Χορηγίες για Προώθηση Επενδύσεων Ενεργειακής Απόδοσης ΜμΕ και ΜΚΟ: Αρχίζει την Τετάρτη η υποβολή αιτήσεων

  • Καθημερινή ενημέρωση

    Κάθε πρωί η επικαιρότητα στο inbox σου.


Την Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2022 και ώρα 09.00 π.μ., αρχίζει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Σχέδιο Χορηγιών για Προώθηση Επενδύσεων Ενεργειακής Απόδοσης από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) και Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς (ΜΚΟ).

Όπως έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ), τέσσερεις τύποι επενδύσεων καλύπτονται από το σχέδιο. Ο πρώτος είναι η ενεργειακή αναβάθμιση χωρίς προσθήκη φωτοβολταϊκού, του οποίου δικαιούχοι είναι οι ΜμΕ. Το ποσοστό χορηγίας ανέρχεται στο 40% επί των επιλέξιμων δαπανών, ενώ το μέγιστο ποσό χορηγίας είναι €100 χιλ. Δεύτερος τύπος επενδύσεων είναι η ενεργειακή αναβάθμιση με προσθήκη φωτοβολταϊκού, του οποίου δικαιούχοι είναι οι ΜμΕ. Το ποσοστό χορηγίας ανέρχεται στο 40% επί των επιλέξιμων δαπανών με μέγιστο ποσό χορηγίας €150 χιλ.

Ο τρίτος τύπος είναι η ενεργειακή αναβάθμιση για αναβάθμιση υφιστάμενων κτηρίων σε κτήρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας (ΚΣΜΚΕ). Δικαιούχοι σε αυτή την κατηγορία είναι οι ΜμΕ και οι ΜΚΟ. Το ποσοστό χορηγίας για τις ΜμΕ αγγίζει το 40% και για τους ΜΚΟ το 60%. Το μέγιστο ποσό χορηγίας είναι οι €300 χιλ. Ο τέταρτος τύπος είναι η ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων ΜΚΟ, του οποίου δικαιούχοι είναι μόνο οι ΜΚΟ. Το ποσοστό χορηγίας ανέρχεται στο 60% επί των επιλέξιμων δαπανών με μέγιστο ποσό χορηγίας €150 χιλ.

Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τον τελικό Οδηγό του Σχεδίου, στον οποίο αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες, το Υπόδειγμα Εντύπου Αίτησης, καθώς και άλλα απαιτούμενα έντυπα ή έγγραφα, από την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Βιομηχανίας & Τεχνολογίας (www.meci.gov.cy/sit) από τη Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2022.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέσω του ηλεκτρονικού Συστήματος Σχεδίων Χορηγιών του ΥΕΕΒ μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 23.59 μ.μ. ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Τονίζεται ότι οι αιτήσεις και τα σχετικά απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα https://fundingapps.mcit.gov.cy, χρησιμοποιώντας τους φυλλομετρητές Chrome, Firefox και Edge.

Η σειρά προτεραιότητας θα καθορίζεται με βάση τη σειρά υποβολής των προτάσεων (άμεση αξιολόγηση) και το ανώτατο ποσό εγκρίσεων δεν θα ξεπεράσει το διαθέσιμο προϋπολογισμό της Πρόσκλησης.

Δικαιούχοι στο Σχέδιο είναι οι υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) όλων των οικονομικών κλάδων, εκτός όσων εμπίπτουν στη λίστα αποκλεισμού του Σχεδίου (Παράρτημα Γ του Οδηγού Εφαρμογής). Καλύπτονται, επίσης, επενδύσεις από συγκεκριμένους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς (ΜΚΟ) που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Τονίζεται ότι προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων (2014/C 249/01), ΔΕΝ δικαιούνται χορηγία από το παρόν Σχέδιο.

Το Σχέδιο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Μέτρου C2.1I1 του Σχεδίου «Κύπρος_το αύριο» και θα χρηματοδοτηθεί από το Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους Λειτουργούς του ΥΕΕΒ, στα τηλέφωνα 22867335, 22867208, 22867191, 22867297, 22867216 και 22867148. Email Επικοινωνίας: [email protected]

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.