Ασφαλτικά-Μιτσερό: Η διαφωνία ομάδας ακαδημαϊκών του ΠΚ και η απάντηση του Υπ. Γεωργίας

Του Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος τοποθετείται με ανακοίνωση του για το θέμα της μετακίνησης μονάδας ασφαλτικού σκυροδέρματος στο Μιτσερό.

Η ανακοίνωση: 

Αναφορικά με την ανακοίνωση που εξέδωσε η Συμβουλευτική Ομάδα του Πανεπιστημίου Κύπρου για το θέμα της μετακίνησης μονάδας ασφαλτικού σκυροδέματος στο Μιτσερό, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος επισημαίνει τα ακόλουθα:

–          Το Υπουργείο σέβεται, εκτιμά και επιζητεί την συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα και τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα για υποστήριξη των δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών του. Αυτό αποδεικνύεται από τις πολυάριθμες συνεργασίες που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια με πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων.

–          Είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο που ζήτησε τη συνδρομή τεσσάρων πανεπιστημιακών εγνωσμένου κύρους για τη διαχείριση ενός τόσο σύνθετου και συνάμα ευαίσθητου θέματος, όπως είναι η μετακίνηση των μονάδων παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος, σε χώρο και με τρόπο που να μην δημιουργεί πρόβλημα στις περιοχές που θα τις φιλοξενήσουν.

–          Το ΥΓΑΑΠ εκφράζει την βαθύτατη εκτίμηση και τις ευχαριστίες του στους τέσσερις υπό αναφορά Πανεπιστημιακούς για το έργο που έχουν επιτελέσει. Για να φέρουν σε πέρας το έργο αυτό, οι πανεπιστημιακοί αφιέρωσαν υπέρμετρο χρόνο, που ξεπερνά κατά πολύ αυτόν που αναμενόταν με βάση τη συμφωνία συνεργασίας, επιδιώκοντας ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα.

–          Από τη συνεργασία του Υπουργείου με τους Πανεπιστημιακούς αναδείχθηκαν σημαντικά ζητήματα και προέκυψαν σημαντικά οφέλη, που θα αξιοποιηθούν τόσο για την συγκεκριμένη περίπτωση της μετακίνησης των μονάδων παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος, όσο και σε μελλοντικές ανάλογες περιπτώσεις.

–          Το ΥΓΑΑΠ έλαβε υπόψη τις απόψεις των Πανεπιστημιακών, παρά το γεγονός ότι αυτές σε ορισμένες περιπτώσεις δεν συνέπιπταν με αυτές των ειδικών εμπειρογνωμόνων που εκπόνησαν την Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον. Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι στη βάση των διαπιστώσεων των Πανεπιστημιακών εκπονήθηκαν ουσιαστικά δύο επιπρόσθετες εξειδικευμένες μελέτες, μια σε σχέση με τη διασπορά των ρύπων και μία σε σχέση με την διασπορά των οσμών. Οι δύο επιπρόσθετες μελέτες αποτελούσαν την καρδιά των εισηγήσεων των πανεπιστημιακών στην αρχική έκθεση αξιολόγησης που υποβλήθηκε, αφού αυτές ταυτοποιούσαν και συνδέονταν με το κύριο πρόβλημα στο Δάλι. Η μεθοδολογία για τις μελέτες αυτές συμφωνήθηκε στην παρουσία εκπροσώπων των μελετητών και της ομάδας των Πανεπιστημιακών και του ίδιου του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και ζητήθηκε όπως τηρηθούν με ακρίβεια όλες οι εισηγήσεις των Πανεπιστημιακών επί της συμφωνημένης μεθοδολογίας των δύο μελετών.

