Τι είναι το europe4all ;

«Μια Ευρώπη για όλους». Ένα πρόγραμμα, με ποικίλες δράσεις, που στόχο έχει να φέρει τους Κύπριους πιο κοντά στο Ευρωκοινοβούλιο, τη λειτουργία και τη δράση του, τις αποφάσεις και τις πρωτοβουλίες του, ιδιαίτερα σε τομείς που επηρεάζουν την καθημερινότητα μας.

Μέσα από συζητήσεις, ανταποκρίσεις, μηνύματα αλλά και εκδηλώσεις, επιδιώκουμε την ουσιαστική ενημέρωση αλλά και την εμπλοκή των Κυπρίων, ιδιαίτερα των νέων, σε θέματα που είναι ευρωπαϊκά και ταυτόχρονα τόσο… κυπριακά.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει άμεση συμμετοχή στην προετοιμασία του και δεν δεσμεύεται από απόψεις και δράσεις στο πλαίσιο του έργου.