Μετά την ανακοίνωση του κέρδους της Ελληνικής Τράπεζας, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ Γιώργος Λουκαϊδης, κάνει λόγο για αρνητική υπεραξία καθώς όπως αναφέρει το κέρδος αυτό, προέκυψε επειδή το ποσό που κατέβαλε η Ελληνική Τράπεζα για να εξαγοράσει την ΣΚΤ ήταν χαμηλότερο κατά €297,9εκ. από την δίκαιη αξία των περιουσιακών στοιχείων που πωλήθηκαν.

Διαβάστε επίσης: Ελληνική: 320εκ. ευρώ κέρδος για το 2018

Αυτούσια η δήλωση

Με βάση τα οικονομικά αποτελέσματα της Ελληνικής Τράπεζας που ανακοινώθηκαν σήμερα, η απόκτηση των υγιών στοιχείων ενεργητικού της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, είχαν ως αποτέλεσμα αρνητική υπεραξία, δηλαδή κέρδος, στην Ελληνική Τράπεζα ύψους €297,9εκ.

Αυτό το κέρδος προέκυψε επειδή το ποσό που κατέβαλε η Ελληνική Τράπεζα για να εξαγοράσει την ΣΚΤ ήταν χαμηλότερο κατά €297,9εκ. από την δίκαιη αξία των περιουσιακών στοιχείων που πωλήθηκαν.

Επαναβεβαιώνεται, ότι η Κυβέρνηση Αναστασιάδη-Συναγερμού, μέσα από ένα προμελετημένο έγκλημα, διέλυσε τον Συνεργατισμό για να διασώσει μια ιδιωτική τράπεζα, φεσώνοντας τους φορολογούμενους με υποχρεώσεις που φτάνουν τα 8 δις.