–          Με δεδομένη την κατάληξη των δύο πιο πάνω μελετών, οι οποίες εκπονήθηκαν από ειδικούς επιστήμονες στα συγκεκριμένα αντικείμενα και καταδεικνύουν ότι πέραν πάσης αμφιβολίας η εγκατάσταση μιας μονάδας παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος στην περιοχή του Μιτσερού δεν θα επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στους κατοίκους της γύρω περιοχής, αλλά και με την ομόφωνα θετική άποψη όλων των συμμετεχόντων στην αρμόδια επιτροπή για την εξέταση της μελέτης (περιλαμβάνει εκπροσώπους όλων των αρμόδιων Τμημάτων, εκπροσώπους περιβαλλοντικών οργανώσεων και το ΕΤΕΚ), η Περιβαλλοντική Αρχή έδωσε θετική γνωμοδότηση για την μετακίνηση της συγκεκριμένης μονάδας στην περιοχή αυτή, θέτοντας παράλληλα αυστηρούς όρους για τη λειτουργία της.

–          Ως προς τη διαφορετική άποψη που εκφράζει η Ομάδα των Πανεπιστημιακών στην ανακοίνωσή της, σε σχέση με την μετακίνηση, θα πρέπει να διευκρινιστεί εάν αυτή εδράζεται στην αρνητική αξιολόγηση των πιο πάνω μελετών. Συγκεκριμένα τίθεται το ακόλουθο ξεκάθαρο ερώτημα: Θα επιβαρύνει η εγκατάσταση της μονάδας στο Μιτσερό τους κατοίκους της γύρω περιοχής είτε μέσω των ρύπων είτε μέσω των οσμών που θα εκπέμπει; Οι μελέτες έδειξαν ότι η απάντηση είναι ξεκάθαρα αρνητική.

–          Το ΥΓΑΑΠ επιθυμεί τη συνέχιση της συνεργασίας του με τους Πανεπιστημιακούς, τόσο για να έχει τις απόψεις τους σε σχέση με το πιο πάνω ερώτημα, όσο και για τη μετακίνηση των υπόλοιπων μονάδων παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος αλλά και για την παρακολούθηση της λειτουργίας των μονάδων στους νέους χώρους.

–          Πέραν των οποιωνδήποτε παρεμφερών ζητημάτων επικοινωνίας ή άλλων,  δυνατόν να έχουν προκύψει ανάμεσα σε εμπλεκόμενους φορείς και την ομάδα των Πανεπιστημιακών, θεωρείται κρίσιμης σημασίας η προσήλωση στην ουσία του προβλήματος και αυτή δεν είναι άλλη από τον κατάλληλο σχεδιασμό και υλοποίηση της μετακίνησης με τρόπο που να μην επηρεάζονται άλλοι συμπολίτες μας. Με πρωτοβουλία του ΥΓΑΑΠ άρχισε η εν λόγω συνεργασία και με την ακλόνητη βούλησή του επιδιώκει τη συνέχισή της. Το ΥΓΑΑΠ θεωρεί ότι ο σχεδιασμός που γίνεται στο συγκεκριμένο θέμα δύναται να αποτελέσει μοντέλο για τους επόμενους σχεδιασμούς και ίσως να αποτελεί και την αφετηρία για την επίλυση διαχρονικών προβλημάτων του τόπου μας. Για να συμβεί αυτό απαιτείται η συνέχιση της εν λόγω συνεργασίας και η διαχείριση, μέσω καλής θέλησης, ενδεχόμενων ζητημάτων επικοινωνίας ή άλλων που προκύπτουν.

–          Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος θα επιδιώξει να έχει μέσα στις επόμενες μέρες συνάντηση με την ομάδα των Πανεπιστημιακών για συζήτηση της περαιτέρω συνεργασίας τους, στο πιο πάνω πλαίσιο.

Η Ομάδα Ακαδημαϊκών του ΠΚ διαφωνεί με τη μετακίνηση ασφαλτικού στο Μιτσερό

Η Συμβουλευτική Ομάδα Ακαδημαϊκών του Πανεπιστημίου Κύπρου τοποθετείται για τη μετακίνηση του εργοστασίου ασφαλτικού σκυροδέματος από το Τσέρι στο Μιτσερό και μεταξύ άλλων αναφέρει ότι διαφωνεί με την απόφαση για μετακίνηση και καταλογίζει στο Τμήμα Περιβάλλοντος προσπάθεια να πλήξει το κύρος της.

