Ασίμ Ακανσόι στη «Χ»: Το Πρωτόκολλο συνιστά παρέµβαση στον τρόπο ζωής των Τ/κ

Ο Κανονισµός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Απευθείας Εµπόριο πρέπει να συζητηθεί ξεχωριστά και να επιλυθεί το συντοµότερο

  • Για το ΡΤΚ η πολιτική γίνεται παντού -και στο κοινοβούλιο και στο δρόµο
  • Σηµαντικό βήµα τα ΜΟΕ που θα µπορούσαν να συµβάλουν στην αναζωογόνηση της τουρκοκυπριακής οικονοµίας που βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση
  • Να αναλάβει πρωτοβουλία ο Γ.Γ. του ΟΗΕ µε στόχο µιαν περιεκτική πολιτική συµφωνία στη βάση της διζωνικής, δικοινοτικής οµοσπονδίας και της πολιτικής ισότητας

Το συγκεκριµένο πρωτόκολλο, αναφέρει ο βουλευτής του Ρεπουµπλικανικού Τουρκικού Κόµµατος  (CTP), Ασίµ Ακανσόι, δεν αφορά µόνο την οικονοµία και τα δηµοσιονοµικά, αλλά συνιστά παρέµβαση στη συνταγµατική τάξη, τη θεσµική δοµή και τον τρόπο ζωής, τα θεµελιώδη δικαιώµατα και ελευθερίες των Τουρκοκυπρίων.

Σχολιάζοντας την επιστολή Αναστασιάδη και τις προτάσεις για Μέτρα Οικοδόµησης Εµπιστοσύνης, ο Ασίµ Ακανσόι αναφέρει ότι στόχος των ΜΟΕ πρέπει να είναι να µειώσουν την έλλειψη εµπιστοσύνης µεταξύ των δύο κοινοτήτων που αποτελεί και τη βασικότερη αιτία για την έλλειψη πολιτικής βούλησης, η οποία παρεµποδίζει τη λύση του Κυπριακού.

Σηµειώνει ακόµα πως η θεσµοθέτηση του Κανονισµού της Ε.Ε. για το Απευθείας Εµπόριο αποτελεί αναγκαιότητα για τους Τουρκοκύπριους και δεν πρέπει να καθυστερήσει άλλο. Υπογραµµίζει, τέλος, την ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλίας από τον Γενικό Γραµµατέα του ΟΗΕ µε στόχο µιαν περιεκτική πολιτική συµφωνία στη βάση της διζωνικής, δικοινοτικής οµοσπονδίας και της πολιτικής ισότητας.

Συνέντευξη στην Ελένη Κωνσταντίνου

Στον απόηχο των συνεχιζόµενων αντιδράσεων για το οικονοµικό πρωτόκολλο µεταξύ Τουρκίας και κατεχοµένων, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις παρεµβάσεις στον τρόπο ζωής και την κοινωνική συνοχή των Τουρκοκυπρίων είχαµε την ευκαιρία να συνοµιλήσουµε µε τον βουλευτή του Ρεπουµπλικανικού Τουρκικού Κόµµατος (CTP) Ασίµ Ακανσόι.

Ο Ασίµ Ακανσόι επισηµαίνει πως το συγκεκριµένο πρωτόκολλο δεν αφορά µόνο την οικονοµία και τα δηµοσιονοµικά, αλλά «συνιστά παρέµβαση στον τρόπο ζωής και τη συνταγµατική τάξη, τη θεσµική δοµή, τα θεµελιώδη δικαιώµατα και ελευθερίες των Τουρκοκυπρίων, εξουδετερώνει οργανώσεις και οραµατισµό, σφετερίζεται κεκτηµένα δικαιώµατα και είναι το πιο φυσικό δικαίωµα της αντιπολίτευσης να το επικρίνει εκ µέρους του λαού και να µοιράζεται τις απόψεις της». Όπως ανέφερε, δεν είναι κάτι νέο η σύναψη τέτοιων πρωτοκόλλων, είναι όµως πρωτοφανή τα όσα προνοεί.

