Αρχίζει η εφαρμογή του σχεδίου κυβερνητικών εγγυήσεων για δάνεια σε αυτοαπασχολούμενους και επιχειρήσεις

Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα το σχέδιο κυβερνητικών εγγυήσεων ύψους €1 δισ. μετά τη δημοσίευση σχετικού διατάγματος του Υπουργού Οικονομικών στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.


Κατεβάστε το  Dialogos App
Apple | Android | HuaweiΤο σχέδιο στοχεύει στην υποστήριξη επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων ατόμων στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων της πανδημίας του Covid -19.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, οι κυβερνητικές εγγυήσεις θα καλύπτουν το 70% των ζημιών, που δυνατόν να προκύψουν από τα δάνεια και οι τράπεζες το υπόλοιπο 30% ανεξαρτήτως εάν το δάνειο είναι εξασφαλισμένο ή μη.

Τα δάνεια θα έχουν διάρκεια από 3 μήνες μέχρι και 6 χρόνια εξαιρουμένων των τρεχούμενων λογαριασμών που η μέγιστη διάρκειά τους θα είναι το 1 έτος. H έκδοση τρεχούμενων λογαριασμών ή/και δανείων χωρίς καμιά εξασφάλιση δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατόν (50%) του ποσού που εκδίδεται προς Αυτοτελώς Εργαζόμενο και στην Πολύ Μικρή Επιχείρηση, στο τριάντα τοις εκατόν (30%) προς Μικρή και Μεσαία Επιχείρηση και στο είκοσι τοις εκατόν (20%) προς Μεγάλη Επιχείρηση.

Στο Διάταγμα περιλαμβάνονται τα κριτήρια και όροι ως προς την παραχώρηση των κυβερνητικών εγγυήσεων στα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και σε σχέση με την παραχώρηση των δανείων προς Αυτοτελώς Εργαζόμενους και Επιχειρήσεις, όπως το ανώτατο ποσό δανείων που θα μπορεί να τους παραχωρηθεί, καθώς και για ποιους λόγους (κάλυψη των αναγκών ρευστότητας, κεφαλαίου κίνησης και επενδύσεων).

Επίσης, καθορίζονται χαμηλότοκα επιτόκια για τα νέα δάνεια που θα παραχωρηθούν, το τέλος της εγγύησης που θα λαμβάνει σε ετήσια βάση η Δημοκρατία από τα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και οι μηχανισμοί ελέγχου.

Τα δάνεια θα πρέπει να εγκριθούν από τα Πιστωτικά Ιδρύματα μέχρι τις 31/3/2022 και θα πρέπει να εκταμιευθούν εντός 6 μηνών από την ημερομηνία έγκρισης τους.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.