Για ασφάλεια των πολιτών και αισθητική εικόνα της πόλης

Του Χρήστου Χαραλάμπους

Σηµαντικό βήµα στην προσπάθεια χειρισµού και αντιµετώπισης του µεγάλου προβλήµατος που υπάρχει µε τα επικίνδυνα κτίρια, αποτελεί η πρωτοβουλία του ∆ήµου Λεµεσού να διοργανώσει µε τη συνεργασία του Ινστιτούτου Κύπρου εργαστήρια επιµόρφωσης για µηχανικούς και άλλους ειδικούς λειτουργούς του, προσφέροντας ένα ψηφιακό εργαλείο για παρατήρηση και µελέτη των «ηλικιωµένων» κτιρίων, µέσα από την εφαρµογή της πλατφόρµας PERISCOPE. Μια θετική πρωτοβουλία, η οποία όµως δεν είναι αρκετή για να κτυπηθεί στη ρίζα του το πρόβληµα.

Το πρόβληµα που αντιµετωπίζει η Λεµεσός, όπως και άλλες περιοχές της Κύπρου, µε την ύπαρξη εκατοντάδων επικίνδυνων οικοδοµών που αποτελούν καθηµερινή απειλή όχι µόνο για τους ενοίκους, καθώς και για άλλους πολίτες, επισηµαίνεται κατά καιρούς µε αφορµή και συγκεκριµένα περιστατικά. Να θυµίσουµε ότι τον περασµένο Οκτώβριο είχαµε στη Λεµεσό απανωτές καταρρεύσεις µπαλκονιών και µάλιστα σε µια περίπτωση σηµειώθηκε και τραυµατισµός.

Κι αυτό έδωσε και την αφορµή να δηµοσιοποιηθούν στοιχεία µέσα από τα οποία καταδεικνύεται και επίσηµα το µέγεθος του προβλήµατος. Ειδικότερα, όπως είχε ανακοινώσει ο δήµος, είχαν σταλεί προειδοποιητικές επιστολές σε 350 και πλέον οικοδοµές (µονοκατοικίες, πολυκατοικίες, εµπορικά υποστατικά κ.τ.λ.), εκ των οποίων οι 100 έχουν ήδη κηρυχθεί επικίνδυνες.

Στην ίδια ανακοίνωση είχε επισηµανθεί και το γεγονός ότι οι Τοπικές Αρχές λίγα µπορούν να πράξουν για αντιµετώπιση της κατάστασης, λόγω των κενών που υπάρχουν στη σχετική νοµοθεσία.

Αυτά τα δεδοµένα τα οποία αποτελούν επιβεβαίωση αυτού που εδώ και χρόνια φωνάζουν όλοι οι αρµόδιοι επαγγελµατικοί και άλλοι φορείς. Την αναγκαιότητα, δηλαδή, για χωρίς άλλη καθυστέρηση νοµοθετική ρύθµιση του θέµατος. Και είναι προς πίστη του ΕΤΕΚ, του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων, το γεγονός ότι επανειληµµένα έχουν δηλώσει την πρόθεση και την ετοιµότητά τους να συνεργαστούν µε τα αρµόδια υπουργεία και υπηρεσίες, αλλά και µε τη Βουλή, προσφέροντας κάθε επιστηµονική ή άλλη στήριξη ώστε να επιτευχθεί, επιτέλους, η προώθηση της νοµοθετικής ρύθµισης του «Πιστοποιητικού Τακτικής Επιθεώρησης Κτίριων».

Να θυµίσουµε ότι το πρόβληµα µε τα επικίνδυνα κτίρια είχε απασχολήσει αρκετά χρόνια την Επιτροπή Εσωτερικών, µετά από κατάθεση δύο σχετικών προτάσεων νόµου από το ΑΚΕΛ που αφορούσαν την τροποποίηση του περί δήµων νόµου και του περί οδών και οικοδοµών νόµου, ώστε να υποχρεώνονται τόσο οι Τοπικές Αρχές, όσο και οι πολίτες, σε συντήρηση επικίνδυνων υποστατικών. Από τότε έγιναν και πολλές άλλες συζητήσεις στην ίδια Επιτροπή, όπως και σε άλλα επίπεδα, ωστόσο το αποτέλεσµα παραµένει το ίδιο.

Τα επικίνδυνα κτίρια είναι εκεί και αυξάνονται µε το πέρασµα του χρόνου και είναι εδώ που καλούνται όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς, κυβέρνηση, Βουλή και Τοπικές Αρχές να συνεργαστούν µε το ΕΤΕΚ και να αντικρίσουν πλέον µε περισσότερη σοβαρότητα και αυστηρότητα το όλο θέµα, αφού πρόκειται, πρωτίστως, για ζήτηµα που αφορά την ασφάλεια των πολιτών.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.