Έντονες οι αντιδράσεις των Τ/κ για το Πρωτόκολλο

«Εδώ και µέρες ακούµε την έκφραση “Αυτό που υπάρχει στην Τουρκία θα υπάρχει και στη βόρεια Κύπρο”. Ρωτούμε συνεχώς, τι σηµαίνει αυτή η φράση; Γνωρίζουµε ότι η ελευθερία του Τύπου και η δημοκρατία έχουν περιοριστεί στην Τουρκία, γνωρίζουµε τα οικονοµικά προβλήµατα και το µοντέλο κρατικής διοίκησης, γνωρίζουμε για την πολιτικοποίηση του δικαστικού σώµατος και τον κοινωνικό και πολιτικό ρόλο της θρησκείας. Άρα διερωτόµαστε εάν όλα αυτά θα µεταφερθούν και στο βόρειο µέρος της Κύπρου. Να ξεκαθαρίσω ότι οι σχέσεις των Τ/κ µε την Τουρκία πρέπει να συνεχίσουν σε ό,τι αφορά τα οικονοµικά πρωτόκολλα, όχι όµως µε πρόνοιες που να επηρεάζουν την κοινωνική συνοχή µας ή να υπάρχουν παρεµβάσεις στην πολιτική ζωή. Αυτό το πρωτόκολλο είναι στην ουσία προέκταση της Τουρκίας στο βόρειο µέρος της Κύπρου. Οι αντιδράσεις από πλευράς ΡΤΚ ήταν έντονες και όπως έχουµε ήδη πει δεν πρόκειται να δεχθούµε αυτές τις παρεµβάσεις από πλευράς Τουρκίας. Εάν εφαρµοστεί το πρωτόκολλο, ολόκληρη η δοµή µας θα ανατραπεί και η κοινωνική µας ύπαρξη θα τεθεί σε κίνδυνο».

Σε σχέση µε τις αντιδράσεις από πλευράς Τουρκοκυπρίων και κοµµάτων, ο κύριος Ακανσόι επισηµαίνει ότι το ΡΤΚ θα συνεχίσει να µάχεται «εντός και εκτός Βουλής» αφού εκτιµούν ότι αν φύγουν από τη «βουλή», τότε τα κόµµατα όπως το UPB θα προωθούν δικές τους αλλαγές και πολιτικές. «Γι’ αυτό λέµε ότι η αντιπολίτευση θα γίνεται και στο κοινοβούλιο και στο δρόµο. Η πολιτική γίνεται παντού και εάν υπάρχει µια επιβολή ή ένα τετελεσµένο γεγονός στην πολιτική, είναι απαραίτητο να αντισταθούµε σε αυτές τις επιβολές».

Σε σχέση µε πρόσφατη δηµοσκόπηση που έγινε και δείχνει το ΡΤΚ ως πρώτο κόµµα, ο Ασίµ Ακανσόι εκτιµά ότι αυτό είναι πολύ σηµαντικό. «∆είχνει ότι οι Τουρκοκύπριοι αγκαλιάζουν την πολιτική του ΡΤΚ και για το Κυπριακό και για τα υπόλοιπα θέµατα που απασχολούν την κοινωνία. Ως ΡΤΚ εργαζόµαστε περισσότερο ως αντιπολίτευση για το λαό, θέλουµε να οργανώσουµε µια αντιπολίτευση µαχητική και δηµοκρατική. Το ζητούµενο δεν είναι αν είµαστε στην κυβέρνηση ή όχι, αλλά να παραµένουµε διεκδικητικοί».

ΜΟΕ: Εργαλείο για επίτευξη της λύσης

Σε ό,τι αφορά τα Μέτρα Οικοδόµησης Εµπιστοσύνης (ΜΟΕ) που προτάθηκαν εκ µέρους του Προέδρου Αναστασιάδη αναφέρει ότι πρέπει να αξιολογηθούν και να τύχουν διαβούλευσης.

