατά τέραστιαν πλειοψηφίαν τα απόψεις τας οποίας έθεσα ενώπιον της. Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας εξασκών το δικαίωμα της επαναπομπής, επανέπεμψε το Νομοσχέδιον προς επανεξέτασιν υπό της Βουλής και αφού η Βουλή και πάλιν συνεζήτησε τούτο απεφάσισεν όπως μη αλλοιώση την αρχικήν της απόφασιν. Ουδέποτε υπέβαλα, ουδέποτε ηπείλησα όιτι θα υπέβαλλα παραίτησιν εάν αι απόψεις μου δεν εγένοντο αποδεκταί υπό του Σώματος αυτού».

 

Κλείνοντας την ομιλία του ο Γλαύκος Κληρίδης είπε ότι ορισμένοι του διεμήνυσαν να μεταβεί στην Αθήνα για να άρει τις παρεξηγήσεις με την ελληνική κυβέρνηση και απάντησε: «Δεν προτίθεμαι να μεταβώ εις Αθήνας ως δούλος προς κυρίους. Είμαι όμως έτοιμος να παρακαθήσω εις οιανδήποτε σύσκεψιν σκοπός της οποίας θα ήτο η αντικειμενική εκτίμησις των δεδομένων τα οποία επηρεάζουν το Κυπριακόν, και είμαι έτοιμος να δεχθώ οιανδήποτε απόφασιν βασιζομένην επί των αντικειμενικών κριτηρίων η οποία θα ωδήγει εις το συμπέρασμα ότι ο διάλογος θα οδηγήση εις την γνήσιαν ένωσιν της Κύπρου μετά της Ελλάδος».

 

Τελειώνοντας ο Γλ. Κληρίδης είπε ότι εφόσον ο Κ. Χριστοδουλίδης κατέθεσε δικό του ψήφισμα, εισηγείται να γίνει μόνο μια τροποποίηση στο ψήφισμα του. Είπε συγκεκριμένα ότι εισηγείτο ότι «προ της λέξεως “ένωσις” προστεθεί η λέξις “γνησία” και ερμηνευθή ως ένωσις ολοκλήρου του Κυπριακού εδάφους, άνευ εδαφικών ανταλλαγμάτων και άνευ καντονίων».

 

Αφιερώσαμε ολόκληρο το σημερινό σημείωμα στην ομιλία του Γλαύκου Κληρίδη ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων για το θέμα της ένωσης.

Έχουμε την άποψη ότι από τις ομιλίες που παρουσιάσαμε μέχρι τώρα, αλλά και στις υπόλοιπες που θα ακολουθήσουν, το διακύβευμα ήταν ένα.

Να αποτρεπόταν η διχοτόμηση της Κύπρου με το κάλυμμα της ένωσης.

Από τα όσα παρουσιάσαμε μέχρι τώρα αποδεικνύεται ότι το θέμα εκείνου του ψηφίσματος δεν είχε τη σημασία που σήμερα κάποιοι του δίνουν αλλά στόχευε σε κάτι πολύ συγκεκριμένο, στην αποτροπή της διχοτόμησης στο όνομα της ένωσης. Στην αποτροπή αποδοχής λύσης που θα έφερνε νόμιμα την Τουρκία στην Κύπρο και με την υπογραφή των Ε/κυπρίων και θα εκχωρείτο στην Τουρκία κυπριακό έδαφος και χωριστή αυτονομία στις περιοχές που θα έλεγχε η Τουρκία.

Στο επόμενο σημείωμα θα καταγράψουμε το τι ανέφερε στην ολομέλεια της Βουλής ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ Εζεκίας Παπαϊωάννου.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.