• Κοινή βάση δεδομένων με τα στοιχεία υπηκόων τρίτων χωρών κατά την είσοδο, έξοδο ή άρνηση εισόδου τους
  • Καταγραφή όλων των ταξιδιωτών (είτε χρειάζονται βίζα είτε όχι) οι οποίοι έγιναν δεκτοί για παραμονή διάρκειας έως 90 ημερών
  • Μείωση της παράνομης μετανάστευσης (ταξιδιώτες που παρατείνουν τη διαμονή τους πέραν των 90 ημερών) και καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος

Περισσότερα