Σε ανακοίνωση με αφορμή και αναφορές που βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με το ρόλο της Συμβουλευτικής Ομάδας Ακαδημαϊκών, η ομάδα διευκρινίζει ότι δεν ζητήθηκε η άποψη-κρίση της για τη συμπληρωματική μελέτη στη διαδικασία έκδοσης της γνωμοδότησης, «κάτι που δεν διευκρινίζεται στο σχετικό κείμενο της Περιβαλλοντικής Αρχής».

Αναφέρει ακόμη πως δεν δόθηκε εύλογο χρονικό διάστημα στη Συμβουλευτική Ομάδα Ακαδημαϊκών, η οποία δεν ήταν δυνατό να ήταν παρούσα στη συνεδρία στις 22.10.21 και έγκαιρα ενημέρωσε το Τμήμα Περιβάλλοντος για αυτό, ώστε να υποβάλει την άποψη και κρίση της.

Αναφέρει συγκεκριμένα ότι δεν δόθηκε ούτε μία μέρα μέχρι την έκδοση της γνωμοδότησης (και συνολικά ούτε πέντε ημέρες από τη γνωστοποίηση της συμπληρωματικής μελέτης) για να καταθέσει την επιστημονική της άποψη σε ένα από τα πιο κρίσιμα, αν όχι το κρισιμότερο σημείο της πολύμηνης διαδικασίας αξιολόγησης της ΜΕΕΠ, όπως προνοείται εξάλλου για όλους τους πολίτες από τη Διεθνή Σύμβαση του Άαρχους.

Η Συμβουλευτική Ομάδα υπογραμμίζει ότι με τις αναφορές του το Τμήμα Περιβάλλοντος «επιχειρεί να πλήξει το επιστημονικό της κύρος και βάλλει κατά της ανεξαρτησίας της, μειώνοντας εκ του αποτελέσματος την προσπάθειά της για ουσιαστική συμβολή στη διαδικασία επίλυσης ενός προβλήματος που είχε τεθεί από την αρχή σε λανθασμένη βάση». Επίσης, γνωστοποιεί πως η Συμβουλευτική Ομάδα ανέδειξε την κύρια πηγή του προβλήματος, κάτι που μέχρι την εμπλοκή της δεν είχε διασαφηνιστεί και ότι οι τοποθετήσεις που δημοσιοποιήθηκαν από κυβερνητικά τμήματα μέχρι τότε καταδείκνυαν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στο Δάλι.

Αναφέρει εξάλλου ότι ανέδειξε την πηγή «των αστοχιών και αποκλίσεων μεταξύ της επί-του-εδάφους πραγματικής λειτουργίας των εργοστασίων και της θεωρητικής μελέτης, κάτι που επίσης δεν λαμβάνεται υπόψη ρητά στη γνωμοδότηση της Περιβαλλοντικής Αρχής και τους όρους λειτουργίας που τη συνοδεύουν». Επίσης, αναφέρει ότι σε καμία περίπτωση το κύρος της και η εγκυρότητά της δεν αντλείται ούτε επηρεάζεται από την υιοθέτησή της από το Τμήμα Περιβάλλοντος, καθότι η Συμβουλευτική Ομάδα ασκεί το έργο της ανεξάρτητα και ανεπηρέαστα, κάνοντας εισηγήσεις στη βάση της διεθνούς αξιολογημένης επιστημονικής της εμπειρογνωμοσύνης.

Σημειώνεται ότι στη Σύμβαση του Άαρχους γίνεται αναφορά στην ανάγκη για προστασία, διατήρηση και βελτίωση της κατάστασης του περιβάλλοντος, αφού η κατάλληλη προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί ουσιώδη παράγοντα για την ανθρώπινη ευημερία.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.