«Στην επιστολή του κ. Αναστασιάδη προς τον κ. Τατάρ που στάλθηκε στις 23 Μαΐου, εκτός από την πρόσκληση για συνοµιλίες, προτείνεται να γίνει αξιολόγηση των ΜΟΕ σε ειδικό “τραπέζι” που θα συσταθεί. Όπως είναι γνωστό, οι προτάσεις του κ. Αναστασιάδη διαβιβάστηκαν και σε αξιωµατούχους των Η.Ε. Όσον αφορά το περιεχόµενο των ΜΟΕ, είναι περιεκτικό και δεν αποκλίνει από το στόχο της οµοσπονδίας, θεωρώ ότι µπορεί να αποτελέσει εργαλείο για παρότρυνση προκειµένου να µπορέσει να επιτευχθεί ο στόχος της λύσης. Επιπλέον, το αξιολογώ ως ένα πολύ σηµαντικό βήµα που θα µπορούσε να συµβάλει στην αναζωογόνηση της τουρκοκυπριακής οικονοµίας που βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση».

Σε αυτό το πλαίσιο, σύµφωνα µε τον Ασίµ Ακανσόι, η συγκεκριµένη επιστολή και το περιεχόµενό της θα µπορούσε να αποτελέσει τη βάση για µια περιεκτική προκαταρκτική προετοιµασία και για διαβούλευση µεταξύ των πλευρών.

Να μη χαθεί ο στόχος της συνολικής λύσης

Ο Ασίμ Ακανσόι στέκεται παράλληλα στο θέμα της συνολικής επίλυσης του κυπριακού προβλήματος. Στόχος των ΜΟΕ, σύµφωνα µε τον Ασίµ Ακανσόι, πρέπει να είναι να µειώσει την έλλειψη εµπιστοσύνης που αποτελεί τη βασικότερη αιτία για έλλειψη πολιτικής βούλησης, η οποία παρεµποδίζει τη λύση του Κυπριακού και να παροτρύνει τις πλευρές στην αµοιβαία αποδοχή ενός περιεκτικού σχεδίου λύσης που θα οδηγήσει και τις δύο πλευρές στο νησί σε µια βιώσιµη ειρήνη, σταθερότητα και ασφάλεια και θα επιφέρει πλεονεκτήµατα και για τις δύο.

«Εµείς υποστηρίζουµε ότι είναι εφικτή µια λύση διζωνικής, δικοινοτικής οµοσπονδίας στη βάση της πολιτικής ισότητας και στα πλαίσια των παραµέτρων του Συµβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ. Φυσικά, για να µπορέσει να επιτευχθεί µια τέτοια λύση, χρειάζεται να γίνει αµοιβαία αποδεκτή.

Για αυτή τη διαδικασία, ο ΓΓ του ΟΗΕ χρειάζεται να αναλάβει πρωτοβουλία. Ο βασικός στόχος είναι να υπάρξει µια περιεκτική πολιτική συµφωνία στη βάση της διζωνικής, δικοινοτικής οµοσπονδίας και της πολιτικής ισότητας που να συνάδει µε τις αποφάσεις του ΣΑ των ΗΕ. Μια περιεκτική πολιτική συµφωνία πρέπει να έχει το χαρακτηριστικό ενός “πλαισίου” και είναι σηµαντικό να περιλαµβάνει τις αρχές που υπάρχουν στο κείµενο της συµφωνίας της 11ης Φεβρουαρίου 2014, αλλά και την ίδια στιγµή είναι σηµαντικό, όπως δήλωσε και ο Γ.Γ. του ΟΗΕ, να περιλαµβάνει και αρχές που θα είναι επικεντρωµένες σε ένα αποτέλεσµα.

