Προσφυγική κρίση και Ευρωπαϊκή Ένωση

Η εκστρατεία ενημέρωσης πραγματοποιείται στο πλαίσιο δράσης «Μια Ευρώπη για όλους» η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 

5Europarliament & refugee crisis 18122017