Άρον-άρον προσφορά σε «ασυνεπή» εταιρεία

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου επιμένει να δώσει προσφορά σε εταιρεία που δεν κατέβαλλε Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Έλα στο Google News

Φαίνεται ότι δεν είναι μόνο το Σφαγείο Cypra που παραβιάζει τη νομοθεσία που απαγορεύει την αδήλωτη εργασία χωρίς επιπτώσεις.

Εταιρεία που συνεργαζόταν με το Πανεπιστήμιο Κύπρου εργοδοτούσε προσωπικό χωρίς να καταβάλλει τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις για τους εργαζόμενους της και το Πανεπιστήμιο την «επιβράβευσε» ανανεώνοντας τη σύμβαση μαζί της.

Συγκεκριμένα, το Πανεπιστήμιο Κύπρου ζήτησε στις 18/10/2019 προσφορές για «Παροχή Υπηρεσιών Φύτευσης, Άρδευσης και Συντήρησης Χώρων Πρασίνου με προϋπολογιζόμενη δαπάνη το ποσό των €650.000, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Όταν ανοίχθηκαν οι προσφορές, ο χαμηλότερος προσφοροδότης ήταν εταιρεία με την οποία ήδη συνεργαζόταν το Πανεπιστήμιο και με την οποία -όπως διαφάνηκε στη συνέχεια- αντιμετώπιζε ήδη αρκετά προβλήματα.

 

Πλημμελής εκτέλεση εργασιών και καθυστερήσεις

 

Σε έκθεση τους στις 10/02/2020 οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου ανέφεραν ότι ο συγκεκριμένος προσφοροδότης όχι μόνο δεν ήταν συνεπής με την καταβολή εισφορών κοινωνικών ασφαλίσεων αλλά ούτε και με την υποχρέωση όπως διαθέτει σε πλήρη απασχόληση έξι άτομα εργατικό προσωπικό. Κατέληγαν μάλιστα ότι διαπιστωνόταν πλημμελής εκτέλεση και καθυστέρηση των εργασιών της σύμβασης. Συγκεκριμένα ανάφεραν ότι:

«Σε έλεγχο που έχει διεξαχθεί στις 14/01/20, και κατόπιν διερεύνησης, έχει διαπιστωθεί ότι η εταιρεία δεν είναι συνεπής ως προς τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά τέσσερις εργαζομένους … (για τους οποίους) δεν καταβάλλονταν εισφορές για τις κοινωνικές ασφαλίσεις. Η εταιρεία δεν έχει υποβάλει οποιαδήποτε στοιχεία που να αποδεικνύουν το αντίθετο, παρότι της έχει ζητηθεί γραπτώς (σ.σ. τέσσερις φορές!) να το πράξει.

Από τις 14/01/2020 μέχρι και σήμερα δεν είναι συνεπής ως προς την υποχρέωση της να διαθέτει έξι άτομα εργατικό προσωπικό σε πλήρη απασχόληση. Με την απουσία του προσωπικού διαπιστώνεται πλημμελής εκτέλεση και καθυστέρηση των εργασιών που έχει υποχρέωση να διεκπεραιώνει σύμφωνα με τη σύμβαση.

Συμπερασματικά διαπιστώνεται ότι η εταιρεία δεν είναι συνεπής με τις συμβατικές της υποχρεώσεις».

 

Του ζήτησαν να καταβάλει Κοινωνικές Ασφαλίσεις εκ των υστέρων!

 

Το Συμβούλιο Προσφορών έδωσε τότε (9.3.2020) εντολή στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου όπως ζητήσουν από τον επιτυχόντα να διευθετήσει εντός 7 ημερών τις υποχρεώσεις του για καταβολή εισφορών κοινωνικών ασφαλίσεων σε σχέση με την προηγούμενη σύμβαση.

Ενάμιση μήνα μετά, ο προσφοροδότης δεν είχε ακόμα προσκομίσει τα ζητηθέντα αποδεικτικά στοιχεία αλλά το Συμβούλιο Προσφορών αποφάσισε στις 4.5.2020 να του κατακυρώσει την προσφορά.

Ζήτησαν, δηλαδή, στοιχεία από τις Τεχνικές Υπηρεσίες για την προηγούμενη σύμβαση, αλλά αγνόησαν τη θέση τους ότι ο επιτυχών δεν ήταν συνεπής με αποτέλεσμα την πλημμελή εκτέλεση και καθυστέρηση διεκπεραίωσης των εργασιών. Ζήτησαν γνωματεύσεις από τους νομικούς σύμβουλους του Πανεπιστημίου και το Γενικό Λογιστήριο αλλά όταν τους είπαν ότι πρέπει να εξεταστεί ζήτημα τυχόν διάπραξης επαγγελματικού παραπτώματος δεν τους έλαβαν υπόψη.

Πληροφορούμαστε δε ότι, παρά το γεγονός ότι η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών έκρινε ότι η απόφαση του Συμβουλίου Προσφορών δεν ήταν επαρκώς και δεόντως αιτιολογημένη και ότι από αυτήν «απουσιάζουν τα απαραίτητα στοιχεία για τη διαπίστωση της νομιμότητας της απόφασης του» ασκούνται πιέσεις στο Συμβούλιο για να κατακυρώσει και πάλι την προσφορά στη συγκεκριμένη εταιρεία.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.