Επιπλέον, τα ΜΟΕ του Προέδρου Αναστασιάδη πρέπει να συζητηθούν και να τύχουν διαβούλευσης για να αποτελέσουν µοχλό επίτευξης του στόχου µιας πολιτικής συµφωνίας και να ενισχυθεί η τουρκοκυπριακή οικονοµία σε αυτή την πορεία. Αντιλαµβανόµαστε πολύ καλά τις ανησυχίες της ελληνοκυπριακής κοινότητας στο θέµα των Βαρωσίων, δηλώνουµε ότι δικαίως υπάρχουν και λέµε ότι πρέπει να χρειάζεται να επιδειχθεί η αναγκαία βούληση σε αυτή τη διαδικασία, στη βάση των ψηφισµάτων 550 και 789 του Συµβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ. Αυτή είναι η πολιτική του κόµµατός µας».

Επίσης, όπως είπε ο Ασιµ Ακανσόι, κατά τις διαβουλεύσεις για τα ΜΟΕ πρέπει να διασφαλιστεί ότι θα δραστηριοποιηθεί ξανά η Ad Hoc Επιτροπή για την Ε.Ε., η λειτουργία της οποίας ανεστάλη µετά το Κραν Μοντανά µε έκκληση της ελληνοκυπριακής πλευράς. «Καθήκον αυτής της Επιτροπής πρέπει να είναι, όπως στο παρελθόν, η διευκόλυνση της διαδικασίας εναρµόνισης του βορρά µε το κεκτηµένο της Ε.Ε. και την ευρωζώνη. Ακριβώς το ίδιο πρέπει να γίνει και για τον Κανονισµό για το Απευθείας Εµπόριο, να συζητηθεί σε µια διαδικασία χωρίς παζαρέµατα και χωρίς ανταλλάγµατα».

Αναγκαιότητα για τους Τ/κ η θεσµοθέτηση του κανονισµού της Ε.Ε. για το απευθείας εµπόριο

Όπως επισηµαίνει ο Ασίµ Ακανσόι, η θεσµοθέτηση του Κανονισµού της ΕΕ για το Απευθείας Εµπόριο αποτελεί αναγκαιότητα για τους Τουρκοκύπριους και δεν πρέπει να καθυστερήσει άλλο.

«Η θεσµοθέτηση του Κανονισµού αποτελεί προϋπόθεση για τη συνέχιση της ύπαρξης της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Ο Κανονισµός πρέπει πλέον να σταµατήσει να αποτελεί εργαλείο για παζάρεµα. Αυτό το θέµα πρέπει να συζητηθεί εκτός των ΜΟΕ και να επιλυθεί.

Θεωρώ ότι ο κ. Κασουλίδης είναι ένα άτοµο που µπορεί να δείξει κατανόηση σε αυτό το θέµα και µέσω εσάς θα ήθελα να τον καλέσω να συζητήσουµε αυτά τα ζητήµατα.

Μαζί µε την οριοθέτηση των ζωνών θαλάσσιας αρµοδιότητας, η Ε.Ε. δεσµεύτηκε ότι θα παρέχει σοβαρή οικονοµική στήριξη. Θα πρέπει όµως να αναθεωρηθεί πολύ πιο γρήγορα και οικονοµικά το έργο διασύνδεσης του ηλεκτρισµού “Eurasia Interconnector” που σχεδιάστηκε ανάµεσα στο Ισραήλ, την Ελλάδα και την Κύπρο και να αναδιαµορφωθεί κατά τρόπο που να υλοποιηθεί ανάµεσα στο Ισραήλ, την Κύπρο και την Τουρκία.

Έτσι θα είναι δυνατή η µετάβαση ολόκληρης της Κύπρου σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και θα διασφαλιστεί ότι θα ζήσουµε χωρίς άνθρακα και σε ένα περιβάλλον όπως καθορίζεται στην Πράσινη Συµφωνία της Ε.Ε.».

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.